9,523/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 หมู่ 4 ต.ชีทวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทร
0933264447
อีเมล
หมายเหตุ

*รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

จันทบุรี

location_on อุบลราชธานี - จันทบุรี
โดย ณัฐชา เลิฟ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ชมน้ำตกพลิ้ว ล่องแพเปียก ชมธรรมชาติพร้อมอาหารทะเลสดใหม่ที่จันทบุรี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
-ค่าอาหารว่าง 3 วัน 450 บาท
-ค่าประกันชีวิต (กรรมธรรม์เสียชีวิต อุบัติเหตุท่านละ 1 ล้านบาท/ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุท่านละ 5 แสนบาท) ท่านละ 25 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 66 บาท
-ค่าอาหารเช้าวันแรก 60 บาท
-ค่าหมวก 150 บาท
-ค่าหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ 100 บาท
-ค่าภาษี 7% คิดเป็น 623 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 รถปรีชา ทองสวัสดิ

รับคณะนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ โดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น VIP โดยพนักงาน ณัฐชาเลิฟทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระของท่านจากนั้นบริการอาหารว่างบนรถและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางและสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะบนรถ เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี

09.00 ร้านอาหารขอนแก่น นางรอง

แวะรับประทานอาหารเช้า/เซ็ตโต๊ะ

12.30 ครัวอู่ข้าวอู่น้ำ

แวะรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

18.00 โรงแรมรัตนปุระ

นำคณะนักท่องเที่ยวเข้าcheck-in และเตรียมพร้อมรับประทานอาหารเย็น

19.00 โรงแรมรัตนปุระ

รับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ

07.00 โรงแรมรัตนปุระ

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

08.00 รถปรีชา ทองสวัสดิ

08.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยว check-out จากที่พัก

09.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนินนางพญาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร

10.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปน้ำตกพลิ้วซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี

13.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าที่พัก

12.00 ร้านอาหารแม่วรรณา

นำคณะนักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหาร/เซ็ตโต๊ะ

14.00 รัตนะบุรี โฮมสเตย์

นำคณะนักท่องเที่ยวดินทาง check-in เข้าที่พัก *ราคาที่พักรวมค่าอาหารเช้า-เย็น และค่ากิจกรรมต่างๆระหว่างการท่องเที่ยว ได้แก่ ล่องแพชมธรรมชาติม

15.00 รัตนะบุรี โฮมสเตย์

นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางล่องแพ ชมธรรมชาติ

19.00 รัตนะบุรี โฮมสเตย์

รับประทานอาหารเย็น/บุฟเฟต์

07.00 รัตนะบุรี โฮมสเตย์

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

08.00 รถปรีชา ทองสวัสดิ

นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปวัดชากใหญ่ซึ่งภายในพุทธอุทยานฯ มีพุทธประติมากรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดบุคคลต่างๆ ตามพุทธประวัติ ซึ่งล้วนเป็นประติมากรรมมีลักษณะที่สวยงาม

10.00 น. นำคณะท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านต้นตำหรับ

15.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวแวะช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

12.00 ร้านต้นตำหรับ

แวะรับประทานอาหาร/เซ็ตโต๊ะ

19.00 ร้านอาหารขอนแก่น นางรอง

แวะรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ