12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 8 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางหรือไปแทนได้

" อุ้มผาง น้ำตกระดับโลก ทีลอซู "

location_on ตรัง - นครสวรรค์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภาคเหนือตอนล่าง ตาก อุ้มผาง น้ำตกระดับโลก ทีลอซู - แม่สอด ชายแดนพม่า ตลาดริมเมย และโปรแกรมอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 7 = 10,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 7 = 5,600 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,000*7 = 7,000 * 2 ห้อง = 14,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 31,100 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,035 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฉลี่ยวันละ 50 บาท * 7 วัน = 300 บาท/ท่าน

ค่าภาษี VAT 7% = ฿875

รวมทั้งหมด 2,245 บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ กลาง

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานเช้าแบบปิกนิกบนรถ บะจ่าง เค้ก..........บริการมื้อที่ 1

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดม่วง จ.อ่างทอง

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ที่โดดเด่น สีทองอร่าม ศิลปะที่ผสมผสาน ระหว่าง ลังกา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนา และเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สั่งสอนสัตว์โลก

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมตลาดโต้รุ่ง เมืองสิงห์บุรี พร้อมทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.30 โรงแรม โกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี

เข้าที่พัก โรงแรม โกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี

06.00 โรงแรม โกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี

ทานอาหารเช้า โรงแรม.......................บริการมื้อที่ 2

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จ.สิงห์บุรี พร้อมนมัสการ " หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ " เป็น ปูชนียวัตถุที่ทรงไว้ซึ่งปาฏิหาริย์ล้ำค่า เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ออกเดินทาง สู่ จ.ตาก

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอธัยาศัย

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จ.ตาก แวะชมศาลพระเจ้าตากสินมหาราช วีรบุรุษ กอบกู้เอกราช จากพม่า หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จ.ตาก

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.ตาก พร้อมทานอาหารเย็น ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิง ชมวิวเมืองตาก ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงตาก (คืนที่ 2)

06.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..............บริการมื้อที่ 3

07.00 รถตู้ตาก นายศักดิ์ชาย หมู่ปาน

ต่อรถตู้ท้องถิ่น ออกเดินทาง สู่ อุ้มผาง ชมทัศนีย์ภาพสองข้างทาง ความงามของธรรมชาติขุนเขา และแมกไม้ นานาพรรณ พิชิตแผ่นดินลอยฟ้าที่สวยงามเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม 1,219 โค้ง

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

16.30 อุ้มผางฮิลล์

ถึงที่พัก อุ้มผาง พร้อมทำกิจกรรม ชมบรรยากาศธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 อุ้มผางฮิลล์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารรีสอร์ท........บริการมื้อที่ 4

05.30 อุ้มผางฮิลล์

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร รีสอร์ท..........บริการมื้อที่ 5

06.30 รถตู้ตาก นายศักดิ์ชาย หมู่ปาน

ต่อรถตู้ท้องถิ่น สู่ เขตพันธ์รักษาสัตว์ป่า อุ้มผาง

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

สวมชูชีพ นำท่านล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ลัดเลาะตามแก่งต่างๆ สัมผัสป่าเขา สนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย กับการล่องเรือยาง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตก สายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด และชมธรรมชาติที่สวยงามสองฝั่งแม่กลอง ด้วยความ
10.00 น. เดินทางสู่น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์ นั่นคือ “น้ำตกทีลอซู” สัมผัสความสวยงาม สายน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก และเล่นน้ำตามอัธยาศัย (น้ำตกทีลอซู น้อยคนนักที่ได้มีโอกาสมาเยือน นอกจากท่านที่รักธรรมชาติเท่านั้น)

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมเขตพันธ์รักษาสัตว์ป่า อุ้มผาง พร้อมทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางธรรมชาติ.........................บริการมื้อที่ 6

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ต่อรถสองแถวพื้นเมือง ชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ จากนั้นพาท่านดู ปลาพวงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่วัดหนองหลวง (น้ำดัน) พร้อมสักการะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในโบสถ์ไม้สักทองแห่งที่สามของประเทศไทย

18.30 อุ้มผางฮิลล์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร รีสอร์ท พร้อมสังสรรค์คาราโอเกะ สนุกสนาน.......บริการมื้อที่ 7

20.00 อุ้มผางฮิลล์

เข้าที่พักอุ้มผางฮิลล์รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 อุ้มผางฮิลล์

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร รีสอร์ท.........บริการมื้อที่ 8

07.30 รถตู้ตาก นายศักดิ์ชาย หมู่ปาน

ออกเดินทาง สู่ แม่สอด แวะนมัสการ พระพุทธมหามุนี (จำลอง) อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก ณ .วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ศิลปวัฒนธรรม ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตลาดริมเมย แม่สอด

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ช้อปปิ้ง เลือกชม สินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น เสื้อผ้า ขนม ถั่ว เห็ดหอม กระเพาะปลา เครื่องหนัง ผ้าซาติน พลอย เพชร หยก งานไม้ และสินค้าต่าง ๆจากต่างประเทศ จีน, พม่า, เกาหลี ณ ตลาดริมเมย ราคาถูก ที่มีให้เลือกสรรมากมาย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

อำลาแม่สอด ออกเดินทาง สู่ จ.ลำปาง

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดิน ลำปาง ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเอบิชลำปาง A Bizz Hotel

เข้าที่พัก โรงแรมเอบิชลำปาง A Bizz Hotel (คืนที่ 5 )

06.00 โรงแรมเอบิชลำปาง A Bizz Hotel

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..........บริการมื้อที่ 9

07.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นมัสการ พระธาตุลำปางหลวง เมืองลำปาง

09.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

แวะซื้อของฝาก กาดทุ่งเกวียน แคปหมู ไส้อั๋ว น้ำพริก ตามอัธยาศัย

11.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมเซรามิกอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายใหญ่ เครื่องเซรามิก ถ้วยชาม เครื่องปั้น ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตามอัธยาศัย

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.นครสวรรค์ แวะชมพาสาน สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จุดเช็คอิน ชมวิว สุดชิลล์ แห่งใหม่ของปากน้ำโพ

19.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินปากน้ำโพ ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์ฮิล (คืนที่ 6)

06.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม.............บริการมื้อที่ 8 ก่อนออกเดินทาง สู่ ภาคกลาง

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ของฝากจาก จ.นครสวรรค์ ร้านโมจิ

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารคุณสาหร่าย ตามอัธยาศัย

22.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ