4,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม *** รถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม *** ไกด์นำเที่ยว *** ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 คน
*** ประกันการเดินทาง
*** อาหาร 4 มื้อ ( เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ เช้า 2 มื้อ)
*** ค่าเข้าชมน้ำตกร้อน
*** ประกันการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
*** อาหารที่ระบุว่าทานตามอัธยาศัย
*** ค่าเข้าชม เสม็ดนาชี
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
 บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการยกเลิก
- เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
120 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
เบอร์โทร
0864881766,0812767283,074 724 744
อีเมล
st_president@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้

location_on ตรัง - ภูเก็ต
โดย สตูล เพรสซิเด้นท์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เสม็ดนางชี
ลานปูดำ
แหลมพรหมเทพ
พักโรงแรมหรู ป่าตองเบย์ฮิลล์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1,500 บาท * 3 วัน = 4,500 บาท
ค่าประกันมัคคุเทศก์ 35 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์และคนขับรถ200*3 มื้อ*2คน= 1200 (มื้ออิสระลูกค้าทานเอง )
ค่าห้องพักคนขับรถ 1,000 บาท
รวมทั้งหมด 6,735บาท ตกเฉลี่ยคนละ 748 บาท ( ลูกค้า 9 คน )

ค่าประกันลูกค้าท่าน 35 บาท
ค่าเครื่องดื่ม + อาหารว่างท่านละ 200 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 สตูลเพรสซิเด้นท์แทรเวลแอนด์ทัวร์

ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่จุดนัดพบจังหวัดตรัง

07.00 นายธนกร พลนิกร

ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ ถ่ายรูปลานปูดำ "อนุสาวรีย์ปูดำ" เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย แวะซื้อของฝากที่สุสานหอย 75 ล้านปี จากนั้นนำคณะเดินทางผ่านชมจุดชมวิว “เสม็ดนางชี” เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseenของจังหวัดพังงาชมความสวยงามที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึมซับกับบรรยากาศภาพความสวยงามมุมสูงของอ่าวพังงา ให้คณะถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

12.00 นายอติพล ดำพิลา

บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่1) (อาหารกล่อง)

16.00 ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( นามาคา รีสอร์ต กมลา )

เดินทางเข้าที่พัก

18.00 ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Naiyang Cafe )

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

07.00 ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( นามาคา รีสอร์ต กมลา )

บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) ณ ร้านอาหารของโรงแรม

09.00 นายธนกร พลนิกร

เดินทางไปหาดใน เป็นหาดที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ ความโดเด่นของหาดนี้อยู่ที่น้ำทะเลใสๆ หาดทรายสะอาด ใต้น้ำมี แนวปะการัง เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเล (ลักษณะคล้ายปู) ร่มรื่นด้วยแนวต้นสน สามารถมองเห็นเครื่องบินร่อนลงได้อย่างชัดเจน โดยเครื่องบินจะค่อยๆ ลดระดับลงเหนือน้ำทะเล

12.00 นายอติพล ดำพิลา

อิสระกับอาหารมื้อเที่ยง

13.00 นายธนกร พลนิกร

นำท่านเข้าชม ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เราดื่มด่ำไปกับความสวยงามของอาคารสไตล์ชิโน โปรตุกีส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตลอดสองฝั่งถนนจากนั้นนำคณะเดินทางสู่หาดป่าตอง อิสระกับการถ่ายรูปตามนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อ มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม แหลมพรหมเทพ มีลักษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีต้นตาลขึ้นที่แหลมพรหมเทพเป็นจำนวนมาก

18.00 นายอติพล ดำพิลา

อิสระกับอาหารมื้อเย็น

19.00 ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( นามาคา รีสอร์ต กมลา )

นำคณะเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( นามาคา รีสอร์ต กมลา )

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่4)

09.00 นายธนกร พลนิกร

พาท่านแวะร้านขายของฝากคุณแม่จู้ หรือร้านขายของฝากอื่นช้อปปิ้งตาม อัธยาศัย ของฝากที่น่าเลือกซื้อ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ มีทั้งแบบแห้ง และแบบตำสด แกงไตปลาแห้ง ขนมเต้าส้อไส้เค็ม/หวาน เป็นต้น

12.00 นายอติพล ดำพิลา

อิสระกับอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.00 นายอติพล ดำพิลา

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ นำคณะชมน้ำตกร้อน อิสระกับการแช่น้ำร้อน

19.00 นายธนกร พลนิกร

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ