5,100/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

➢ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น
➢ ค่าที่พัก 2 คืน (บึงกาฬ)
➢ ค่าอาหารครบ 9 มื้อ
➢ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
➢ ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท
➢ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 2 คน/คัน
➢ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง **ยกเว้น เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์**

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
408/49หมู่3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร
0807333877
อีเมล
Somsak182497@gmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์บึงกาฬ - ถํ้านาคา-บวงสรวงสักการะปู่อือลือ

location_on นครราชสีมา - บึงกาฬ
โดย สมศักดิ์ ทราเวล 2017
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์บึงกาฬ - ถํ้านาคา-ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงสักการะปู่อือลือ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์รวมไปถึงค่าเข้าอุทยาน ค่าลงเรือไปไหว้ปู่อือลือและ อื่นๆ

19.00 โชคสง่าการท่องเที่ยว

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ

06.00 โชคสง่าการท่องเที่ยว

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จังหวัดบึงกาฬ ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าลํ้ายางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ นํ้าตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

06.30 โชคสง่าการท่องเที่ยว

นำคณะทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรมเดอะวัน โฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

07.00 ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล

09.30 วัดป่าภูทอก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

นำคณะเที่ยวชม วัดป่าภูทอก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

12.00 ร้านอาหารบอลไทย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบอลไทย อ.ศรีวิลัย จ.บึงกาฬ

13.00 หินสามวาฬ

นำคณะเที่ยวชม หินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของ ภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อีกทีค่ะ โดยบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาเห็นด้วยตาตัวเองนั่นเอง

16.00 โรงเเรมเดอะวันโฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะวันโฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะวันโฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

07.00 ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล

10.00 ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

นำคณะเที่ยวชมถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

12.00 ร้านครัวคุณเพชร อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวคุณเพชร อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

13.30 ศาลปู่อือลือ

นำคณะเที่ยวไหว้ศาลปู่อือลือพร้อมนั่งเรือไปเกาะดอนโพธิ์ เพื่อทำพิธีบรวงสรวงปู่อือลือ

15.00 โรงแรมเดอะวัน โฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ

นำคณะเข้าที่พักโรงแรมเดอะวัน โฮเทล อ.เมือง จ.บึงกาฬ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านครัวเสวย อ.เมือง จ.บึงกาฬ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวเสวย อ.เมือง จ.บึงกาฬ

07.00 ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน โฮเทล

09.00 โชคสง่าการท่องเที่ยว

นำคณะออกเดินทางกลับ

11.30 ร้านแม่แป๊ด อ.เมือง จ.หนองคาย

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านแม่แป๊ด อ.เมือง จ.หนองคาย

12.30 โชคสง่าการท่องเที่ยว

นำคณะเที่ยวเลือกซื้อของฝาก ตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ. หนองคาย

18.00 ร้านแซ่บนัว อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รับประทานอาหารเย็น ร้านแซ่บนัว อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19.00 โชคสง่าการท่องเที่ยว

นำคณะเดินทางกลับ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน สมศักดิ์ ทราเวล