12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ โดยสายการบินไทยสมายล์ (น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 โล โหลดใต้เครื่อง 20 โล
รถตู้ปรับอากาศ
ที่พัก 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
มัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
ค่าเรือล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่ามินิบาร์
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว / กล้องถ่ายรูป / รองเท้าที่สวมใส่สบาย / อุปกรณ์กันแดด

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/44 M.1 SOI JUNTASATE 1 , RAMA II ROAD , BANGMOD , JOMTHONG , BANGKOK
เบอร์โทร
086-3931616
อีเมล
mjtravel@hotmail.com
หมายเหตุ

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
4. ลูกค้าต้องติดตั้งแอปฯเป๋าตัง G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5. ลูกค้าต้องจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ขั้นต่ำ 7 วัน
6. วันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2565
7. เมื่อลูกค้าตกลงชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทางได้ในทุกกรณี

ที่สุดของการพักผ่อน ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน

location_on สมุทรปราการ - สุราษฎร์ธานี
โดย บริษัท เอ็มเจทราเวลแอนด์เทรด จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ที่สุดของการพักผ่อน ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน (3วัน2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าแรงมัคคุเทศก์ 1,000 x 3 วัน = 3,000 หาร 8 ท่าน = 375 บาท
ค่า vat 7% 817.76 บาท
รวมเป็น 1,192.76 บาท

07.35 Thai smile

ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทย สมายล์ แอร์ เที่ยวบิน WE 251 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที รวมบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม และ น้ำหนักโหลดสัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน
08.55 ถึงท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

09.30 รถตู้ท้องถิ่น

ขึ้นรถตู้ปรับอากาศอย่างดี เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

11.00 ร้านอาหารภูนิสา

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารภูนิสา มนต์เสน่ห์อาหารกับวิวแม่น้ำตาปี
12.00 น. เดินทางมายัง คีรี@เชี่ยวหลานระหว่างทางแวะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่ใครมาสุราฎร์ต้องมาเยือน ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี การเดินทางจากถนนสายหลัก กิโลเมตรที่ 44 เข้ามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะได้พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสราวกับสระมรกตซึ่งเป็นต้นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ นอกจากลงเล่นน้ำได้แล้วยังสามารถพายเรือชมความสวยงามของคลองมะเลาะและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าพุได้อีกด้วย

17.00 คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็นที่คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

19.00 คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

พักที่คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

08.00 คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

09.30 รถตู้ท้องถิ่น

ออกเดินทางสู่ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน สู่ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

10.00 ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

ลงเรือท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เดินทางสู่ทะเลน้ำจืด ระหว่างทางชมธรรมชาติที่งดงามของน้ำที่ใสราวกับน้ำทะเลสีครามตัดกับเทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่างที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก
เดินทางสู่ที่เที่ยวสุดฺฮิต ไฮไลท์ของกุ้ยหลินเมืองไทย ที่ไม่ควรพลาดกับเขาสามเกลอ จอดเรือให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ แพคีรีธาราเชี่ยวหลานรีสอร์ท

12.00 แพคีรีวาริน

รับประทานอาหารกลางวันที่แพคีรีวาริน
14.00 น. ลงเรือกกลับสู่ที่พักคีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นั่งรถออกไปสูดอากาศยามเย็น จุดชมวิวสันเขื่อน สะพานแขวน ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่คือสามารถเห็นภูเขารูปหัวใจหรือภูเขาเทพพิทักษ์ได้จากสะพานนี้และถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าธรรมชาติรอบๆ สะพานนี้สวยงามมากจริงๆ ทั้งภูเขาและต้นไม้ที่ยังคงเขียวขจีอุดมสมบูรณ์มากๆ แล้วกลับสู่ที่พัก

18.30 ห้องอาหารคีรี @ เชี่ยวหลาน

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารคีรี @ เชี่ยวหลาน

19.30 คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

พักที่คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

05.30 รถตู้ท้องถิ่น

เตรียมตัวเดินทางไปสู่อุทยานธรรมเขานาในหลวง กับการขึ้นบันได 800 กว่าขั้นเพื่อชมทะเลหมอกตอนเช้าและขอพรสักการะรอยพระพุทธบาทที่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติยามเช้า นั่งรถออกไปสูดอากาศบริสุทธิยามเช้า

08.00 คีรี@เชี่ยวหลานรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช็คเอาท์

13.00 รถตู้ท้องถิ่น

ออกเดินทางไปยังวัดบางโทง (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)
“วัดมหาธาตุวชิรมงคล” หรือ “วัดบางโทง” ตั้งอยู่ในตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วัดแห่งนี้มีความสวยงามโดดเด่น จนทำให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างแวะเวียนเดินทางมาชื่นชมกันอย่างไม่ขาดสาย เมื่อเดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้ว จะต้องสะดุดตากับความสวยงามและความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมของ “พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางวัด มีสีเหลืองทองอร่ามตาชวนดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์มีความสูงประมาณ 95 เมตร บริเวณรอบๆ มีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย
เดินทางไปสนามบิน

20.10 Thai smile

บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE258 ( ใช้เวลาบิน 1.15 ชั่วโมง)
21:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ