12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-ค่ารถตู้นำเที่ยวตามโปรแกรมเริ่ม-สิ้นสุดสนามบินหาดใหญ่
-ค่ารถท้องถิ่นขึ้นชมเสม็ดนางชี
-ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-ค่าอาหาร 4 มื้อ
-ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท รักษา 500,000 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
22/28 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0982525843
อีเมล
satunviptravel@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ภูเก็ต 2 คืน 3 วัน

location_on สตูล - ภูเก็ต
โดย สตูล วีไอพี แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไข่มุกแห่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือว่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ทางทะเล และสีสันแห่งเมืองท่องเที่ยว บินมาสัมผัสน้ำทะเลใสๆพร้อมด้วยบรรยากาศครึกครื้น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

06.00 รถตู้

เช็คอินโลตัสโกเฟรชฉลุง

12.00 ร้านครัวอารีย์บางหมาด บางพัฒน์

ทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอารีย์บางหมาดบางพัฒน์ ซีฟู้ด

13.30 สแปลช บีช รีสอร์ต

เช็คอินโรงแรมเดอะสเเปลช

14.00 สวนสนุกสแปลช หรือเทียบเท่า ( สแปลช บีช รีสอร์ท )

สนุกสนานกับการเล่นสวนน้ำ

09.00 รถตู้

ค่าเดินทางพร้อมบริการอาหารเที่ยงระหว่างการเดินทาง แบบกล่อง

13.00 ท่าเรืออ่าวฉลอง

เดินทางถึงท่าเรียบอ่าวฉลอง ลงเรือยอร์ช เดินทางสู่ เกาะเฮ และดำน้ำ แล้วพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพ

19.00 โรงแรมซีเบด

เดินทางเข้าสู่ที่พัก

07.00 โรงแรมซีเบด

รับประทานอาหารอหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 รถตู้

เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมที่พัก แวะซื้อของฝาก

10.00 รถตู้

แวะชมรีวิวทะเล ณ สะพานสารสิน

11.30 รถตู้

เดินทางถึงเสม็ดนางชี วิวพอยท์ขอวพังงา (พร้อมอิสระอาหารเที่ยง)

14.00 รถตู้

เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสตูล (แวะพักและอิสระอาหารเย็นตามความเหมาะสม)