13,750/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
191/2 ซอย ศึกษาวิทยา ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก
เบอร์โทร
0636355987
อีเมล
sunee@tpsl.co.th
หมายเหตุ

009 บุรีรัมย์ – โขงเจียม – นครพนม – บึงกาฬ – ขอนแก่น

location_on กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น
โดย บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แซ่บนัวอีสาน สัมผัสธรรมชาติ เสน่ห์ฝั่งโขง 6 วัน 5 คืน เดินทาง 5-10 มกราคม 2565
(บุรีรัมย์ - อุบลราชธานี - นครพนม - บึงกาฬ - ขอนแก่น)
กรุงเทพฯ – อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ช้างอารีน่า บุรีรัมย์ - วัดหนองป่าพง - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - สามพันโบก - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) - โบสถ์นักบุญอันนา - หินสามวาฬ บึงกาฬ - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 1000x6 = 6,000 บาท
2. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1600+2600+1200+800+1000 = 7,200 บาท
3. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 120 x 12 มื้อ = 1,440 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14,665 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 1,833 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่านำ้ ขนม และของบริการบนรถ 200x 6 = 1,200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ภาษี 7% = 963

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 4,021

- ลูกค้าเป็นผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารได้เฉพาะอย่าง จึงจำเป็นต้องจัดให้รวมอาหารไว้ในรายการเพียงบางมื้อ ส่วนที่เหลือลูกค้าจะขอพิจารณาร้านอาหารกันเองตามความต้องการระหว่างเดินทาง

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับท่าน
นำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางไปยัง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

06.05 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางกรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ โดย นายสุริยันต์ สุพะมูล

12.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมขอมโบราณ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่

16.00 โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ที่อยู่ 444 Moo 15 Buriram-Prakonchai Road, ตำบล อิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

18.00 ณ ร้านอาหารบ้านชายน้ำ บุรีรัมย์

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านชายน้ำ บุรีรัมย์ ที่อยู่ 456 ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000

07.00 โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว เส้นทางบุรีรัมย์ – ศรีสะเกษ – วารินชำราบ – โขงเจียม โดยนายสุริยันต์ สุพะมูล

08.05 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ชม ช้างอารีน่า บุรีรัมย์ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานระดับสากล ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ออกแบบโดยการนำเทคโนโลยีและความทันสมัยของสนามสโมสรฟุตบอลเซลซี และ เลสเตอร์ซิตี้ จากอังกฤษ มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทย

11.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางตามเส้นทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี
(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ วัดหนองป่าพง ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

17.00 โรงแรม ทอแสง โขงเจียม หรือเทียบเท่า ( อารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ )

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม ทอแสง โขงเจียม ที่อยู่ 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ อำเภอ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

18.00 ร้านอาหารแพอารยา โขงเจียม

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแพอารยา โขงเจียม ทีอยู่ ตำบล โขงเจียม อำเภอ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

07.00 โรงแรม ทอแสง โขงเจียม หรือเทียบเท่า ( อารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว เส้นทางโขงเจียม – มุกดาหาร – นครพนม โดยนายสุริยันต์ สุพะมูล

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในอำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร ผาแต้มเป็นหน้าผาสูงชันเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้บริเวณผนังหน้าผาด้านล่าง ยังปรากฏภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ

10.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

แวะชม สามพันโบก อีกหนึ่งสถานที่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยฝีมือธรรมชาติ คล้ายกับ แกรนด์แคนยอน เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ มีโบก หรือแอ่ง และหลุมมากมายอันเกิดจากกระแสน้ำของแม่น้ำโขงที่กัดเซาะแก่งหินนี้ในช่วงฤดูน้ำหลากทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดเป็นแอ่งมากมายกว่า 3,000 โบก

12.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ผ่านชม สะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 2 แล้วเดินทางต่อสู่เมืองนครพนม

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรม เดอะ ริเวอร์ นครพนม หรือเทียบเท่า ( ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม )

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม เดอะ ริเวอร์ นครพนม ที่อยู่ 35/9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

07.00 โรงแรม เดอะ ริเวอร์ นครพนม หรือเทียบเท่า ( ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว เส้นทางนครพนม – บึงกาฬ โดยนายสุริยันต์ สุพะมูล

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์
จากนั้น ชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ อาคารจำลองบ้านเก่า จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบเดียวกับยุคที่ประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ให้ได้ชม
นำท่านชม บริเวณ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่มีรากวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนครพนม โดดเด่นเป็นสง่า สร้างขึ้นโดยชาวเวียดนาม เพื่อเป็นที่ระลึกไว้ก่อนย้ายกลับไปเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์

12.00 ร้านอาหารสบายดี นครพนม

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารสบายดี นครพนม ที่อยู่ 414/6 ถนน สุนทรวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ชม ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คของเมืองนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความเชื่อที่ว่าหากเราได้มาขอพรต่อองค์พญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจด้วยความศักดิ์สิทธิ์

14.30 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เดิมเป็นสมบัติส่วนตัวของ พระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรภ) สร้างโดยช่างชาวญวน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตะวันตก ทางจังหวัดได้เคยจัดอาคารแห่งนี้ถวายเป็นที่ประทับแรมแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2498

16.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางต่อไปยัง โบสถ์นักบุญอันนา โบสถ์คริสต์สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมือง เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่มีผู้คนจากหลากเชื้อชาติ หลายภาษามาอยู่ร่วมกัน
ผ่านชม สะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 3 หรือ Asian Highway เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม เมืองท่าแขก เมืองหลักซาวของลาว ถึงเมืองวินท์ และเมืองกวางบิง ของประเทศเวียดนาม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดบึงกาฬ

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์ บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส )

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมเอ็มแกรนด์ บึงกาฬ ที่อยู่ 159 Moo 10, Non Sombun Bung Kan อำเภอเมืองบึงกาฬ 38000

07.00 โรงแรมเอ็มแกรนด์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส บึงกาฬ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว เส้นทางบึงกาฬ – ขอนแก่น โดยนายสุริยันต์ สุพะมูล

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางสู่ ภูสิงห์ ชม หินสามวาฬ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู บริเวณนี้เต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผาและถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่าง ๆ สำหรับหินสามวาฬ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง ที่แยกตัวเป็น 3 ก้อนเรียงกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อแม่และลูก ที่จะถูกเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

12.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น

16.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรม โซเทล ขอนแก่น หรือเทียบเท่า ( โรงแรมต้นเงิน )

นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม โซเทล ขอนแก่น ที่อยู่ 439 หมู่ 27, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

06.00 โรงแรม โซเทล ขอนแก่น หรือเทียบเท่า ( โรงแรมต้นเงิน )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

07.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว เส้นทางขอนแก่น – กรุงเทพฯ โดยนายสุริยันต์ สุพะมูล

07.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

12.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

บ่ายเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ