10,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่คืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรีอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิแคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

เยือนถิ่นอีสาน อุดร บึงกาฬ นครพนม ชมถ้ำนาคี 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - นครพนม
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องแดนถิ่นอีสาน สายมูห้ามพลาด! เยือนถ้ำนาคี นครพนม
ชมแสงแรกแห่งหินสามวาฬ วัดภูทอก เสน่ห์แห่งขุนเขา
สักการะพระธาตุพนม ชีวิตรุ่งเรือง เสริมศิริมงคล
พัก บึงกาฬ 1 คืน และ นครพนม 1 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ = 4, 000 บาท
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
3. ค่ารถมัคคุเทศกฺ์ 500 บาท
4. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+ 800 = 1,600 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 9,135 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ 1,015 บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

ยอดรวม 1150 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.05 สายการบิน Thai Lion Air

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เค้าน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เวลา 06.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL600 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

07.10 หจก.นิลผกา

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี 8-9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวเส้นทางอุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม รวมเป็นระยเวลา 3 วัน

10.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเยือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับ อาถรรพ์ เกาะลอยน้ำ กับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ เพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา พาท่านไหว้ปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมาแห่งป่าคำชะโนด วัดศิริสุทโธคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดรธานี

12.00 ครัวคุณยาย บ้านดุง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ครัวคุณยาย@บ้านดุง

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( M GRAND HOTEL )

เดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดสะดือแม่น้ำโขง
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)

17.00 THE ONE HOTEL BUENGKAN

พาท่าน เช็คอิน พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

18.00 Riverside Buengkarn หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารคลองสำราญ )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร Riverside Buengkan

07.00 THE ONE HOTEL BUENGKAN หรือเทียบเท่า ( M GRAND HOTEL )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 หจก.นิลผกา

รถตู้วีไอพี 8-9 ที่นั่ง รอรับบริการ ท่องเที่ยวเส้นทางอุดรธานี – บึงกาฬ

08.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม
อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ

12.00 ครัวคุณเพชร หาดสมบูรณ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บึงโขงหลง

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไป

และพาท่านเดินทางสู่ นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

15.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเดินทาง มุ่งสู่ จ.นครพนม เมืองแห่งความสุข ริมฝั่งโขง นครพนม ด้วยที่ตั้งของเมืองนี้ที่อยู่ติดริมฝั่งโขง ทำให้มีทัศนียภาพอันสวยงาม บรรยากาศแสนสงบผู้คนเป็นมิตร เหมาะสำหรับมาปล่อยกาย ปล่อยใจ ใช้ชีวิตแบบช้า ช้า เป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ พาท่านเที่ยวชม พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็น องค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร

17.00 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะริเวอร์ นครพนม หรือ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ )

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า

18.00 สวนอาหารวิวโขง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร ริเวอร์บาร์ หรือ เรือสำราญแม่โขงพาราไดซ์ครูช )

รับประทานอาหารค่ำ ณ สวนอาหารวิวโขง

07.00 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะริเวอร์ นครพนม หรือ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 หจก.นิลผกา

รถตู้วีไอพี 8-9 ที่นั่ง รอรับบริการ ท่องเที่ยวเส้นทาง บึงกาฬ - นครพนม

08.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านมุ่งหน้าสู่ "ถ้ำนาคี" ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งอยู่ทางฝั่งอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุ เป็นพระธาตุองค์เดียวในเขตตัวเมืองนครพนม วัดแห่งนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองนครพนม ที่ตั้งวัดอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 212 เลียบแม่น้ำโขง หน้าวัดมองเห็นวิวฝั่งประเทศลาวได้ชัดเจน

14.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านสักการะ พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมา พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม เท่านั้นยังเป็นที่เคารพของ ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย

15.00 สายการบิน Air Asia

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD3397 เหิรฟ้า สู่กรุงเทพมหานคร