12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

การบริการในโปรแกรมรวม
• ที่พักแบบ Deluxe หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
• อาหารกลางวัน 2 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรทุกมื้อ
• อาหารเย็น 2 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มพิเศษ ซอฟดริ๊งค์และน้ำสมุนไพรทุกมื้อ
• ค่าเรือยอร์ชส่วนตัวครึ่งวัน พร้อมเสริฟอาหารว่าง บาร์บิคิว และเครื่องดื่มทุกชนิด
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP และค่ายานพาหนะอื่น ๆในรายการ
• น้ำดื่ม น้ำอัดลม ของว่าง ชากาแฟ บนรถบัส ตลอดการเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
• ของที่ระลึกสุดหรู พร้อมการบริการและความเอาใจใส่จากทางบริษัท
การบริการที่ไม่รวมในโปรแกรม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ (ไม่บังคับ)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
188/1108 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
เบอร์โทร
0868982922
อีเมล
chengyong.saelee@gmail.com
หมายเหตุ

กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
คุณหย่ง 086-8982922

" พัทยามาไม่เบื่อ " เที่ยวเผื่อ " กทม." เมืองฟ้าอมรที่ต้องลองมา

location_on ราชบุรี - กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท เอเชีย เซนทริค ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“พัทยา” มาไม่เบื่อ
บริษัท เอเชีย เซนทริค ทราเวล ไทยแลนด์ จำกัด มีความยินดีนำทุกท่านสัมผัสเมืองที่ไม่เคยหลับใหล “พัทยา” เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีทั้งแสง สี เสียง และ ที่เที่ยว น่าสนใจมากมาย ชายหาดแสนสวย ผู้คนคึกคัก เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยาแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้เมืองพัทยาแห่งนี้มีเสน่ห์เย้ายวนให้กลับมาเยี่ยมเยือนไม่รู้เบื่อ

“กรุงเทพมหานคร” เมืองฟ้าอมรที่ต้องลองมา
บริษัท เอเชีย เซนทริค ทราเวล ไทยแลนด์ จำกัด มีความยินดีนำทุกท่านสัมผัส “กรุงเทพมหานคร” เมืองราชธานีของสยามประเทศ อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายในหลายรูปแบบทั้งด้านศาสนา แหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือสถานบริการกลางคืน เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความเจริญทันสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ดังคำกล่าวที่ว่า “กรุงเทพฯ ชีวิตดีๆที่ลงตัว”

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

กำหนด 1 บัส = 30 ท่าน ในการคิดค่าใช้จ่ายทุกหัวข้อ
1.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ รวมทิป 2,000 x 3 = 6,000 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 750 x 2 = 1,500 บาท
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 85 บาท
* รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ 7,585 บาท
** ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 253 บาท ( A )

2.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดพนักงานขับรถ
- ค่าห้องพัก 750 x 2 = 1,500 บาท
- ค่าทิปพนักงานขับรถ 1,000 บาท
- ค่าประกัน 85 บาท
- ค่าที่จอดรถบัสบางจุด ค่าทางด่วน 600
* รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรถบัส 3,185 บาท
** ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 107 บาท ( B )

3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 30 ท่าน ( เฉลี่ยราคาต่อท่าน )
- ค่าของพรีเมียมแจกลูกค้า ( กระเป๋า,เสื้อ 2 ตัว,ผ้าพันคอ,คู่มือการเดินทาง,ของที่ระลึกของบริษัท ) 600 บาทต่อท่าน
- น้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนม ของว่าง เครื่องดื่มซอฟดริ๊ง ชา กาแฟ ผ้าเย็น กระดาษทิชชู่ 530 บาทต่อท่าน
- หน้ากากอนามัยส่วนตัว 3 ชุด 105 บาท เจลล้างมือแบบพกพา 2 ขวด 130 บาท = 285 บาทต่อท่าน
- ประกัน 85 บาทต่อท่าน
* รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 1500 บาท ( C )
*** A+B+C ( 253 + 107 + 1500 ) = 1,860 บาท ***
**** ค่าเบ็ดเตล็ด 1,860 + ภาษี 818.75 = 2,678.75 ****

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 Asia Centric Travel

สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เริ่มสแกนเช็คอินคณะผู้เดินทาง ออกเดินทางสู่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี เสริฟเครื่องดื่มและของว่างขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง (ระหว่างเดินทาง แวะพักเข้าห้องน้ำ ณ ปั้มน้ำมันที่ได้มาตรฐานตลอดการเดินทาง)

10.00 Asia Centric Travel

วัดญาณสังวราราม เดินทางถึงเมืองพัทยา นำทุกท่านเข้าชม วัดญาณสังวราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่ใกล้พัทยา ตั้งอยู่ในตำบลห้วยใหญ่ วัดแห่งนี้มีสถานที่่ที่สำคัญมีคุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมรวมไปถึงสถาปัฏยกรรมอันสวยงามวิจิตร วัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ด้วยพื้นที่มากกว่า 366 ไร่และพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อีกมากกว่า 2500 ไร่ ทำให้วัดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง -เขาชีจรรย์ นำท่านชมเขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 Asia Centric Travel

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บริเวณท่าเรือ Ocean Marina Yacht ( ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )

14.00 Asia Centric Travel

ล่องเรือยอร์ช นำท่านและคณะเปิดประสบการณ์สุดหรู ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความเป็นส่วนตัว เหมาล่องเรือยอร์ช พิเศษเฉพาะคณะของท่านเท่านั้น ให้ท่านได้จิบเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง เปิดเพลงคลอเบาๆ ทอดอารมณ์เที่ยวชมความงดงามของอ่าวพัทยา และให้คุณเปิดประสบการณ์สุดพิเศษเนรมิตรวันพักผ่อนบนพื้นมหาสมุทรให้จุใจ ( เสริฟอาหารว่าง บาร์บิคิว และเครื่องดื่มทุกชนิด )

18.00 Pattaya Park Beach Hotel หรือเทียบเท่า ( Bay Beach Resort Jomtien )

เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก Pattaya Park Beach Hotel โรงแรมสุด ฟัน อัศจรรย์วันพักผ่อน ติดชายหาดจอมเทียน ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศดีๆ หรือสนุกสนามไปกับสวนน้ำมากมายเครื่องเล่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ( รวมบริการนวดฝ่าเท้า )

19.00 Pattaya Park Beach Hotel หรือเทียบเท่า ( Bay Beach Resort Jomtien )

รับประทานอาหารเย็นแบบจัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมอาหารทะเล ดื่มด่ำกับบรรยากาศชมวิว 360 องศา รอบเมืองพัทยา นั่งมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและแสงไฟยามค่ำคืนของเมืองพัทยา ที่ระดับความสูงประมาณ 170 เมตร จากพื้นดิน โมเมนต์พิเศษแบบนี้รอคุณอยู่ ณ พัทยาปาร์ค ทาวเวอร์ ภัตตาคารหมุนลอยฟ้าริมทะเลของภาคตะวันออก

07.00 Pattaya Park Beach Hotel หรือเทียบเท่า ( Bay Beach Resort Jomtien )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก นำท่านและคณะออกเดินทางสู่สวนนงนุช

09.00 สวนนงนุช

สวนนงนุช เดินทางถึงสวนนงนุช ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับความยิ่งใหญ่อลังการของสวนนงนุช ซึ่งเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรมที่เราเตรียมความสุขไว้ให้ท่านดังนี้ ถ่ายรูปหน้าป้ายสวนนงนุชพัทยา ชมสวนตะบองเพชร 1 ชมสวนรถ ( รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและน้ำสมุนไพร ) ไหว้พระ 9 วัดชมสวนลอยฟ้าแปลกใหม่ที่สุดในโลก นั่งรถชมสวนสวย แวะสวนกระถาง ชมปลาช่อนยักษ์ รับอาหารว่างคุ้กกี้กัญชาสูตรเฉพาะของสวนนงนุช นั่งรถชมสวนไดโนเสาร์ที่มีมากที่สุดในโลก สวนบัว เนอร์สเซอรี่ตะบองเพชร สวนชวนชม สวนบอนไซ เข้าชมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ชมเตาเผาถ่านประเภทต่างๆ โรงปั้นกระถาง แปลงพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑ์หัวโขน ก่อนจากสวนนงนุช ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากจากสวนนงนุช เช่น สบู่สวนนงนุช น้ำส้มควันไม้ ผักปลอดสาร ฯลฯ

16.00 Asia Centric Travel

ไอคอนสยาม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของศูนย์การค้าติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ โครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รวบรวมแบรนด์เนมชั้นนำสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำสายหลักของประเทศ และชมการแสดงระบำน้ำพุยาวที่สุดในอาเซียนกว่า 400 เมตร สุขสยาม ศูนย์รวมความสุขในเมืองสยามรวบรวมงานศิลปะงานฝีมือ อาหารการกินที่เป็นสุดยอดของทุกจังหวัดให้ได้เที่ยวทั่วไทยภายในวันเดียว จากนั้นลงทะเบียนเช็คอินเพื่อเตรียมตัวล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเทียบท่าเพื่อรับทุกท่านออกเดินทางเปิดประสบการณ์พิเศษยามพระอาทิตย์ตกดิน เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่งดงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิเช่น วัดกัลยาณมิตร,วัดอรุณ,วัดพระแก้ว,พระบรมมหาราชวัง,สะพานพระราม 8 ( รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์นานาชาติเคล้าไปกับเสียงดนตรีท่ามกลางความงดงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเครื่องดื่มทุกชนิดและน้ำสมุนไพรแบบไม่อั้น )

21.00 Royal River Hotel หรือเทียบเท่า ( Royal City Hotel )

โรงแรม รอยัลริเวอร์ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Royal River Hotel ซึ่งอยู่ติดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พักห้อง PREMIER MODERN RIVER VIEW ( รวมบริการนวดฝ่าเท้า )

09.00 Royal River Hotel หรือเทียบเท่า ( Royal City Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก สแกนหน้าเช็คเอาท์คณะผู้เดินทาง ออกเดินทางสู่วัดภูเขาทอง นำทุกท่านชมความงดงามของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ตั้งอยู่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความงดงามมาก มีพระเจดีย์สีทองอร่ามตั้งสูงเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางใจกลางมหานคร ซึ่งวัดแห่งนี้มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย และเกี่ยวข้องกับพระบรมราชจักรีวงศ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 ปัจจุบันวัดสระเกศเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร

10.00 Asia Centric Travel

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เดินทางถึง “พระบรมมหาราชวัง” เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยปัจจุบันใช้เป็นที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ และรับรองพระราชอาคันตุกะ ภายในพระบรมมหาราชวังแต่ละอาคารมีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังและมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ให้ท่านได้เพลิดเพลินเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจ

12.00 ภัตตาคารทองฟู

บุฟเฟ่ต์ ติ่มซำภัตตาคารทองฟู อิ่มหนำจุใจกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ภัตตาคารทองฟูเสิร์ฟติ่มซำพร้อมเป็ดปักกิ่งและอาหารจีนสไตล์เสฉวนจากเชฟที่มีประสบการณ์ ทีเด็ด !! เป็ดปักกิ่งหนังบางกรอบที่มาพร้อมกับแป้งบางนุ่มนึ่งมาร้อนๆ ทานคู่กับแตงกวา และ ต้นหอม ที่หั่นมาแบบพอดีคำ เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มรสชาติหวานกำลังดีตามแบบฉบับน้ำจิ้มเป็ดปักกิ่ง หอมหวนชวนให้ลอง

14.00 Asia Centric Travel

ตลาดดอนหวาย ให้ท่านได้ชม ตลาดดอนหวาย ตลาดริมน้ำเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 6 บรรยากาศร่มรื่น มีของขายเต็มบริเวณสองฝากฝั่งสุดคึกคัก อิสระให้ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ