6,850/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ที่พักปรับอากาศ 2 คืน
2. อาหารและเครื่องดื่ม ทุกมื้อ ตามโปรแกรม
3. ยานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ
4. อาหารว่าง น้ำดื่ม ผ้าเย็น
5. มัคคุเทศก์ และทีมงาน อำนวยความสะดวก
6. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เสียชีวิต 1,000,000บาท รักษาพยาบาล 500,000บาท
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว (ชาวไทย)

เงื่อนไข
1.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3.ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สิ่งที่ควรนำติดตัวมาด้วย
เอกสารฉีดวัคซีน/รองเท้าสวมสบาย / ยาทากันยุง / ไฟฉาย / เสื้อกันฝน / หมวกหรือร่ม / ยาทากันแดด / แว่นตากันแดด / ยาประจำตัว

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
102 หมู่ 8 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่
เบอร์โทร
0934646355
อีเมล
hkk.cthrs@gmail.com
หมายเหตุ

อุทัยธานี ...น่าลอง 3 วัน 2 คืน

location_on สุพรรณบุรี - อุทัยธานี
โดย คันทรีทัวร์ ดีไลท์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เมืองรอง...น่าลอง อุทัยธานี 3 วัน 2 คืน
วันแรก ตลาดสามชุก - เขื่อนกระเสียว - วัดเขาวง
วันที่สอง ต้นไม้ยักษ์ - ตลาดซาวไฮ่ - วัดผาทั่ง - ศูนย์ผ้าฝ้ายทอมือ
วันที่สาม วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องเรือเมล์ชมวิถีชุมชนสะแกกรัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ เฉลี่ยรวม 1350
เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*3 =4500
ผู้ช่วยมัคุเทศก์ 800*3 =2400
ค่ารถมัคคุเทศก์ 1000+500 =1500
ค่าห้องมัคคุเทศก์ 500+500 =1000
ค่าประกันมัคคุเทศ์ 25*2 =50
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวม 505
ค่าประกันการเดินทาง ลูกค้า =25
ค่าอาหารแบบปิคนิค =150
ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยว = 50
ค่าจอดรถต่อคัน = 30
FB บนรถ = 250

ค่าภาษี 7% =448

06.00 รถตู้ปรับอากาศ วิทยา ปิ่นประไมล์

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง มรดกโลกห้วยขาแข้ง อุทัยธานี บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ

09.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

แวะช๊อปซื้อสินค้า ตลาดสามชุก เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุก ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบในปัจจุบันคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด ล้วนตั้งใจไม่ใช่จำลอง เป็นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพาะมาเป็น 100 ปีเยอะร่มรื่น
จากนั้นลัดเลาะชม เขื่อนกระเสียว เขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม

12.00 ร้านรุ่งโภชนา หรือเทียบเท่า ( ครัวป้ายแดง )

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านรุ่งโภชนา

13.00 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

เข้าเที่ยวชมเรือนไทยไม้สักทอง และอาคารงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติที่งดงาม ที่แห่งนี้คือ ธรรมสถานสักทองวัดถ้ำเขาวง เป็นธรรมสถานสาขาที่ 13 ของวัดสังฆทาน (หลวงพ่อสนอง) บริเวณโดยรอบท่านจะเพลินเพลินไปกับสวนธรรมที่มีธรรมชาติไม้ดอกไม้ประดับที่สดชื่นสบายตา นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่เลยทีเดียว

16.00 ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท

เดินทางเข้าที่พัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อ.บ้านไร่ ท่านจะได้พักผ่อน ในสวนป่าที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ รับอากาศที่บริสุทธิ์

17.30 ครัวห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม หรือเทียบเท่า ( ครัวคุณนก น้ำพุร้อน )

รับประทานอาหารเย็น (3) ครัวห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม

07.00 ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า (4) ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 รถตู้ปรับอากาศ วิทยา ปิ่นประไมล์

ออกเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น” ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดม สมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่ได้รับการ ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินไทย มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดินประมาณ 40 เมตร
เยี่ยมชมชุมชนลาวครั่งลาวเวียง แวะตลาดซาวไฮ่ (ส-อา) ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานคราฟต์ งานฝีมือของชุมชนชาวลาวครั่งลาวเวียง ทั้งเสื้อผ้าย้อมคราม ผ้าไหม เครื่องจักรสานต่างๆ บรรยากาศสุดน่ารักเป็นตลาดเล็กๆ ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ รวมไปถึงมีของกินพื้นบ้านอุทัยธานีที่หาทานได้ยากให้เราได้เลือกทานมากมาย และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของชาวบ้าน

12.30 ครัวป้ายแดง หรือเทียบเท่า ( ร้านรุ่งโภชนา )

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ครัวป้ายแดง

13.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

แวะนมัสการ หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง พระพุทธรูปปางประทานพร สูง 52 เมตร หน้าตักกว้าง 23 เมตร ที่งดงามมากที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศ
ชมและช๊อปผ้าทอบ้านไร่ เลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณบ้านไร่ ศิลปะงาน ฝีมือที่ละเอียดและงดงามบนผืนผ้าที่ได้รับรางวัลจาก UNESCO ของชาวลาวครั่ง ลาวเวียงที่อพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นชนพื้นเมือง บ้านไร่ในปัจจุบัน

16.00 ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท

เดินทางเข้าที่พัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อ.บ้านไร่ พักผ่อนว่ายน้ำ ขี่จักรยาน นวดเพื่อสุขภาพ ชมสวนเกษตรอินทรีย์ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม

17.30 ครัวห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม หรือเทียบเท่า ( ครัวคุณนก น้ำพุร้อน )

รับประทานอาหารเย็น (6) ครัวห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม

07.00 ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า (7) ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 รถตู้ปรับอากาศ วิทยา ปิ่นประไมล์

เก็บสัมภาระ และ Check out ออกเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในวัดท่าซุง บูชาสรีระรังคารพระสุธรรมเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กราบพระพุทธชินราช กราบพระองค์ปฐม พระสูง 30 ศอก มหาเจดีย์ทองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ (วัดเปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 และ 14.00-16.00)
ให้อาหารปลา ณ วังมัจฉา เหล่าปลาตะเพียน ปลาชะโด ปลาสวาย และปลาบึก เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จแล้ว มีเศษอาหารเหลือ ท่านจะเอาไว้ไปให้ปลากินเป็นอาหาร พระเลี้ยงปลา แล้วปลาก็กลับมาเลี้ยงพระ รายได้จากการขาย อาหารให้ปลาคือเงินที่นำมาซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารถวายพระ
ล่องเรือเมล์ชมวิถีชีวิตชาวแพแห่งลุ่มน้ำสะแกกรังและแหล่งสุดท้ายของไทย

12.30 ครัวคุ้งสำเภา

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ร้านครัวคุ้งสำเภา

13.30 คันทรีทัวร์ ดีไลท์

แวะซื้อของฝาก ติดไม้ติดมือ เดินทางกลับถึงโดยสวัสดิภาพ