8,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

โปรแกรมนี้รวม *ค่ารถ *ค่าที่พัก 1 คืน *ค่าอาหาร ตามรายการ
*ค่าประกันการเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท *ค่าไกด์นำเที่ยวและผู้ช่วยไกด์
โปรแกรมนี้ไม่รวม @ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว @ ค่าอาหารที่สั่งเอง @ค่ามินิบาร์ @ ทริปไกด์
การจ่ายเงิน มัดจำ 30 %เมื่อตกลงเดินทางกับทางทัวร์ ส่วนที่จ่ายก่อนวันเดินทาง 1วัน หรือโอน
เข้าบัญชีนางวันเพ็ญ ใจแก้ว ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 260-2-50900-4 บัญชีออมทรัพย์ หรือธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 677-6-73921-8 บัญชีอออมทรัพย์
การยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันคืนเงินทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 15วัน คืน 50 เปอร์เซ็น ยกเลิกการเดินทางวันเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้
สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
• ผ้าขนหนูที่นอกห้องพัก
• ครีมกันแดด • หมวกและแว่นตากันแดด
• กล้องถ่ายรูป
• ยาส่วนตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม


เกี่ยวกับเวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
334 หมู่ 3ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทร
0862569233
อีเมล
phetprasittourandtravel@gmail.com
หมายเหตุ

ผู้เดินทางสมัครโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย มีเจ้าหน้าทบริการ และลงทะเบียน ไห้ แจ้งก่อนการเดินทาง 7 วัน

เกาะช้าง 2คืน

location_on อุบลราชธานี - ตราด
โดย เพชรประสิทธิ์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะช้าง พักหรูติดทะเล กินอาหารทะเลสด น้ำทะเลใส

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

พักผ่อน ผ่อนคล้ายยย ผ่อยคลาย เดินทางกับเรานะคะ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

19.00 เพชรประสิทธิ์ ทัวร์

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายเจ้าหน้า เพชรประสิทธิ์ ทัวร์ สะแกนรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมแล้วออกเดิทาง สุ๋จังหวัดตราด
ตามเส้นทางอุบลฯ ศรีมะเกษ อ.นางรอง

06.00 เพชรประสิทธิ์ ทัวร์

คณะเดิทางถึงร้านอาหาร แม่วรรณา ทำภาระกิจตอนเช้าที่ทร้านอาหารพร้อมแล้วเดินทางสู่ท่าเรือ เฟอร์รี่เกาะช้าง

07.00 แม่วรรณา

รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร แม่วรรณษ

12.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

คณะเดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของที่พัก

14.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

หลังอาหารเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหน้าที่พัก

18.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของที่พัก

07.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก หลังอาหารพักผ่อนเล่นน้ำหน้าที่พัก

11.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวันทีห้องอาหารของที่พัก

18.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร

20.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

พักผ่อนหลับนอนชมบรรยากาศหน้าที่ที่พัก

07.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่ะเดิทางกลับที่พัก หลังอาหารนำคณะข้ามเกา

10.00 เพชรประสิทธิ์ ทัวร์

นำคณะเดินทางซื้อของฝากความความเหมาะสม

12.00 ต้นตำรับ

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ต้นตำรับ หลังอาหารเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ