12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์
- ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ รวม ไกด์ชำนาญการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ (ไม่บังคับ)

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + AztraZeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
898/97 ถ.ประเสริฐมนูกิจ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
เบอร์โทร
0852452458
อีเมล
info@udachi.co.th
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไม่ไปไม่ได้แล้ว

location_on นครราชสีมา - ภูเก็ต
โดย บริษัท อูดาชี จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

รายการนี้จัดทำโดยการใช้เมืองสร้างสรรค์อาหารโลกเป็นจุดเด่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักภูเก็ตผ่านวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงยังนำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนที่แฝงไปด้วยวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและการกระจายสู่ชุมชนที่แท้จริง รวมถึงการอวดโฉมความงามของไขมุกอันดามันผ่านการนั่งเรือยอร์ชที่หรูหราควรค่าแก่ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าสวยระดับโลก ซึ่งสามารถหาประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ในประเทศไทยนี่เอง

ทั้งนี้รายการก็ยังเน้นเรื่องการพักผ่อนที่แสนสบายในที่พักมาตรฐานที่จะเติมเต็มช่วงเวลาที่แสนวิเศษและประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

โครงการทัวร์เที่ยวไทย ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวไทยได้สัมผัสการท่องเที่ยวในประเทศแบบยกระดับ โครงการส่งเสริมให้นักเดินทางได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจบริการได้มีรายได้และทำงานที่รักอีกครั้ง รวมถึงเป็นการสร้างกระแสการเที่ยวไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เปิดประสบการณ์ที่ดีกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

04.00 บริษัท อูดาชี จำกัด

เจ้าหน้าที่รอที่จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางจากนครราชสีมาสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยรถตู้ VIP

08.10 บริษัท จีเอ็มทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

สายการบินไทยสมายล์
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นำทุกท่านเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ไทยสไมล์ พร้อมกระเป๋าเดินทาง 20 กก.

10.00 บริษัท อูดาชี จำกัด

นำทุกท่านแวะชมวัดพระทอง -ขอพรศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย-ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า

12.00 ระย้า

รับประทานอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่ห้ามพลาด ณ ร้านระย้า (รางวัลมิชลิน)

14.00 โฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง

พักโรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรมหรูระดับ 4+ ดาว ตั้งอยู่บนหาดป่าตอง ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของทะเลภูเก็ต

17.00 บริษัท อูดาชี จำกัด

เที่ยวชมหาดนุ้ย และชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมพรหมเทพ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

07.00 โฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 บริษัท อูดาชี จำกัด

นำเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต -ไหว้พระ ณ วัดฉลอง -ชมวิวภูเก็ตแบบพานอรามา ณ พระใหญ่ภูเก็ต

11.30 บริษัท เทเบิล สปูน จำกัด

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านตู้กับข้าว (รางวัลมิชลิน)

13.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

บริษัท นิกรมารีน จำกัด
ล่องเรือยอร์ชไปยังเกาะเฮ พร้อมกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

18.00 โฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง

เดินทางกลับที่พักพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรมโฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรมหรูระดับ 4+ ดาว ตั้งอยู่บนหาดป่าตอง ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของทะเลภูเก็ต

07.00 โฟร์พอยท์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 บริษัท อูดาชี จำกัด

เช็คเอาท์สัมภาระ
นำทุกท่านเดินทางไปยังชุมชนท่าฉัตรไชย เพื่อเรียนรู้วิถีชาวภูเก็ต และชมฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสีของชุมชน พร้อมลองชิมขนมท้องถิ่นของชุมชน

13.00 ตาทวย

อาหารกลางวันแบบอาหารทะเลท้องถิ่นภูเก็ต ณ ร้านตาทวย (รางวัลมิชลิน)

16.20 บริษัท จีเอ็มทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

เช็คอินสัมภาระ ณ เคาท์เตอร์ไทยสมายล์ จากนั้นออกเดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน WE ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

18.30 บริษัท อูดาชี จำกัด

ออกเดินทางกลับนครราชสีมาด้วยรถตู้บริการ