12,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
48 ถนนบ้านหนองเหรียง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
เบอร์โทร
0628925292
อีเมล
sopatour@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ
รายการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าช้าที่เกิดจากการจราจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของผู้เดินทางและเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ทางโสภาทัวร์ หวังว่ารายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นนี้ คงเป็นที่เพียงพอในการพิจารณาใช้บริการโสภาทัวร์ ของเรา หากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ทุกโอกาส
บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยทุกเส้นทาง โสภาทัวร์
โสภาทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่42/00202
โทร 062-8925292 .081-9705002

ทัวร์เที่ยวไทย ไปรับลมหนาว เชียงใหม่

location_on สุราษฎร์ธานี - ประจวบคีรีขันธ์
โดย โสภาทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร/วัดพระบรมธาตุบ้านตาก/บ้านเเม่กำปอง/สวนดอกไม้แม่ริม/สกายวอล์คม่อนเเจ่ม/ไร่ชาลุงเดช/แดนเทวดา/ประตูท่าแพ/ฮิโนกิแลนด์/อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล/อุโมงค์ขุนตาล/กาดทุ่งเกวียน/พาสานนครสวรรค์/ตลาดสามชุก/ตลาดจั๊กจั่น/สถานีรถไฟหัวหิน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์และSTAFF
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*8=9,600
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงSTAFF 600*8=4,800
3.ค่าห้องพัก 7,100
4.ค่าประกันการเดินทาง35*2=70

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และSTAFF=21,570 บาท
ลูกค้า30คน เฉลี่ยคนละ 719.00 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง = 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม กิจกรรมบนรถ และของบนรถ400บาท
รวมค่าใช้จ่าย= 1,154 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด =1,154.00บาท

05.00 โสภาทัวร์

- คณะพร้อมกันจุดนัดหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทีมงานโสภาทัวร์ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีมาตรการคัดกรอง ผู้เดินทางได้รับวัคซีน 2 เข็ม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย นั่งเว้นระยะห่าง ตามหลักมาตรฐาน SHA สแกนใบหน้าทุกท่านก่อนขึ้นรถ เวลา06.30น.เดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถทัวร์ปรับอากาศ 2ชั้น ไป-กลับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 8วัน ใช้ในการนำเที่ยวระหว่างทางและในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถ 2 ท่าน-พนักงานประจำรถ 1 ท่าน และมีบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม - ของว่าง ขนม ตลอดการเดินทาง

08.00 ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่1 )
*เลขที่ 15/6 หมู่ที่6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

12.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารกลางวัน ณ.จังหวัดชุมพร ( อิสระ )

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารมื้อเย็นจังหวัดเพชรบุรี ( อิสระ )

21.00 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสองพันบุรี )

-โรงแรมสำหรับพักผ่อนที่แสนสบาย ใจกลางเมือง ใกล้หอคอยบรรหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
* เลขที่ 19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี72000

06.00 ห้องอาหารโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหารโรงแรมสองพันบุรี )

-บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่2)
*เลขที่19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัด สุพพรรณบุรี 72000

11.30 โสภาทัวร์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวเห็ดโคน )

-ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง แบ่งออกเป็น 2เขตคือ เขตภายในกำแพงมีเนื้อที่ 503 ไร่ และเขต
นอกกำเเพงเมืองหรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มีพื้นที่1,611 ไร่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับการประกาศให้เป็น''มรดกโลก''ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(unesco) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534

13.30 ร้านอาหารบ้านปีกไม้

- บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่3 ) ที่ร้านอาหารบ้านปีกไม้
*เลขที่8/2 หมู่ที่7ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

14.00 โสภาทัวร์

-สักการะหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก องค์พระเจดีย์จำลองแบบจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า สีทองสวยงาม วัดพระบรมธาตุบ้านตากคือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เเพ้วัดดังในจังหวัดใด มีผู้คนมากราบไหว้ขอพร และส่วนมากจะต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อแก้บน

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นที่จังหวัดลำปาง ( อิสระ )

21.00 โรงแรมบอสโชเทล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฟูราม่า )

-นำทุกท่านพักโรงแรมบอสโชเทลสำหรับพักผ่อนที่แสนสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ห่างจากไนท์บาช่าร์เพียงไม่กี่นาที และตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ และห่างจากประตูท่าแพ 2 กม
*เลขที่ 10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

06.30 ห้องอาหารโรงแรมบอสโชเทล หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหารโรงแรมฟูราม่า )

-บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่4 )
*เลขที่10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

07.00 โสภาทัวร์

-เดินทางรถตู้ปรับอากาศ สู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางธรรมชาติและหุบเขา-อากาศเย็นชื้นทั้งปี สัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ สัมผัสธรรมชาติยามเช้าและวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวแม่กำปอง

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง บ้านแม่กำปอง ( อิสระ )

14.30 โสภาทัวร์

-สวนดอกไม้แม่ริม สัมผัสความสวยงามของมวลดอกไม้หลายชนิดผสมผสานกัน ซึ่งดอกมากาเรตบานเต็มแปลงแล้ว ไฮไลต์ของที่นี่คือมีมุมถ่ายภาพน่ารักๆมากมาย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

16.30 โสภาทัวร์

-สกายวอล์คม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงวนไก่สีเเดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูสลับขาว กำลังบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆที่จะทะยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่นดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเรต ซึ่งสามารถถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด

18.30 ร้านอาหารใบตอง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกาแล )

-บริการอาหารเย็นร้านอาหารใบตอง ( มื้อที่5 )
*เลขที่ 15/4 หมู่ที่3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

20.30 โรงแรมฟูราม่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบอสโชเทล )

-นำท่านพักโรงแรมฟูราม่า ที่แสนสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ย่านธุรกิจทางตอนเหนือของเชียงใหม่ ห้องพักเเต่ละห้องสามารถมองเห็นวิวดอยสุเทพและทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติและเมืองเชียงใหม่ไ
*เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

06.00 โรงแรมฟูราม่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบอสโชเทล )

-บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่6 )

08.00 โสภาทัวร์

-นั่งรถตู้ปรับอากาศ สู่ไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ใกล้โครงการหลวงม่อนเงาะื อำเภอแม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไร่ชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบริการที่พัก ร้านอาหาร ขนมเบเกอร์รี่ ชา ไว้บริการด้วย ในช่วงเช้าอากาศจะเย็นสบาย และเห็นหมอกลอยฟุ้งไปทั่วทั้งไร่ชา

11.45 แดนเทวดา2020

-แดนเทวดา สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิกแห่งใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในแบ่งเป็น 4โซน โซนแรกเป็นร้านกาแฟ และอาหารให้บริการ ให้ชื่อว่าจิบ''กาแฟแลธรรม'' เป็นร้านกาแฟที่โอบล้อมไปด้วยธารน้ำไหลและมีน้ำตกจำลอง สามารถเดินลอดเข้าไปในน้ำตกได้ มีมุมสงบๆให้ศึกษาธรรมะและทำสมาธิ
โชนที่สอง นั้นเรียกว่าโชน We love flowers เป็นสวนดอกไม้ที่จะเบ่งบานสวยงามตลอดทั้งปีผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปโดยมีนํ้าตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างที่สวยงาม มีไอนํ้าฉีดพ่นให้ความชุ่มกายและเย็นใจเมื่อได้เข้ามาอยู่ในบริเวณสวนสวยแห่งนี้ โซนที่สามนั้นอยู่ด้านหลังสุดติดโค้งนํ้าที่สวยงามของลำนํ้าแม่แตง เป็นอีกด้านของภูเขานํ้าตกจำลอง และให้มีสายนํ้าตกไหลลงมาเช่นเดียวกับด้านหน้านํ้าตก สวนในโซนนี้ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆ มีคาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นแนวฟิวชันง่ายๆ ในชื่อร้าน ',มาตะคาเฟ่' ที่ฟังดูแล้วคล้ายภาษาญี่ปุ่น แต่ตอนที่ตั้งตนนึกถึงภาษาถิ่นภาคใต้คือคำว่า 'มาตะ' หมายถึง..มาสิ คือเรียกให้เข้ามานั่นเอง ซึ่งในโซนนี้ได้รับความนิยมมากๆ เพราะ ได้บรรยากาศที่เย็นสบายภายใต้ละอองฝอยจากสายนํ้าตกที่ไหลเชี่ยวกราก มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ชนิดที่เรียกได้ว่าถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมด ส่วนโซนที่สี่โซนสุดท้ายนั้นอยู่ด้านหน้าสุดให้ชื่อว่า 'กาดแม่แตง' ออกแบบให้เป็นแมวโมเดิร์นลอฟต์ Lanna contemporary เป็นแนวล้านนาประยุกต์ โซนนี้จะเป็นร้านค้าขายทั้งอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก สิน OTOP ของอำเภอแม่แตง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ซึ่งต่อไปคาดว่าแดนเทวดาแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอแม่แตงที่ทุกคนที่มาเที่ยวแม่แตงอยากจะมาเยือนให้ได้

12.30 แดนเทวดา2020

-บริการอาหารเที่ยง ณ.แดนเทวดา ( มื้อที่7 )
*เลขที่288 หมู่ 2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

17.00 โสภาทัวร์

-เก็บภาพที่ระลึก- ชมประตูท่าแพ

18.00 ภัตตาคารตูลู่ TOLOU RESTAURANT หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกาแล )

-บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารตูลู่ ( มื้อที่8 ) ภัตตาคารที่มีอาคารเป็นเอกลักษณ์ ทุกเมนูอาหารล้วนได้ผ่านการรังสรรค์สูตรจากสุดยอดเชฟผู้มากประสบการณ์ ด้วยพื้นฐานการประกอบการด้านอาหาร ทางร้านจึงตระหนักถึงความอร่อยของรสชาติ มาตรฐาน ความปลอดภัยของอาหารและอุดมไปด้วยสารอาหารอันมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
*เลขที่139 ถนนนันทาราม ตำบลทายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

20.30 โรงแรมฟูราม่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบอสโชเทล )

-นำท่านเข้าที่พักโรงแรมฟูราม่า ( คืนที่4 )
* เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

06.30 โรงแรมฟูราม่า

-บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่9 )

08.30 ฮิโนกิแลนด์

-ฮิโนกิแลนด์ เมืองจำลองแบบญี่ปุ่นโดดเด่นด้วยการประดับตกเเต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาเเดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต แต่ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาดสูงกว่า 4ชั้น เรียกได้ว่าอลังการแบบสุดๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆของภูเขาและธรรมชาติ มีมุมถ่ายรูปสวยๆแทบจะทุกพื้นที่ สำหรับใครที่อยากเพิ่มความอินมากยิ่งขึ้น ทีนี่ยังมีชุดแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น ทั้งกิโมโน และยูกาตะ เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เช่าอีกด้วยนะค่ะ
*เลขที่168 หมู่6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

13.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ( อิสระ)

15.00 โสภาทัวร์

- ช้อปปิ้งของฝากเมืองเชียงใหม่

17.30 โรงแรมกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

-นำท่านเข้าพักโรงแรมกัสซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โรงแรมที่มีเนื้อที่กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาแล้วอย่างดี ผู้เข้าพักจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกะบายสูงสุด โดยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างหลักที่มีชื่อเสียง '' อุโมงค์ขุนตาลและสถานีรถไฟ '' มีสนามกอล์ฟในที่พัก โรงแรมมีความสามารถที่ดีที่สุดในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้เข้าพัก โรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของ
ประเทศไทย ประจำปี2015 จากการโหวตโดยนักท่องเที่ยวประเทศจีน โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ( คืนที่5 )
*เลขที่ 222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

18.00 ห้องอาหารโรงแรมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกาแล หรือ ภัตตาคารตู่ลู่ หรือ โรงแรมฟูราม่า )

-บริการอาหารเย็นห้องอาหารโรงเเรมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ( มื้อที่10)
*เลขที่ 222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

06.00 ห้องอาหารโรงแรมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหารโรงแรมฟูราม่า )

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่11 )
*222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

06.45 โสภาทัวร์

-นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

08.00 โสภาทัวร์

-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธืไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตาลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

09.00 โสภาทัวร์

-อุโมงค์รถไฟขุนตาล เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากจำนวนทั้งสิ้น 7 อุโมงค์รถไฟในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความยาวถึง 1,352.10 เมตร และตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลบนทางรภไฟสายเหนือด้วยค่ะ บริเวณทางเข้าปากอุโมงค์ก่อด้วยอิฐสีแดง เป็นอุโมงค์เดียวในประเทศไทยที่มีตราครุฑสีแดงประดิษฐานอยู่เหนือปากอุโมงค์ มีนายช่างชาวเยอรมันชื่อ เอมิล ไอโซนโฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด 11 ปีด้วยกัน คนงามที่ขุดเจาะอุโมงค์ทำงสนตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอีสานและไทยใหญ่
ด้านหน้าอุโมงค์ขุนตาล มีศาลเจ้าพ่อขุนตาล และสถูปกระดูกของมิสเตอร์ เอมิล ไอเซน โฮเฟอร์ วิศวกรชาวเยอรมัน ถือเป็นสถานีที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง 578 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเลยทีเดียว เมื่อไปยืนอยู่หน้าอุโมงค์ มีกลิ่นของเตาเผา และละอองความเย็นจากอุโมงค์แผ่เข้ามาด้วยค่ะ

12.00 โสภาทัวร์

- รับประทานอาหารกลางวันจังหวัดลำปาง ( อิสระ)

13.30 โสภาทัวร์

-กาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง -เซรามิคสีสรรสวยงาม -ขนมพื้นบ้าน

19.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดนครสวรรค์ (อิสระ)

20.30 โรงเเรม 42C The Chic Hotel

-นำท่านเข้าพักโรงแรม 42C สัมผัสความทันสมัยอย่างลงตัวในห้องพักสไตล์โมเดิร์น ที่ให้คุณสามารถมองทัศนียภาพอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ๕์ฯ?( คืนที่6)
*เลขที่ 23/18 หมู่10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

07.00 ห้องอาหารโรงแรม 42 ซี เดอะซิค โฮเทล

-บริการอาหารเช้า ( มื้อที่12 )

08.00 โสภาทัวร์

-เชคอินพาสาน แลนด์มาร์กใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีรูปทรงสวยโดดเด่น พาสานคือ อาคารสัญญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่นและทันสมัย โดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากการศึกษาสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมของชาวปากน้ำโพ

12.00 โสภาทัวร์

-ตลาด100ปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดสุพรรณบุรี ( อิสร ะ)

18.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อิสระ)

19.30 โสภาทัวร์

-เที่ยวชมสินค้าที่ตลาดCicada Market ชิคาด้ามาร์เด็ต (ตลาดจั๊กจั่น)

20.30 โรงเเรมหัวหินเเกรนด์ แอนด์พลาซ่า

-นำท่านเข้าพักโรงเเรมหัวหินเเกรนด์ ( คืนที่7)
*เลขที่222/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

06.30 ห้องอาหารโรงแรมหัวหินแกรนด์

- บริการอาหารเช้า ( มื้อที่13 )

07.00 โสภาทัวร์

-เชคเอ้าท์ โดยสแกนใบหน้าผู้ร่วมเดินทางทุกท่านตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย เวลา 08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะซื้อของฝากระหว่างทางตามความเหมาะสมกับเวลา

09.00 โสภาทัวร์

-ชมสถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ พลับพลาทรจตุรมุข ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม แต่หลังจากสิ้นรัชกาลที่6 การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงย้ายตัวพลับพลามาไว้ที่ สถานีรถไฟหัวหิน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นี่จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของหัวหิน ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปด้วยค่ะ

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง ( อิสระ )

17.30 ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

-บริการอาหารมื้อเย็น ( มื้อที่14 )
*เลขที่ 15/1 หมู่6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.30 โสภาทัวร์

-เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม