12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าบริการรวม
1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยว 4 วัน คันละ 9 ท่าน + หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
3. ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการ (บางมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น)
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน
5. เจ้าหน้าที่บริษัทดูแลคณะ 1 ท่าน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
230/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 2
เบอร์โทร
0615956417
อีเมล
INFO@BETTERDAYSVACATION.COM
หมายเหตุ

สามารถทำเป็นกรุ๊ปส่วนตัว และกำหนดวันเดินทางเองได้
** โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก **
*กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน*
*เมื่อตกลงใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง*
*ระหว่างการเดินทางต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ หนังสือรับรองการหายป่วย COVID19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน*
*ชำระทัวร์เต็มจำนวน และ รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น *
*เมื่อทำการจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล*
*หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด*

ทัวร์เมืองรองสามหมอก เชียงราย พะเยา ลำปาง

location_on กรุงเทพมหานคร - ลำปาง
โดย บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เมืองรองสามหมอก เชียงราย พะเยา ลำปาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเดินทางของหัวหน้าทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 1 ใบๆละ 3506 บาท ต่อรถตู้ 1 คัน (389)
2.ค่าแรงหัวหน้าทัวร์ 4 วัน วันละ 2000 บาท จำนวน 1 คน = 8000 บาท (420)
3.ค่าโรงแรมของหัวหน้าทัวร์ 3 คืน 3200 บาท = 170 บาท
4. ค่าอาหารหัวหน้าทัวร์ ค่าอาหารคนขับรถ มื้อละ 100 บาท รวม 5 มื้อ 3 คน 1500 บาท (80)
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ คนละ 200 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนละ 400 บาท
7. พนักงานยกกระเป๋าเข้าและ ออก 3 แห่ง คนละ 150 บาท
8. ค่าน้ำดื่ม ขนมท้องถิ่น คนละ 200 บาท
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง 30 บาท
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = 817.76 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.30 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบิน นกแอร์ DD100 – 07:30 – 08:45

10.00 รถตู้ VIP โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

นำชมวัดร่องเสือเต้น ” ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย เรียกว่า ศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้ การสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี

11.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศต่อไปยัง น้ำตกภูซาง จังหวัดพะเยา (ระยะทาง 94 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชม.)

13.00 ร้านแมลงปอฮอลแอนด์การ์เด้น

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

ชม “น้ำตกภูซาง” หรืออีกชื่อเรียก ที่เรียกกันว่า น้ำตกอุ่นภูซาง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา น้ำตกนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น เกิดมาจากสายน้ำที่ไหลมาจากผาหินปูน มีความสูง 25 เมตร น้ำไหลตลอดทั้งปี จัดว่าเป็นน้ำตกน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในไทย เพราะน้ำจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 35 - 36 องศา และใสปราศจากกลิ่นกำมะถัน บริเวณใต้น้ำตกก็เป็นแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกต (ปัจจุบันทางอุทยานไม่อนุญาตให้เล่นน้ำ)

14.45 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำท่านนมัสการ “วัดนันตาราม” ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยาเป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้างองค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธปฏิมาประธาน ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่างสมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มีเจดีย์แบบไทย ใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน

16.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำท่านนมัสการ “วัดพระนั่งดิน” วัดพระนั่งดิน อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฎรสร้างฐานรองรับเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า "พระนั่งดิน"
นอกจากนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานสืบกันมาว่า เคยมีชาวบ้าน ได้พากันสร้างฐานชุกชีแล้วได้อันเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง 3 ครา พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาพระเจ้านั่งดินมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบจนทุกวันนี้

18.00 อิงหมอกโฮมสเตย์

นำท่านพักผ่อนที่โฮมสเตย์ (คืนที่ 1)

06.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

อิสระรับประทานอาหารเช้าใกล้โฮมสเตย์

08.00 รถตู้ VIP โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

นำคณะเดินทางสู่กว๊านพะเยา ประมาณ 2 ชั่วโมง

12.00 Daiki Shushi Japanese Restaurant

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำชม เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทย รองจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และถือเป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ บริเวณรอบกว๊านพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่สวยงาม รอบกว๊านพะเยาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนพะเยาและนักท่องเที่ยว นำท่านชม อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

15.30 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางต่อไปที่ วัดศรีโคมคำ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยทุกเดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าจนหลวงวัดศรีโคมคำ

18.00 ครัวออโรร่า กว๊านพะเยา

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)

19.00 โรงแรมเอบิซ สาขากว๊านพะเยา

นำคณะพักผ่อนที่ โรงแรม (คืนที่ 2)
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า

07.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

อิสระ รับประทานอาหารเช้าใกล้โรงแรมที่พัก

09.00 รถตู้ VIP โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

นำท่าน นั่งเรือชมกว๊าน (นั่งเรือประมาณ 15 นาที) และเข้าไปไหว้พระที่ วัดติโลกอาราม ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กว๊านพะเยา เป็นบึงหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือ รองรับน้ำที่ไหลจากลำห้วยต่างๆ กว๊านพะเยามีพื้นที่ประมาณ 12,831 ไร่ ในสมัยก่อน ประมาณช่วง พ.ศ. 2482 กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำอิงไหลผ่าน รอบๆ เป็นหนองน้ำ ต่อมามีการสร้างประตูกั้นแม่น้ำอิง ทำให้สวน ไร่ นา และวัดได้จมอยู่ใต้น้ำกว๊านพะเยา 20 กว่าวัดในปี พ.ศ. 2526 ได้มีชาวบ้านชุมชนวัดศรีอุโมงค์ ได้ขุดพบพระเครื่องยอดขุนพลเมืองพะเยา และ พระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุ 72 ปีในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยนี้มีชื่อว่า พระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการสำรวจวัดกลางกว๊านพะเยา และได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลาจารึก เขียนด้วยอักษรฝักขาม แปลว่า “วัดติโลกอาราม” เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา ได้โปรดให้ เจ้าหัวแสน เจ้าเมืองพะเยากำเนินการก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2019 – 2029 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ชาวบ้านได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา กลับมาประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา นั่นเอง!!

10.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

จากนั้นออกเดินทางไปจังหวัดลำปาง สู่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ระยะทางประมาณ 68 กม. เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่านชม หล่มภูเขียว สถานที่ Unseen ของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นความสวยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่บนภูเขา คาดว่าน่าจะเกิดจากการยุบตัวของผิวดิน ที่รู้จักกันในชื่อของ หลุมยุบ นั่นเอง เป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายจนเป็นหลุมขึ้นมา บริเวณโดยรอบของหล่มภูเขียว จะมีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ล้อมไปด้วยหน้าผาที่เกิดจากภูเขาหินปูน มีความเงียบสงบ และมีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ส่วนภายในหลุม จะมีน้ำสีฟ้า และสีเขียวมรกต ที่มีความใส นิ่ง และลึก และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิด แน่นอนว่าทีนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของความสวยงามในธรรมชาตินี้ ที่แอบซ่อนอยู่ที่ จังหวัดลำปาง แห่งนี้

13.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น ใกล้หล่มภูเขียว (มื้อที่ 4) (อาหารกล่อง)

15.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์

17.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

ออกเดินทางสู่ตัวเมืองลำปาง 1.30 ชั่วโมง

18.00 ร้านริเวอร์ไซด์ ลำปาง

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

19.00 โรงแรมทรีธารา

พักผ่อนที่โรงแรม (คืนที่ 3)

07.00 โรงแรมทรีธารา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 รถตู้ VIP โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

นำชม วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา วัดนี้ยังมิได้ยกขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวง และเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทย มีความสำคัญทั้งก่อนและหลังที่ชนเชื้อชาติไทยในปัจจุปันจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินภูมิภาคนี้ ซึ่งท่านจะได้รับความรู้อันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติและศาสนาต่อไป

09.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำคณะนั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ชมย่าน ตลาดจีนบนถนนตลาดเก่า (กาดกองต้า) ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจในอดีตที่ยังคงสภาพอาคารตึกแถวแบบโบราณไว้ทั้งสองข้างทาง ซึ่งบ้านเก่าหลายหลังมีลวดลายไม้ฉลุที่งดงาม ชมสถานีรถไฟที่เป็นอาคารแบบโบราณ แวะถ่ายภาพที่ห้าแยกหอนาฬิกา และแวะซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิคบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ที่อยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกา ซึ่งมีให้เลือกหลายร้าน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเล่น และหาอาหารทานจนได้เวลานัดหมายก่อนเดินทางไปสนามบิน

13.00 สายการบินนกแอร์

เดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD163 (13.00-14.15)