12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
เงื่อนไงการบริการ
อัตรานี้รวม
✔ บริการรถตู้ +มัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยของบริษัทดูแลอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง
✔ ค่าสถานที่เที่ยวชมที่ระบุตามโปรแกรม
✔ บริการอาหารทั้งหมดที่ระบุในโปรแกรม
✔ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ ตามเส้นทาง
✔ บริการที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
✔ น้ำดื่ม ( ขวด ) + เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม

อัตราที่ไม่รวมในโปรแกรม
⮚ ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและคนขับตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
⮚ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
⮚ ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
⮚ อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
⮚ ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว

สิ่งที่ควรเตรียมไปเสื้อกันหนาว , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจำตัว และอื่นๆ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1107 ม.1 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
เบอร์โทร
0839953965
อีเมล
Designtime@outlook.co.th
หมายเหตุ

ไปแอ่วเหนือกันที่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

location_on สงขลา - เชียงใหม่
โดย ดีไซน์ทามทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ่วเหนือรับลมหนาว บินตรงจากหาดใหญ่ 4วัน3คืน
ราคาท่านละ 12,500 ทัวร์เที่ยวไทยจ่ายเพียง 7,500 บาทเท่านั้น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 4600 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศ์ 4000 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 700 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2400 บาท
5.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11850 บาท
ลูกค้า 10 คน เฉลี่ยคนละ 1185 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 50
2.ค่าขนม น้ำ และของบริการบนรถ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1385 บาท
ภาษี 7% = 1481.95 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2867 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.20 ดีไซน์ทามทราเวล

สมาชิกพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริการเช็คอิน โหลดสัมภาระและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบิน ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยผู้เดินทางจะต้องจ่ายเงิน 40% หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17.40 บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสารการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 158 ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

19.40 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สมาชิกรับกระเป๋าสัมภาระ

20.00 กิติมารถตู้ VIP

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ โรงแรมที่พัก

20.30 furama hotel เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่เกต )

นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 furama hotel เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่เกต )

รับประทานอาหารเช้า ณ furama hotel เชียงใหม่

07.00 กิติมารถตู้ VIP

นำท่านเดินทางไปม่อนแจ่ม นำท่านชมจุดสูงสุดของม่อนแจ่ม สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน รอบๆเต็มไปด้วยแปลงผักและดอกไม้สวยๆ ม่อนแจ่ม จุดชมวิวที่สามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ดูดูวิวธรรมชาติที่กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด

09.30 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านชม sky walk ม่อนแจ่ม เดินบนสะพานไม้ไผ่ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดสองข้างทาง เพราะนอกจากอากาศจะเย็นสบายตลอดปีแล้ว ยังมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ล่าสุดกับจุดเช็คอินแห่งใหม่ “Skywalk ม่อนแจ่ม” ทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา

10.30 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านชมไร่สตอเบอร์รี่ปลายฟ้า เป็นไร่ที่อยู่บนม่อนแจ่ม ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,350 เมตร ทำให้มีเมฆหมอกพัดปกคลุมแปลงปลูกตลอดวัน อากาศเย็นสบาย โดยเป็นสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน 80 ลูกใหญ่ หอม หวาน และยังมีดอกไม้กำลังบานสะพรั่งเต็มไร่ ทั้งดอกทานตะวัน ดอกกระดาษ ดอกเสี้ยวฝรั่ง สามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลย

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง นำท่านชม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของเชียงใหม่ในช่วงนี้ ต้องยกให้กับสวนดอกไม้หลากสีสัน ที่ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยถูกใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวๆ ที่ต่างแต่งตัวจัดเต็มไปถ่ายรูปกับเหล่าหมู่มวลดอกไม้งามบานสะพรั่ง อย่างที่ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” เป็นสวนดอกมาร์กาเร็ต ตั้งอยู่ที่ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่นี่มีสวนดอกไม้หลายสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามที่ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” ถือเป็นอีกหนึ่งสวนดอกไม้ของ อ.แม่ริม

15.30 ดีไซน์ทามทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เคยใช้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ ชูช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอก

18.00 furama hotel เชียงใหม่

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยศัย

18.30 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

07.00 furama hotel เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ furama hotel เชียงใหม่

08.00 กิติมารถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำทุกท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ ที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนแบบชาวเหนือแท้ๆ บรรยากาศเงียบสงบ ถ่ายรูปชิลๆ - ร้านกาแฟเกร๋ๆ -วัดแม่กำปอง และ ท่านสามารถเตรียมสิ่งของ เพื่อบริจาคให้น้องๆชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ได้ ตามอัธยาศัย

17.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำทุกท่านเดินเล่น ณ ONE MIMMAN อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมสมัย เอามาไว้ในสถานที่เดียวกัน โดยตั้งอยู่ที่แยกรินคำ หรือติดกับซอยนิมมาน 1 จุดเด่นที่เห็นชัดอย่างหนึ่งของ one nimman ก็คือ โครงสร้าง และการออกแบบของสถานที่ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์ล้านนา ผสมเข้ากับความทันสมัยสไตล์ยุโรป

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.30 furama hotel เชียงใหม่

เข้าสู่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 กิติมารถตู้ VIP

นำทุกท่านกราบนมัสการ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ชมวิวพระอาทิตย์นยามเช้า ที่บนเขา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

11.30 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ นำท่านเช็คอิน พร้อมโหลดสัมภาระ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย

15.00 บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 157

17.10 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ