6,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนาทัวร์ ผ่านมาตรฐาน SHA
2. รวมค่าที่พักโรงแรม,รีสอร์ท รวม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. รวมค่ารถท้องถิ่น ค่าบัตรเข้าชมทุกอย่างตามรายการ
4. รวมค่าอาหารบริการ 8 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดการเดินทาง
6. ไกด์และทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

-

เบตง ใต้สุดในสยาม

location_on ตรัง - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ สกายวอล์คเปิดใหม่ เบตง ใต้สุดในสยาม ”
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ไก่เบตงแท้ (ต้าเหยิน)
สนามบินเบตง - มัสยิดกรือเซะ - เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดถ้ำคูหาภิมุข - หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 3 = 4,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 3 = 2,400 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,400 + 1,000 = 2,400 * 2 ห้อง = 4,800 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 12,700 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 423 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม เฉลี่ยวันละ 50 บาท * 3 วัน = 150 บาท/ท่าน
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน * 3 วัน เฉลี่ยรวม 92 บาท/ท่าน

ค่าภาษี
VAT 7% = ฿483
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%(ปลายปี) = ฿207
รวมภาษี 483+207 = 690 บาท

รวมทั้งหมด 1,390 บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ จ.ยะลา (ค่ารถทัวร์เดินทางท่องเที่ยวรวม 3 วัน)

06.00 อาหารปิ๊กนิคบนรถทัวร์

ทานอาหารเช้า ขณะเดินทาง (บะจ่าง เค้ก โอวัลติน) ขณะเดินทาง ..................................บริการมื้อที่ 1

09.30 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เดินทางถึงปัตตานี สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีและต่างจังหวัด พร้อมชมย่านเมืองเก่าปัตตานี

10.00 มัสยิดกรือเซะ

เดินทางชมมัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของยุโรปและตะวันออกกลาง กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

11.30 บังโซ๊ะ ปัตตานี

ออกเดินทาง สู่ ร้านอาหารพื้นเมือง ปัตตานี พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ร้าน บังโซ๊ะ ปัตตานี..................................บริการมื้อที่ 2

13.00 เดินทางต่อไปยังเบตง

สู่ เมืองเบตง
- นำท่านไปถ่ายรูปกับป้าย "ใต้สุดในสยาม"
- ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
- ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา
- ชมนกนางแอ่น ที่เกาะเต็มเสาไฟฟ้า ณ เมืองเบตง

17.30 ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ)

ทานอาหาหารเย็น ห้องอาหารต้าเหยิน ไก่เบตงแท้ ..................................บริการมื้อที่ 3

19.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

เข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน ใจกลางเมืองเบตง

05.00 รถท้องถิ่นเบตง

ต่อรถท้องถิ่น ขึ้นชมทะเลหมอก บนยอดเขาสูง อัยเยอร์เวง อากาศหนาวเย็นสบาย พร้อมรับอรุณยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอด
เขาสูง สกายวอล์คเปิดใหม่ สวยงาม เมืองเบตง

07.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินทร์

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...........บริการมื้อที่ 4

10.00 วัดพุทธาธิวาส

ออกเดินทางขึ้นชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ สถาปัยตกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นมัสการ พระพุทธมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น ปูชนียวัตถุที่สำคัญประจำเมืองเบตง

11.30 ห้องอาหารครัวสมุย

ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารรวงข้าว.....................บริการมื้อที่ 5

13.00 ชมตลาดเมืองเบตง

ชมตลาดเมืองเบตง แวะซื้อของฝากหมี่เบตง ผลไม้ตามอัธยาศัย

14.00 สนามบินเบตง

ชมสนามบินเบตง ในหุบเขา สร้างใหม่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม

14.30 อุโมงค์ปิยะมิตร

ต่อรถท้องถิ่น ชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็นฐานปฏิบัติการของ จีนคอมมิวนิสต์มาลายา ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง

16.00 บ่อน้ำร้อนเบตง

ออกเดินทงชมบ่อน้ำร้อนเบตง พักผ่อนแช่เท้าลงในบ่อน้ำแร่ตามอัธยาศัย

17.00 ห้องอาหารบ่อน้ำร้อนเบตง

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารบ่อน้ำร้อนเบตง............บริการมื้อที่ 6

18.00 รถท้องถิ่นเบตง

ต่อรถท้องถิ่น สู่ รีสอร์ท สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา พร้อมชม
สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน ระหว่างหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นพื้นที่โครงการหลวงในพระราชดำหริ

19.00 บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สวนหมื่นบุปผา รีสอร์ท )

เข้าที่พัก บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท บรรยากาศธรรมชาติ (คืนที่ 2)

06.00 บ่อน้ำร้อนเบตง

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร แบบพื้นเมือง.......................บริการมื้อที่ 7

07.00 สวนหมื่นบุปผา รีสอร์ท

ชมบรรยากาศธรรมชาติ สวนหมื่นบุปผา ตามอัธยาศัย

08.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

อำลาเมืองเบตง เดินทางถนนเส้นใหม่ ยะลา - เบตง ชมเมืองหุบเขาทางใต้ วิวทิวทัศน์ ความสวยงามตลอดเส้นทาง 440 โค้ง สู่ เมืองยะลา

11.30 ลาภปาก ยะลา

ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร เมืองยะลา................บริการมื้อที่ 8

13.30 วัดถ้ำคูหาภิมุข

ออกเดินทางชม วัดถ้ำคูหาภิมุข มหัศจรรย์ชายแดนใต้ ชม ยักษ์ วัดถ้ำ พร้อมนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำเมืองยะลา

15.00 วัดช้างไห้

ออกเดินทางนมัสการ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่ศักดิ์สิทธิ์

18.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ