12,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. ค่ารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 8 วัน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 วัน นั่ง8ท่าน/ตู้
3.ค่าที่พักจำนวน 7 คืน พักห้องละ 2ท่านทุกสถานที่
4.ค่าบริการมัคคุเทศก์,STAFF
5.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท ตามเงื่นไขกรมธรรม์
6.ค่าบริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ขนม บนรถ ,ค่าบริการกาแฟไร่ชาลุงเดช
7.ค่าบริการหมวกนำเที่ยว
8.ค่าตรวจ ATK ก่อนขึ้นรถ
9.ค่าตวรจ ATK ก่อนเข้าพักโรงแรมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
10.บริการอาหาร จำนวน 13 มื้อ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
48 ถนนบ้านหนองเหรียง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
เบอร์โทร
0628925292
อีเมล
sopatour@hotmail.com
หมายเหตุ

-รายการและเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะไม่รับผิดชอบในกรณีล่าช้าที่เกิดจากการจราจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของผู่เดินทาง และเหตุการณ์ล่าวงหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงถึงประโยชน์ความปลอดภัย ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางโสภาทัวร์หวังว่าลายอะเอียดที่เสนอมาข้างต้นนี้ คงเป็นที่เพียงพอในการพิจารณาใช้บริการโสภาทัวร์ของเรา หากท่านต้องการลายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ทุกโอกาส

บริการด้วยใจห่วงใยโสภาทัวร์

ทัวร์เที่ยวไทย ไปเชียงใหม่

location_on สุราษฎร์ธานี - ประจวบคีรีขันธ์
โดย โสภาทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวไทย ไปเชียงใหม่- ตรัง-พังงา -สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-สุพรรณบุรี-กำเเพงเพชร-ตาก-เชียงใหม่-ลำพูน-นครสวรรค์-ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
- ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และ STAFF จำนวน 8วัน
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์และSTAFF=9600+4800=14400
2.ค่ารถตู้มัคคุเทศก์ +STAFF=1500+1500=3000
3.ค่าที่พักมัคคุเทศก์+STAFF =3200
4.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง35+35=70
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และSTAFF= 20670 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยคนละ 689.00 บาท
-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำดื่ม ค่าขนม บริการการกาแฟ บนรถ ,บริการกาแฟไร่ชาลุงเดช= 300 บาท
3.ค่าชุดตรวจ ATK ก่อนขึ้นรถ= 200 บาท
4.ค่าตรวจ ATK ก่อนเข้าพักโรงเเรม กัสซัน ขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท= 100 บาท
5.ค่าที่พักพนักงานขับรถ 3000บาท =100 บาท/ท่าน
6.ค่าบริการหมวกแบบมีปีก= 80บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า= 815 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1404.00 บาท

00.09 โสภาทัวร์

-รับคณะจุดนัดหมายจังหวัดตรัง โดยทีมงานโสภาทัวร์ ให้การต้อนรับ แวะรับสมาชิกระหว่างทาง

08.00 โสภาทัวร์

-บริการอาหารเช้าร้านอาหารเพื่อนเดินทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( มื้อที่1 )
*เลขที่ 15/1 หมู่6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดชุมพร 84110

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยงจังหวัดชุมพร ( อิสระ )

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นครัวบ้านขวัญ ( อิสระ)

21.00 ศรีอู่ทองแกรนด์ หรือเทียบเท่า ( สองพันบุรี )

-นำท่านเข้าพักโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี( คืนที่1)
*เลขที่ 19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

06.30 ห้องอาหารโรงแรมศรีอู่ทองเเกรนด์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสองพันบุรี )

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่2 )
*เลขที่ 19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

11.10 โสภาทัวร์ หรือเทียบเท่า ( ครัวเห็ดโคน )

-ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าปิง แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงมีเนื้อที่ 503 ไร่ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มีพื้นที่1,611 ไรี่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศศาสนาสถานเป็นส่วนมากได้รับการประกาศให้เป็น '' มรดกโลก '' ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(unesco)เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534

13.30 บ้านปีกไม้

-บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่3 )
*เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

14.00 โสภาทัวร์

-สักการะหลวงพ่อทัมใจองค์ใหญ่ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

18.20 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดลำปาง ( อิสระ )

21.00 บอสโชเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฟูราม่า )

-นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมบอสโชเทล จังหวัดเชียงใหม่
*เลขที่ 10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

06.30 โรงแรมบอสโชเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฟูราม่า )

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่4 )
*เลขที่ 10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

07.00 โสภาทัวร์

-เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางธรรมชาติและหุบเขา-อากาศเย็นชื้นทั้งปี บรรยากาศแสนอบอุ่นใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ สัมผัสธรรมชาติยามเช้าและวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวเเม่กำปอง

11.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ( อิสระ )

14.00 โสภาทัวร์

-สวนดอกไม้แม่ริม สัมผัสความสวยงามของมวลดอกไม้หลากหลายชนิด ผสมผสานกัน ซึ่งดอกมากาเรตบานเต็มแปลงแล้ว ไฮไลต์ของที่นี่คือมีมุมถ่ายภาพน่ารักๆ มากมาย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

16.30 โสภาทัวร์

-สกายวอล์คม่อนเเจ่ม เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาว เลาะไปตามแนวเเนวเชิงเขา สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงวนไก่ สีเเดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพานก็มีทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูสลับขาวกำลังบานสะพรั่ง

18.45 ภัภตาคารใบตอง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกาแล )

-บริการอาหารเย็น ภัภตาคารใบตอง ( มื้อที่5 )
*เลขที่15/4 หมู่ 3ถนนเชียงใหม่ - สันกำเเพง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

20.30 โรงแรมฟูราม่า

-นำท่านเข้าพักโรงเเรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ( คืนที่3 )
*เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

06.00 โรงแรมฟูราม่า

-บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 5 )

06.30 โสภาทัวร์

-นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศสู่ไร่ชาลุงเดช ไร่ชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา

10.30 โสภาทัวร์

-พิพิธภัณฑ์ดาราภิรมย์

11.45 แดนเทวดา2020

-แดนเทวดา สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิกแห่งใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยภายในเเบ่งเป็น 4โซน โซนแรกเป็นร้านกาแฟ และอาหารให้บริการ ให้ชื่อว่าจิบ''กาแฟแลธรรม'' เป็นร้านกาแฟที่โอบล้อมไปด้วยลำธารนํ้าไหลและมีนํ้าตกจำลอง สามารถเดินลอดเข้าไปในนํ้าตกได้ มีมุมสงบๆให้ศึกษาธรรมและทำสมาธิ โซนที่สอง นั้นเรียกว่าโซน We love flowers เป็นสวนดอกไม้ที่จะเบ่งบานสวยงามตลอดทั้งปีผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปโดยมีนํ้าตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณธรูปร่างที่สวยงาม มีไอนํ้าฉีดพ่นให้ความชุ่มกายและเย็นใจเมื่อได้เข้ามาอยู่บริเวณสวนสวยแห่งนี้ โซนที่สามนั้นอยู่ด้านหลังสุดติดโค้งนํ้าที่สวยงามของลำนํ้าแม่แตง เป็นอีกด้านของภูเขานํ้าตกจำลอง และให้มีสายนํ้าตกไหลลงมาเช่นเดียวกับด้านหน้านํ้าตก สวนในโซนนี้ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆ มีคาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น แนวฟิวชั่นง่ายๆ ในชื่อร้าน ''มาตะคาเฟ่'' ที่ฟังดูแล้วคล้ายภาษาญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ตั้งตนนึกถึงภาษาถิ่นภาคใต้ คือคำว่า ''มาตะ'' หมายถึง มาสิ คือ เรียกให้เข้ามานั่นเอง ซึ่งในโซนนี้ได้รับความนิยมมากๆ เพราะ ได้บรรยากาศที่เย็นสบายภายใต้ละอองฝอยจากสายนํ้าตกที่ไหลเชี่ยวกราก มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ชนิดที่เรียกได้ว่าถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมด ส่วนโซนที่สี่โซนสุดท้ายนั้นอยู่ด้านหน้าสุดให้ชื่อว่า ''กาดแม่แตง'' ออกแบบให้เป็นแนวโมเดิร์นลอฟต์ Lanna contemporary เป็นแนวล้านนาประยุกต์ โซนนี้จะเป็นร้านค้าขายทั้งอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก สินค้า OTOP ของอำเภอแม่แตง เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนชุมชน ซึ่งต่อไปคาดว่าแดนเทวดาแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอแม่แตงที่ทุกคนที่มาเมี่ยวแม่แตงอยากจะมาเยือนให้ได้
*เลขที่ 288 หมู่2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่

12.30 แดนเทวดา2020

-บริการอาหารเที่ยง ณ.แดนเทวดา ( มื้อที่7 )
*เลขที่288 หมู่ 2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

16.00 โสภาทัวร์

-เก็บภาพที่ระลึก ณ.ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

18.00 ภัภตาคารตูลู่ TOLOU RESTAURANT หรือเทียบเท่า ( กาเเล )

-บริการอาหารเย็นที่ภัภตาคารตูลู่ ( มื้อที่8 )
*เลขที่ 139 ถนนนันทาราม ตำบลทายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

20.30 โรงแรมฟูราม่า

-นำท่านเข้าพักโรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ( คืนที่4 )
*เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

06.30 โรงแรมฟูราม่า

-บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงเเรม ( มื้อที่9 )
*เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

08.30 ฮิโนกิแลนด์

-ฮิโนกิเเลนด์ เมืองจำลองแบบญี่ปุ่นโดดเด่นด้วยการประดับ ตกเเต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิ เหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่โตเกียว แต่ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิที่สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง
*เลขที่ 168 หมู่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง ( อิสระ )

15.00 โสภาทัวร์

-ช้อปปิ้งของฝากเมืองเชียงใหม่

17.45 โรงแรมกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

-นำท่านเข้าพักโรงแรมกัสซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โรงแรมที่มีเนื้อที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเเล้วอย่างดี ( คืนที่5 )
*เลขที่ 222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

18.30 โรงแรมกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

-บริการอาหารเย็น ณ. ห้องอาหารโรงแรมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท( มื้อที่10)
*เลขที่ 222 หมู่3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

06.00 โรงแรมกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่11 )

06.45 โสภาทัวร์

-นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

08.00 โสภาทัวร์

-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

09.00 โสภาทัวร์

-อุโมงค์รถไฟขุนตาล เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากจำนวนทั้งสิ้น 7 อุโมงค์รถไฟในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดลำปาง ( อิสระ )

13.45 โสภาทัวร์

-กาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - เซรามิคสีสรรสวยงาม-ขนมพื้นบ้าน

19.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดนครสวรรค์ ( อิสระ )

20.30 42 C The Chic Hotel

-นำท่านเข้าพักโรงแรม 42C สัมผัสความทันสมัยอย่างลงตัวในห้องพักสไตล์โมเดิร์น ( คืนที่6)
*เลขที่ 23/18 หมู่10 ถนนนครสวรรค์ -พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์60000

07.00 ห้องอาหารโรงแรม 42 C เดอะซิคโฮเทล

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่12 )
*เลขที่ 23/18 หมู่ 10ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

08.30 โสภาทัวร์

-เชคอินพาสาน แลนด์มาร์กใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีรูปทรง สวยโดดเด่น

11.45 โสภาทัวร์

-ตลาด 100 ปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

12.30 โสภาทัวร์

- รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดสุพรรณบุรี ( อิสระ)

18.30 โสภาทัวร์

- รับประทานอาหารเย็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( อิสระ)

19.30 โสภาทัวร์

-เที่ยวชมสินค้าที่ตลาด Cicada Market ( ตลาดจั๊กจั่น )

20.30 หัวหินเเกรนด์ แอนด์พลาซ่า

-นำท่านเข้าที่พักโรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( คืนที่7)
*เลขที่222/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

07.00 โรงแรมหัวหินแกรนด์

- บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่13 )
* เลขที่ 222/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีีขันธ์ 77110

07.20 โสภาทัวร์

-เชคเอ้าท์โดยสเเกนใบหน้าผู้ร่วมเดินทางทุกท่านตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง ( อิสระ )

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง ( อิสระ )

23.49 โสภาทัวร์

-เดินทางถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ