6,650/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 3 ท่าน
- ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมทั้งหมดที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการของว่าง น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- สมาชิก 30 ท่านขึ้นไปเปลี่ยนเป็นใช้รถบัส

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
231/3 หมู่ที่ 7 ซอย ไสหยี ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
เบอร์โทร
081-8967866
อีเมล
Khaimuktour_2019@hotmail.com
หมายเหตุ

-

เยือนเมืองในสายหมอกดอกไม้งาม "เบตง"

location_on สงขลา - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่มุกทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เยือนเมืองในสายหมอกดอกไม้งาม "เบตง"
วัดช้างไห้ / SKY WALK อัยเยอร์เวง / บ่อน้ำพุร้อนเบตง / อุโมงค์ปิยะมิตร / สวนดอกไม้เมืองหนาว "หมื่นบุปผา"
สตรีทอาร์ต / วัดพุทธาธิวาส / สนามบินเบตง
3 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค 64 - ม.ค 65

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 3 = 4,500 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1,600 + 1,600 = 3,200 บาท
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
- ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8,235 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ย ท่านละ 1,029 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำ ค่าขนม และค่าบริการบนรถ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,214 บาท
ภาษี 7% 435 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,649 บาท

05.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

บริการรับสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง และตามเส้นทางผ่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ

07.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

ถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาชิกสแกนใบหน้ายืนยันสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนร่วมเดินทาง "โครงการทัวร์เที่ยวไทย" รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นตามเส้นทางผ่าน

10.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง วัดช้างไห้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาสาสองค์แรกของวัดในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาว จ.ปัตตานีและ จังหวัดใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานเป็นเนืองนิจใครเจ็บป่วยไม่สบายหรือวัตถุสิ่งของโดนขโมยหรือสูญหายก็พาไปบาบาน ณ สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงปู่ทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐปูนทรงไทยสวยงาม จากนั้นเดินทางต่อ แวะชมทัศนียภาพความงดงามของเขื่อนบางลาง ณ สะพานโต๊ะกูแช ทะเลสาลฮาลา บาลา

12.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

15.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง อ.เบตง จ.ยะลา ดินแดนใต้สุดประเทศไทย นำท่านถ่ายรูป “ป้ายใต้สุดประเทศไทย” ชม พิพิธภัณฑ์เบตง ,
จุดชมวิวเมืองเบตง และชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

18.00 ร้านต้าเหยิน (กิตติ)

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ณ ร้านต้าเหยิน (เจ้าตำรับอาหารเบตง)

19.00 โรงแรมแกรนด์ แมนดารินเบตง

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

04.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

สมาชิกพร้อมกันเพื่อออกเดินทาง สู่ ยอดเขาอัยเยอร์เวงบนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้ำทะเล นำท่านชม วิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บน Sky walk แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.เบตง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์คือ ชั้นที่ 3 ที่สร้างด้วยกระจกใส มีความหนา 63 ซ.ม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ไม่รวมค่าบริการถุงเท้า ชำระหน้างาน / สำหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้าชมให้ชำระเพิ่มหน้างาน)

08.30 โรงแรมแกรนด์ แมนดารินเบตง

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนเบตงแวะร้านเฉาก๋วย กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน อิสระให้ท่านลองชิมตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายโดยอุณหภูมิน้ำร้อนประมาณ 80 องศาเซสเซียส และบริเวณที่น้ำพุร้อนนี้สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 7 นาที เท่านั้น มีการสร้างสระขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบและแช่เท้า

12.00 ร้านอาหารบ่อน้ำร้อน หรือเทียบเท่า ( ร้านต้าเหยิน (กิตติ) )

บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

13.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินคดเคี้ยวเข้าไปในภูเขาในอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายูสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สะสมเสบียงและหลบภัยทางอากาศ นอกจากนั้นท่านยังได้สัมผัสกับต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร จากนั้นนำชม สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพอากาศภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สวนดอกไม้อยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน

16.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านชมเมืองเบตง ถ่ายรูป สตรีทอารต์ ฝีมือของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปกร เล่าขานตำนานเมืองเบตง อิสระ..เข้าที่พัก โรงแรมเดิม หรือท่านจะเที่ยวชม ตลาดเบตง,ตู้ไปรษณีย์,หอนาฬิกา,ไนท์บาซ่าเบตง และรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

18.30 โรงแรมแกรนด์ แมนดารินเบตง

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์ แมนดารินเบตง

06.30 โรงแรมแกรนด์ แมนดารินเบตง

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มีพระธาตุ เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์พระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และชม พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ, ชม วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จากนั้นนำชม สนามบินเบตง ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วรอเปิดให้บริการ จากนั้นเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารตามเส้นทางผ่าน

16.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งสมาชิก และบริการส่งสมาชิก จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ