7,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราดังกล่าวรวม
1.รถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น
2.ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน )
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ( รวมมื้อเช้าที่พัก 3 มื้อ )
4.ค่าเข้าชมตามโปรแกรม
5.ค่ารถสองแถว นำคณะขึ้นเที่ยวชมดอยอ่างขาง
6.ค่าไกด์-staff
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
42/3 ม.6 ต.นาทวี อ.นาทวี
เบอร์โทร
0816909830
อีเมล
sudaporn204@hotmail.com
หมายเหตุ

1.กรณีเข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ททท.สนับสนุนค่าทัวร์ 40% , คณะเดินทางจ่ายท่านละ 60% ของราคาข้างต้น ( ท่านละ 4,320 บาท )

2.การเข้าร่วมโครงการ ผู้เดินทาง จะต้องทำการสแกนจ่ายค่าทัวร์ จำนวน 60% ผ่านทาง app เป๋าตังค์ เท่านั้น และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดจากทาง ททท.ในการเข้าร่วมโครงการ

3.โครงการดังกล่าวนี้ ททท.กำหนดระยะเวลาใช้ได้จนถึง สิ้นเดือน ม.ค.65 หรือ เมื่อครบจำนวน 1,000,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ

หนาวนี้...ไปเชียงใหม่กัน...กับการเดินทางนำเที่ยว 5 วัน 4 คืน

location_on สงขลา - เชียงใหม่
โดย ทัวร์เซาท์ไทย
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หนาวนี้...จากใต้ เดินทางไปสัมผัสเหนือ...กับอากาศเย็นสบายก่อนปีใหม่

กับโปรแกรมนำเที่ยว 5 วัน 4 คืน เยือนแดนเทวดา Landmark แห่งใหม่ ของเชียงใหม่ , จำลองบรรยากาศเหมือนไปญี่ปุ่น ที่บ้านฮิโนกิ , สัมผัสอากาศบนยอดดอย ที่ดอยอ่างขาง ชมไม้ดอกไม้ประดับ สวน 80 ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และไหว้พระขอพร ยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นทางผ่าน...เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าแรงไกด์ - staff ดูแลคณะ จำนวน 2 ท่าน 335 บ.
2.ค่าเดินทางทีมงานทัวร์ จำนวน 1,200 บ. เฉลี่ยท่านละ 40 บ.
3.ค่าที่พักไกด์-โชเฟอร์ จำนวน 3 คืน จำนวน 2 ห้อง เป็นเงิน 160 บ.
4.ค่าประกัน-ของว่าง และอื่น เป็นเงิน 350 บ.
5.ค่าทิปไกด์-โชเฟอร์ ประมาณ คนละ 100 บ.
เป็นเงินเฉลี่ยคนละ 985 บ.

00.03 บริษัทริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด

รถบัสปรับอากาศ และ ไกด์-staff ทัวร์พร้อมรับคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือ

07.00 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางถึง จ.ชุมพร ... ให้คณะได้ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวยามเช้า และรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

ซึ่งตลอดทั้งวัน จะใช้เวลาเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี ประมาณ 10 ชม.

12.30 ร้านสุภาพชน - 199 ม.3 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริการอาหารเที่ยง

18.00 โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ โฮเทล - 64/31 ถ.เนรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นำคณะเข้าเช็คอินน์ที่พัก .... ให้ได้อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านเรือนแพ (ครัวสุพรรณ) - 99 ม.3 ถ.สุพรรณ-โพธ์ิพระยา ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริการอาหารเย็น ยรรยากาศริมแพ พร้อมรับประทานเมนูปลาน้ำจืดขึ้นชื่อของ จ.สุพรรณบุรี

07.00 โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ โฮเทล - 64/31 ถ.เนรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

รับประทานอาหารเช้า ในห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัทริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด

เช็คเอ้าท์จากที่พัก ...นำคณะเที่ยวชม
- วัดป่าเลยไลย์ สักการะหลวงพ่อโต เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมบ้านไม้เรือนไทย ที่บ้านคุณช้าง

- พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร เก็บภาพประทับใจกับมังกรตัวใหญ่ที่สุดในประเทศ และไหว้พระขอพร ที่ศาลหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี

จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

อาหารเที่ยง ระหว่างทางตามอัธยาศัย

12.30 ร้านอัสมา - 393 ม.5 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

บริการอาหารเที่ยง – เซ็ตข้าวกล่อง

15.00 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางถึง จ.ลำปาง นำคณะนมัสการองค์พระธาตุลำปางหลวง และชมอันซีนไทยแลนด์ เจดีย์ กลับหัว

18.00 ร้านโซเฟีย - 35/3-4 ถ.เจริญประเทศ ซอย 1 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากนั้นหากเดินทางตรงวันเสาร์ - อาทิตย์ นำคณะเที่ยวชมถนนคนเดิน ให้คณะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก

19.00 โรงแรมซีเฮช - 10 ถ.เจริญประเทศ 8 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรมซีเฮช - 10 ถ.เจริญประเทศ 8 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัทริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด

เช็คเอ้าท์จากที่พัก จากนั้นออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง

ระหว่าง แวะให้คณะได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ที่ อ.แม่ริม - แม่แตง

09.00 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางถึง อ.แม่ริม นำคณะเที่ยวชม

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ... นำคณะนั่งรถรางเที่ยวชมรอบสวน

จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.แม่แตง

อาหารเที่ยงระหว่างทาง ตามอัธยาศัย

12.30 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางถึง อ.แม่แตง นำคณะเที่ยวชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดงามของอำเภอแม่แตง ชมความงดงาม อลังการด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วักบ้านเด่น” ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศสโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด

13.00 แดนเทวดา - 288 ม.2 ต.สันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นำคณะ ยังจุดเช็คอินน์ แห่งใหม่ ... ที่สร้างขึ้นมา เพื่อจำลองบรรยากาศของเมืองสวรรค์ บนพื้นที่ 9 ไร่... ซึ่งเดิมที เจ้าของพื้นที่ ต้องการสร้างเพียงแค่ เป็นร้านกาแฟ ... แต่เกิดไอเดีย อย่างเติมเต็มพื้นที่ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ให้คณะได้อัธยาศัย กับการเก็บภาพประทับใจ กันอย่างเต็มที่

15.30 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางถึง อ.ไชยปราการ นำคณะเที่ยวชม ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้หอม แห่งแรก และแห่งเดียวของไทย ซึ่งภายใต้ ตกแต่งสถานที่ เสมือนได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ... ให้คณะได้เก็บภาพประทับใจ หรือจะเช่าชุดญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในค่าเข้าชม )

หลังจากนั้น ออกเดินทางต่อยัง อ.ฝาง

17.30 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ - 117/1 ม.2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นำคณะเข้าสู่ที่พัก

18.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ - 117/1 ม.2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รับประทานอาหารเย็น ในห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ - 117/1 ม.2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อาหารเช้า ภายในห้องอาหารของโรงแรม

07.00 นายมณฑล เมืองมูล

รถท้องถิ่น พร้อมรับคณะที่รีสอร์ท เพื่อนำคณะขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง

08.00 ทัวร์เซาท์ไทย

ขึ้นสู่ยอดดอยอ่างขาง นำคณะเที่ยวชม
- หมู่บ้านนอแล หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า ที่อยู่ของชนเผ่าปะหล่อง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศพม่าที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถินฐานฝั่งประทศไทย โดยถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2527 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์จึงมีพระตำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน และเป็นที่ตั้งของ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล หน่วยปฏิบัติการรักษาดินแดนไทยที่มีความสงบไร้การสู้รบปรบมือ

- อุทยานแห่งชาติผาห่มปก อีกหนึ่งจุดชมวิว บนดอยอ่างขาง ... อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

จากนั้นนำคณะ ยัง
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือ เป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผัก ไม้ผล ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้
ดอกไม้เมืองหนาวในสวนสมเด็จจะปลูกหมุนเวียนในทุกปีและแตกต่างกันตามฤดูกาล เพราะฉะนั้นมาเที่ยวในแต่ละปีก็จะเห็นการจัดสวน ดอกไม้ พันธุ์ไม้ที่ต่างกัน

15.00 ทัวร์เซาท์ไทย

ลงจากดอยอ่างข่าง

16.00 บริษัทริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด

เปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัสปรับอากาศ เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่สงขลา
ระยะทางร่วมในการเดินทาง จาก อ.ฝาง เชียงใหม่ - สงขลา ประมาณ 1,800 กม.
ใช้เวลากว่า 26 ชม.
( คืนนี้นอนพักบนรถ )

07.00 บริษัทริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด

แวะปฏิบัติภาระกิจยามเช้า...

อาหารเช้า - เที่ยง ตามอัธยาศัย

17.00 ทัวร์เซาท์ไทย

เดินทางกลับถึงสงขลา นำส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ