6,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น
 ค่าที่พัก 2 คืน (เชียงราย - เชียงใหม่ )
 ค่าอาหารครบ 9 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
 ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท
 ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 2 คน / คัน
 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง **ยกเว้น เครื่องดื่ม แอลกฮอลล์***

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
408/49หมู่3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร
0807333877
อีเมล
Somsak182497@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย - เชียงใหม่ แอ่วอาณาจักรล้านนา 2 คืน 4 วัน

location_on นครราชสีมา - เชียงใหม่
โดย สมศักดิ์ ทราเวล 2017
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย - เชียงใหม่ แอ่วอาณาจักรล้านนา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ต้นทุน 4350
เบ็ดเตล็ด =1250
กำไร 15%= 400
รวมยอด = 6000
Vat = 445

13.00 โชคสง่าการท่องเที่ยว

พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถปรับอากาศ VIP 2

07.00 โรงแรม ช.พาเลส อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ช.พาเลส

08.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเที่ยวชม ถ้ำขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน คือเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายสตรีนอนเหยียดยาว เกิดเป็นดอยต่างๆ ที่อยู่ตามเทือกเขาและมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น สัก เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ มะค่า ตะเคียน ยอป่า และไผ่ป่าขึ้นตามลำธารและลำห้วยต่างๆ ทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้าง เสือดาว เก้ง กวาง หมูป่า อีเห็น กระรอก พังพอน กระต่ายป่า ค้างคาว และอื่นๆ อีกมากมาย

12.00 ร้านครัวไท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวไท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

13.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเที่ยวชมสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย (จังหวัดเชียงราย) สาธารณรัฐประชาชนลาว (แขวงบ่อแก้ว) และ เมียนม่า (ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน) เป็นบริเวณสามเหลี่ยมที่มาบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านและมีท่าเรือขนาดเล็กสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศจีนและลาวได้

18.00 ห้องอาหารโรงแรม ช.พาเลส อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่

รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารของโรงแรม ช.พาเลส พร้อมกิจกรรมงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์คาราโอเกะ (ฟรีมิกเซอร์)

22.00 โรมแรม ช.พาเลส อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่

ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม ช.พาเลส อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรมช.พาเลส

08.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

09.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple

11.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเที่ยวชมน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อนเล่าว่า เดิมทีบริเวณนี้ยังไม่มีหมู่บ้าน เป็นป่าดงดิบ เมื่อก่อนเรียกว่า "โป่งดิน" ที่มีสัตว์ต่างๆ ลงมากินดินโป่งเป็นประจำและบริเวณบ่อน้ำร้อนก็ยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดย มีม้าและวัวเป็นพาหนะ เป็นเส้นทางเดินไปตามไหล่เขาตลอดเวลาและใช้เป็นจุดพักแรมได้ด้วย เพราะพื้นเป็นลาน ทำเลสะดวก จนต่อมามีผู้คนมาอยู่มากขึ้นกลายเป็นหมู่บ้าน ส่วนบ่อน้ำร้อนนั้นเกิดจากธรรมชาติ มีอยู่ด้วยกัน 3 บ่อ ความร้อนประมาณ 90 องศาเซลเซียส

12.00 ร้านร้านนายก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านนายก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

18.00 ห้องอาหารของโรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้

19.00 โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้

พักผ่อนตามอัธยาศัยท่องราตรีเมืองเชียงใหม่

07.00 ห้องอาหารของโรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้

08.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะนั่งรถท้องถิ่นไหว้พระหลวงพ่อทันใจ วัดดอยคำ

10.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช

12.00 ร้านเรือนแพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนแพ2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะซื้อของฝากและเที่ยวชมโรงงานหยกและโรงงานทำรองเท้า-กระเป๋า จากหนังปลา
กระเบน หนังช้าง เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

16.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

แวะละลายทรัพย์ต่อที่ ตลาดทุ่งเกวียน อ.เมือง จ.ลำปาง

18.00 เฮือนงิ้วเเดง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนงิ้วแดง

19.30 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจมิรู้ลืมจากทีมงาน สมศักดิ์ ทราเวล