8,960/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการ ราคาเหมาจ่ายท่านล่ะ 8,960 บาท
อัตราค่าบริการรวมดังนี้
1. ค่าที่พักที่ เชียงคาน จำนวน 1 คืน
2. ค่าที่พักที่ เขาค้อ จำนวน 1 คืน
3. ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มทุกมื้อตามรายการ (จำนวน 14 มื้อ)
4. เครื่องดื่มและผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
5. ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ DVD คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ / หรือรถตู้พร้อมพนักงานขับขี่ที่ชำนาญด้านพื้นที่
7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
8. เครื่องดื่ม มิกเซอร์ อาทิ โซดา, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม
9. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
10. คณะต้อนรับพร้อมมาลัยกรณ์มอบให้กับทุกท่าน
11. ค่าวิทยากรและคณะทำกิจกำรรม Team Building
12. ค่าเช่าสถานที่ห้องประชุมจัดกิจกรรม
13. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม Team Building
14. ค่ามัคคุเทศก์ – สต๊าฟ เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางการเดินทาง
15. ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินประกันภัย 1,000,000 บาท อุบัติเหตุ 500,000 บาท อาหารเป็นพิษ 300,000บาท
16. ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย การพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 โดยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อระบบออโต้เคฟ ความร้อนสูง ทุกๆ 2 ชั่วโมง

อัตราการบริการนี้ไม่รวม
1. รายการอาหารที่สั่งนอกเหนือจากโปรแกรม รวมทั้งเครื่องดื่มระหว่างมื้อ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดในสถานที่พัก ห้องพัก เช่น ค่าโทรศัพท์,ซักรีด, อาหารและเครื่องดื่ม สปา นวด ฯ.
3. เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่สั่งส่วนตัวในที่พัก ร้านอาหาร / สั่งเพิ่มเติมในวันงานเลี้ยงนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้
4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเร่งด่วน ระหว่างการเดินทางที่ก่อเกิดภายหลังการตกลง
5. ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ยานพาหนะ ห้องพัก อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

อภินันทนาการ
• ป้ายผ้าต้อนรับคณะ ในวันที่เข้าพักที่โรงแรม + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันที่จัดงานเลี้ยง
• น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว ตลอดเส้นทางการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
211/10 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร
0632452369
อีเมล
Arrowstartravel114@gmail.com
หมายเหตุ

***หมายเหตุ*** โปรแกรมและเส้นทางการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเรื่องของเวลา สภาพแวดล้อม และสถานการณ์และตามความต้องการของคณะผู้เดินทาง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสมเส้นทางสภาพแวดล้อม และงบประมาณของผู้เดินทางเป็นสำคัญ หากชำระแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

เลย-เชียงคาน-เพชรบูรณ์-เขาค้อ (สวิตสแลนด์เมืองไทย)

location_on อุดรธานี - เพชรบูรณ์
โดย แอโร่สตาร์ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยวโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย ”
เลย - เชียงคาน - ถนนคนเดิน - แก่งคุดคู้ - เพชรบูรณ์ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทะเลหมอก - ทุ่งกังหันลม
จุดชมวิว - Takmoh Coffee khao kho ( สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย )

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมุกคุเทศก์ทีมงานสต๊าฟและพลขับ
1.ค่าเดินทาง ตั๋วรถ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (3000 บาท)
2.ค่าห้องพักไกด์ก่อนวันเดินทาง (700บาท)
2.เบี้ยเลี้ยงมุกคุเทศก์ (1000 บาท* 5 วัน = 5000 บาท)
3.เบี้ยเลี้ยงสต๊าฟ 2 คน (500บาท*2คน*5วัน = 5000 บาท )
4.ค่าเดินทางสต๊าฟคนละ 200 บาท รวมเป็น 400 บาท
5.ค่าประกันเดินทางมักคุเทศก์ 1 คน สต๊าฟ 2 คน (35*3 = 105)
6.ค่าห้องพักพลขับ นอนเต็มอิ่มพร้อมบริการ 900 บาท
7.ค่าชุดตรวจ ATK ของบุคลากรในองค์การทุกคน รวมไป-กลับ 800 บาท

****รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมักคุเทศก์ รวมเป็นเงิน 15905 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่า ขนม น้ำ ผ้าเย็น ทิชชู ลูกอม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำแข็ง กาแฟ โอวัลติน ถุง เฉลี่ยคนละ 150 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุลูกค้า/บัส ท่านละ 35 บาท
3.ค่าป้ายการเดินทางให้กับคณะ 500 บาท
4.ค่าผ้าห่มเฉพาะตัวรายบุคคลตามมารตการบริษัท (ราคา100บาท)
5.ค่าเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีด (45บาท/ท่าน)
****รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของลูกค้า รวมเป็นเงิน 830 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งสิ้น 16735 บาท+ภาษี 7 % = 1171 บาท รวมทั้งสิ้น 17906

เฉลี่ยต่อคน 896 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 หจก.นิลผกา

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานจาก “ แอโร่สตาร์ทราเวล ” คอยต้อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิฉีดสเปรย์ล้างมือ(ชนิดไม่ต้องล้างน้ำ) ให้กับทุกท่าน และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางในการเดินทางให้กับคณะท่าน

05.00 ร้านคุณรักษ์ข้าวเหนียวห่อใบตอง

บริษัททัวร์จัดเตรียมของรอแจกช่วงเช้า
-ค่าจัดทำเบรค น้ำผลไม้ ขนมคัพเค้ก ทิชชู ผ้าเย็น ไม้จิ้มฟัน
-ค่ามาลัยกรณ์เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนการเดินทางท่านละ 1 พวง
-ค่าอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตอง ข้าวเหนียวอัญชัญหมูฝอย

05.30 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานจาก “ แอโร่สตาร์ทราเวล ” คอยต้อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิฉีดสเปรย์ล้างมือ(ชนิดไม่ต้องล้างน้ำ) ให้กับทุกท่าน และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทางในการเดินทางให้กับคณะท่าน

06.00 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

ออกเดินทางมุ่งหน้าโดยรถ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ DVD คาราโอเกะ ผ่านการพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 โดยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อระบบออโต้เคฟ ความร้อนสูง ทุก ๆจุดขึ้น-ลงสถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัททัวร์ “ทัวร์เที่ยวไทยห่างไกลโควิด” พร้อมต้อนรับคณะท่าน ด้วยอาหารพรีเมี่ยมเซ็ต (มื้อที่1) Welcome On Coach และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (มื้อที่2) ให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเส้นทางการเดินทาง ดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ตามอัธยาศัยอย่างปลอดภัย
เดินทางสู่เชียงคาน

11.00 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

นำคณะเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของ แก่งคุดคู้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร แก่งคุดคู้เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจาก ตัวอำเภอเชียงคาน ประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทยซึ่ง กระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะ ที่จะมาชมแห่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้งมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารจำหน่ายมากมาย รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 3)

12.00 ร้านอาหารครัวนุชา

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวอนุชา (มื้อที่4 )

14.00 โรงแรมเชียงคานฮิวส์

นำคณะเข้าเช็คอิน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมเชียงคานฮิวรีสอร์ท / หรือเทียบเท่า
ให้คณะสัมผัสบรรยากาศสูดอากาศบริสุทธิ์กับธรรมชาติ แม่น้ำโขงไหลริน พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

จากนั้นนำคณะท่านขึ้นรถท้องถิ่นเช่าเหมา เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคานยามเย็น รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยกับอาหารหลากหลาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ด และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hit
พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 หจก.นิลผกา

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์

07.00 เขาค้อรีสอร์ท

ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (มื้อทึ่ 6)

10.30 รถตู้นายธงชัย

เปลี่ยนยานพาหนะ เพื่อขึ้นเขาไปเที่ยวรอบเขาค้อ เดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ให้ท่านได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงามของ สถาปัตยกรรมภายในวัด พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัว ประดับไปด้วยเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้วและเศษกระเบื้องที่เหลือใช้นำมาตกแต่งได้อย่างสวยงาม รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 7)

12.00 ร้านสันฑมาศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสันฑมาศ ผาซ่อนแก้ว (มื้อที่ 8) อาหารบุฟเฟ่ต์

13.00 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

นำท่านไปจุดชมวิวบรรยากาศดีสุดๆๆแห่งใหม่ที่ Takmoh Coffee khao kho (อ่านว่า ตั๊กม๊อ) เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ในเขาค้อในวิวผาซ่อนแก้ว เอกลักษณ์ของร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟที่ตกแต่งด้วยสไตล์จีน สีแดง เด่นเป็นเอกลักษณ์ หน้าร้านจุดเด่นของร้านนี้ ก็คือเทวรูป 2 องค์ที่หน้าร้าน บริเวณลานที่นั่งกินกาแฟ จะมองลงไปเห็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่วัดผาซ่อนแก้ว หากเป็นช่วงที่มีหมอกลอยมาเป็นฉากหลังจะสวยงามมาก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 9)

14.00 เขาค้อรีสอร์ท

ถึงเขาค้อพาคณะ Check In ณ โรงแรมเขาค้อรีสอร์ท เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าห้อง

18.00 เขาค้อรีสอร์ท

อาหารบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์สุดหรู บรรยากาศสุดโรแมนติก

06.00 หจก.นิลผกา

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์

07.00 เขาค้อรีสอร์ท

ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (มื้อทึ่ 11)

10.00 รถตู้นายธงชัย

ออกเดินทางเพื่อไปชมความสวยงามของ ทะเลหมอก ถ่ายรูปร่วมบันทึกความทรงจำกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และจุดชมวิวที่สวยงาม
จากนั้นนำคณะท่องเที่ยว ทุ่งกังหันลม เขาค้อ เป็นที่เที่ยวเขาค้อสวย ๆ ตั้งอยู่ที่บ้านเพชรดำ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดที่สามารถชมทุ่งกังหันลมได้อย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวชมวิวกังหันลมใหญ่ยักษ์ พร้อมทั้งแวะพักผ่อนกันได้ที่นี่ โดยมีกิจกรรมให้ทำมากมาย อากาศเย็นสบาย และวิวยังสวยน่าประทับใจ

12.00 ครัวเขาค้อ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเขาค้อ (มื้อที่ 12)

14.00 บริษัทแอโร่สตาร์ทราเวล

จากนั้นระหว่างทางพาคณะเลือกดูพร้อมชมดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ
กับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 13)
จากนั้นได้เวลาอันสมควรพาคณะออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

17.00 ร้านอาหารดีเลย หรือเทียบเท่า ( ขนมจีนบุญมี )

รับประทานอาหารร้าน ดีเลย (มื้อที่ 14) หลังจากนั้นเดินทางกลับ
23.00 เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ