12,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศสองชั้น วีไอพี
- ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง
- ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
เบอร์โทร
0827528989
อีเมล
chaipragron@gmail.com
หมายเหตุ

002๊UB ล่องแพ เมืองกาญ ขี่ม้าริมหาดเล่นน้ำ ชะอำ กาญจนบุรี เพชรบุรี หาดชะอำ 4 วัน 2 คืน

location_on อุบลราชธานี - เพชรบุรี
โดย นิว เอ็นจอย ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องแพ สนุกสนาน เยื่อนเมืองกาญถิ่นเก่า พักผ่อนนอนหาดชะอำ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 5 วัน 6,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงstaff 2 คน 700x5วันx 2 คน 7,000 บาท
รวม 13,000 30 ท่าน รวม 434 บาทต่อท่าน
ค่าอาหารว่างบนรถ น้ำเปล่า ผ้าเย็น สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ วิทยากร ค่ากิจกรรม ท่านละ 200 บาท/วัน
รวม 400 บาทต่อท่าน
ประกันภัยเดินทาง รวมทีมงาน 1,935 บาท รวมทีมงาน 60 บาทต่อท่าน
รวม 894 บาท/ท่าน
ค่าภาษี 7% 770 บาท
รวมทั้งสิน 1664 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

รับคณะ ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด กาญจนบุรี โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี หรือ รถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัสปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ป

17.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

ทีมงานต้อนรับท่านบนรถ แจ้งรายระเอียดโปรแกรมการเดินทางบนรถ จากนั้น บริการท่านด้วยเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย บริการข้าวกล่องบนรถ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง เป็น ชุดอาหารเช้า กาแฟ โอวัลตินร้อน เย็น บริการชุดอาหารว่าง จากนั้นผักผ่อนบนรถ ตามอัธยาศัย

06.00 ของฝากแม่บัวคำ ตำบล วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี )

ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี หรือ รถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัสปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-วัดถ้ำเสือ
โดดเด่นด้วย พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ตัวองค์พระจะประดับด้วยโมเสคสีทอง ที่สำคัญมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะ และมี พระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทย ที่ประดับลวดลายสวยงาม สุดท้ายคือ เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่สูงถึง 69 เมตร และกว้างถึง 29 เมตร
-สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยหยาดเหงื่อแรงงาน รวมทั้งชีวิตของเชลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคน เพื่อให้ได้มาซึ่งทางรถไฟที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ไปสู่ปลายทางที่เมืองทันบูซายัค ประเทศเมียนมา สำหรับใช้ลำเลียงอาวุธ และกำลังพลของญี่ปุ่น เพื่อไปโจมตีเมียนมาและอินเดีย
-ตลาดพลอย
ศูยน์รวมของฝากของที่ระลึก พลอย นิลอัญมณีของดีเมืองกาญจน์

12.00 แพอาหารโฟลทติ้ง 425 ถนน แม่น้ำแคว ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( แพอาหารโฟลทติ้ง 425 ถนน แม่น้ำแคว ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือ โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี หรือ ของฝากแม่บัวคำ ตำบล วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี )

บริการอาหารเที่ยงเช็ตโต๊ะ วีไอพี

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-ถ้ำกระแซ
ทางรถไฟสายมรณะ แห่งนี้ สร้างขึ้นในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจักรวรรดิญี่ปุ่น ได้ใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และกรรมกรชาวเอเชีย ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา สร้างทางรถไฟแห่งนี้ขึ้น พื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามไปยังพม่า โดยมีช่วงโค้งมรณะ หรือถ้ำกระแซ เป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร
-น้ำตกไทรโยคน้อย
น้ำตกไทรโยคน้อย หรือน้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่สวย อีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน จะมีน้ำตกลงมา เต็มหน้าผา

16.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

นำคณะเข้าที่พัก

17.00 โรงแรมแพลูกแพรวรีสอร์ท ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

บริการอาหารเย็น ล่องแพ สนุกสนานงานเลี้ยงคาราโอเกะ

06.00 โรงแรมแพลูกแพรว รีสอร์ท ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี หรือ รถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัสปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

เดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดชะอำ เพชรบุรี

12.00 ร้านอาหาร แซ่บอีหลี 329 15 ถ. เพชรเกษม ชะอำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุรี )

บริการอาหารเที่ยงเซ็ตโต๊ะ วีไอพี

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-วัดห้วยมงคล
ประดิษฐานหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
-ผักผ่อน เล่นน้ำทะเล ชายหาดชะอำ หน้าโรงแรม ขี่ม้าริมหาด

16.00 โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุรี

นำคณะเข้าที่พัก

18.00 โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุรี หรือเทียบเท่า ( ครัวเม็ดทราย (ชายหาดชะอำ) อำเภอชะอำ ตำบล ชะอำ จ. เพชรบุรี )

บริการอาหารเย็นเช็ตโต๊ะ วีไอพี

07.00 โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุรี

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรแรม

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี หรือ รถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัสปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ป

09.00 นิวเอ็นจอยทัวร์

-พระราชนิเวศมฤคทายวัน
เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2466
-ร้านขนมหวานเมืองเพชร

12.00 ร้านอาหารเปลญวน เพชรบุรี 21 ตำบล ท่าเสน อำเภอบ้านลาด หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย 927/43ข. ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 นิวเอ็นจอยทัวร์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารริมชล หนองแค 2/2 ถ. พหลโยธินสายเก่า ตำบล หนองแค )

ชื้อของฝากอาหารทะเล

19.00 ครัวน้องเบนซ์ 0933276762 ตำบล หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

บริการอาหารเย็นเช็ตโต๊ะวีไอพี

23.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ส่งคณะ ณ จุด นัดหมาย อุบลราชธานี