12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาทัวร์ท่านละ 7,500 บาท(ปกติราคา 12,500บาท ได้รับส่วนลด 40% เมื่อชำระผ่านแอปเป๋าตังค์)
- ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 2 ท่าน นอนห้องละ 2 ท่าน กรณีต้องการพักท่านเดียวอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
***เด็ก อายุ 0-3 ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย (นอนกับผู้ปกครอง)
***เด็ก 4-12 ขวบ คิดค่าใช้จ่าย 50% (นอนเตียงเสริม)

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ขาไป – ขากลับ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
• ทัวร์ดำน้ำ เกาะสิมิลัน แบบจอยทัวร์
• ที่พักโรงแรม 5 ดาว 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• มัคคุเทศก์นำเที่ยว
• ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
อัตรานี้ไม่รวม

●ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าโทรศัพท์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 400 บาท
หมายเหตุ
●เมื่อชำระเงินเพื่อจองรายการทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
●ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนตามที่ปรากฎใน application เป๋าตังค์ ไม่สามารถชำระมัดจำบางส่วนได้
●ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมโปรแกรมในบางวัน
●ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
●โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับหรือปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม
●รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
●เงื่อนไขอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
• หากต้องการเดินทางในช่วงวันหยุด รบกวนเช็คราคาตั๋วกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติดังนี้คือ
1) โดยผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากทุกจังหวัดต้องได้รับวัคซีนครบตามที่จังหวัดกำหนด และต้องมีผลตรวจ RT-PCR
หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง
2) ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3) กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ
(ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาล
หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. หรือนำมาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน (เพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้เดินทางเพื่อลดความแออัดในการตรวจที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย)
4) ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นมาตรการ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล,
ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 5) เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง กรณีผู้เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ)
สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผล
ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน 6) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา หรือลงทะเบียนเข้า
ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
77/1 หมู่บ้านปัญฐิญา ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1130
เบอร์โทร
0816429431
อีเมล
domeholiday@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน VIP

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เเพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และรถตู้บริการนำเที่ยว พักหรู 5 ดาว ห้องพักสวย พร้อมอาหารบุฟเฟ่ 1 มื้อ และพาท่านท่องเที่ยวCity Tour ภูเก็ต โปรเเกรมสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ โดยการเที่ยวแบบสไตล์ New Normal รับรองความปลอดภัยทุกการเดินทาง (วันหยุดยาวรบกวนติดต่อสอบถามอีกครั้งค่ะ)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมเช็คอินที่เคาร์เตอร์ไทยสมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทุกท่าน 08.10 น. ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต โดยไทยสมาย WE203 09.35 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต นำท่านมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต แวะเช็คอินร้านคาเฟ่เดอบัว ให้ท่านถ่ายรูป ชิคๆ หรือเลือกทานเครื่องดื่มชากาแฟตามสะดวก

12.00 บริษัท เค.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

บริการอาหารกลางวันมื้อที่ 1 ที่ร้านทุ่งคากาแฟ อิ่มอร่อยแล้ว จากนั้นเข้าที่พัก อิสระเล่นน้ำชายหาดตามสะดวก

17.00 บริษัทรถ ไซเบอร์ทัวร์ ภูเก็ต

นำคณะเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่แสนงดงาม จากนั้นนำท่านสู่ร้านอาหารอิสระอาหารค่ำ

19.00 Laguna Phuket Club Co., Ltd.

ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SAII LAGUNA PHUKET ระดับห้าดาว

07.00 บริษัท ไซเบอร์ ทัวร์ ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมมื้อที่ 2 ให้ท่านพักผ่อนแสนสบายหรือเล่นน้ำตามสะดวก
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำคณะซิตี้ทัวร์เมืองเก่าภูเก็ต เมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนาน โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต คือ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชม นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อย ร้านกาแฟเก๋ ร้านค้าขายของที่ระลึก ให้เที่ยว ช้อป กินไปอย่างเพลิดเพลิน หรือจะเดินถ่ายรูปกับภาพวาดอันคลาสสิคของ Stree Art ก็แสนประทับใจ หลังจากนั้นให้ท่านเที่ยวตามอิสระอย่างใจต้องการ
อิสระอาหารมื้อกลางวัน

16.00 บริษัท ใบกินกุ จำกัด

ได้เวลาสมควร รถรับท่านที่จุดนัดหมายนำไปรับประทานอาหารเย็น
บริการอาหารเย็น มื้อที่ 3 ร้านอาหารญี่ปุ่นไบกินกุ แบบบุเฟ่ต์อาลาคาต ทานไม่อั้น

20.00 Laguna Phuket Club Co., Ltd.

จากนั้นนำท่านกลับที่พัก โรงแรม SAII LAGUNA PHUKET ระดับห้าดาว เชิญท่านพักผ่อนตามสะดวก

07.00 บริษัท ไซเบอร์ ทัวร์ ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมมื้อที่ 4 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆบริเวณโรงแรมที่พัก เลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ตามสะดวกหรือเล่นน้ำชายหาดตามสะดวก 10.00 น. ได้เวลาอันสมควรเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม นำท่านเลือกซื้อของฝากกันอย่างจุใจที่ร้านพรทิพย์

12.00 บริษัท เทเบิล สปูน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริการอาหารกลางวันมื้อที่ 5 ที่ร้านตู้กับข้าว ร้านที่ได้มิชชลินไกด์

16.00 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยไทยสมาย WE 216 17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิ