9,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าว รวม
- บริการรถตู้ หรือ รถบัส ตลอดการเดินทาง นำเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามระบุ จำนวน 2 คืน
- อาหาร 5 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ) ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 1 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- น้ำดื่ม(น้ำเปล่า) ผ้าเย็น ขนม ลูกอมอื่นๆ บนรถตู้
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาดังกล่าว ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด มินิบาร์ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่ากิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
31/3 หมู่ 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
เบอร์โทร
0891287828
อีเมล
sales@trailsofasia.com
หมายเหตุ

• รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราชบุรี แพกเกจ 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ราชบุรี
โดย บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เมืองโอ่ง เมืองอาร์ต เมืองต้องห้ามพลาด เมืองราชบุรี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1350 บาท
อาหารไกด์ 200 บาท
Covid-19 Kit 50 บาท
Giveaway 40 บาท
Insurance 30 บาท
ขนม/ผ้าเย็น 100 บาท
Vat 549.50 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ด 2319.50 บาท

08.00 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

ทุกท่านพบกัน ณ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Trails of Asia ให้การต้อนรับ และลงทะเบียน
ก่อนออกเดินทางโดยรถตู้ (วันที่1)

10.00 ณ สัทธา อุทยานไทย

เยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย อุทยานกลางแจ้งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านประติมากรรมและหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริง (ปิดจันทร์-อังคาร) อิสระให้ท่านได้เปลี่ยนชุดไทยย้อนยุค ให้เข้ากับบรรยากาศเพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ

11.30 สวนอาหาร รางตาล

นำท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติกลาง
ทุ่ง โอบล้อมสวนอาหารด้วยต้นสนสูงไหวเอนเล่นลมตลอดเวลา ณ สวนอาหารรางตาล

14.00 เวเนโต้ สวนผึ้ง

ให้ท่านเยี่ยมชม เวเนโต้ สวนผึ้ง เป็นแลนมาร์คแห่งการพักผ่อน ที่ผสมผสานธรรมชาติ
ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบขนาดกว่า 20 ไร่ พร้อมไปด้วยจุดถ่ายภาพ และกิจกรรม
ต่าง ๆ มากมาย จุดประกายความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร (โซนถ่ายภาพ 4 มิติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

15.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

จากนั้นออกเดินทางไปไปเยี่ยมชม ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ให้ท่านได้แช่ตัวในน้ำแร่อุ่นของธาร น้ำร้อนบ่อคลึง ซึ่งความพอเหมาะของอุณหภูมิน้ำไม่เพียงมีส่วนช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดี บรรยากาศท่ามกลางผืนป่าเขียวชอุ่ม ยังช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าอีกด้วย

17.30 ริมเขา วัลเลย์ รีสอร์ท สวนผึ้ง

นำท่านเดินทางเข้าที่พักเพื่อเช็คอิน ณ ริมเขา วัลเลย์ รีสอร์ท สวนผึ้ง

18.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าเมือง อิสระให้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ร้านอาหารแนะนำ ครัวช่อมะขาม เป็นร้านอาหาร บรรยากาศสบาย ๆ ร่มรื่น (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

19.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 ริมเขา วัลเลย์ รีสอร์ท สวนผึ้ง

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ โรงแรมที่พัก

09.30 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

เช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ และนำท่านไปกราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามัยมุนี ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามที่สุดองค์หนึ่ง ณ พุทธสถานวิโมกสิวาลัย (วันที่ 2)

10.30 สวนผึ้งออร์คิด

ไปเยี่ยมชม สวนผึ้งออร์คิด ฟาร์มดอกกล้วยไม้ สีสันสวยงาม ในโรงปลูกแบบใกล้ชิด มีบ่อปลา โดยมีแพทางเดินไปยังกลางบ่อเพื่อให้เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา

12.00 ร้านอาหารครัวม่อนไข่

จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ครัวม่อนไข่ ร้านสุดฮอตประจำ
อ.สวนผึ้ง ที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

13.15 บ้านหอมเทียน

เยี่ยมชม บ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงยอดฮิต ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเทียนกลิ่นหอม
ในรูปแบบต่างๆ สีสันแปลกตา และจุดวางเรียงรายตามที่ต่างๆ เพลิดพลินตั้งแต่ทางเข้าซึ่งอยู่ตีน
เขา เดินขึ้นไปแวะซุ้มโน้นซุ้มนี้เหมือนเดินดูงานศิลปะจากแกลอรี่จนถึงร้านกาแฟสุดเก๋วิวสวย
มองเห็นทิวเขาตะนาวศรี

14.15 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ออกเดินทางไป อุทยานเขาหินงู หนึ่งไฮไลท์ที่จัดว่าเป็นโลเคชั่นเด็ดของจังหวัดราชบุรี เพราะความสวยและแปลกตากับสะพานที่ทอดยาวไปกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา

16.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

อิสระให้ท่าน ชม ชิม ช็อปกาแฟโบราณและเค้กโอ่ง หนึ่งในโอท็อปเลื่องชื่อของเมืองราชบุรี พร้อม
ถ่ายรูปสวย ๆ กับ เรือนแถวไม้เก่า ที่ร้าน อาตี๋โกปี๊
(ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

17.30 โรงแรม ณ เวลา

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักที่ โรงแรม ณ เวลา และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำร้าอาหารที่บรรยากาศดีสุด ๆ ท่ามกลางทะเลสาบส่วนตัวกับวิวภูเขา แสงสุดท้ายของวันลาลับขอบฟ้า ณ ร้านอินเลญา
(ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

19.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

อิ่มแล้วพาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ ถนนคนเดินตลาดเก่าโคยกี๊ ริมแม่น้ำท่าจีน อิสระให้เดิน
ช็อปปิ้ง ทานขนม และนวดเท้า บรรยากาศริมน้ำชิล ๆ
**ถนนคนเดินบริเวณตลาดโคยกี๊มีเฉพาะศุกร์ - อาทิตย์

20.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 โรงแรม ณ เวลา

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ โรงแรมที่พัก

09.00 บริษัททรู ลีสซิ่ง จำกัด

นำท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี (วันที่ 3)

10.15 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

เข้าเยี่ยมชมถ่ายรูปสวย ๆ โพสท์ท่าเก๋กับชิ้นงานเซรามิกรูปร่างแปลกตา สีสันฉูดฉาด ที่ โรงงาน
เซรามิค เถ้า ฮง ไถ่

11.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

พาท่านแวะซื้อของฝาก อาทิ เช่น ไชโป๊ เต้าหู้ดำ ของดีของฝากจาก ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

12.30 สวนอาหาร ริเวอร์วิว

แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ สวนอาหาร ริเวอร์วิว

13.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

กราบสักการะพระพุทธรูปศักสิทธิ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ณ วัดขนอนหนังใหญ่

14.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเส้นทางถนนเพชรเกษม ระหว่างทาง อิสระให้ท่านได้แวะ
เติมพลังและรีเฟรชร่างกายที่ร้าน เซย์ไฮ คาเฟ่ คูซีน และร้านอาหาร จ.นครปฐม
ที่เหมือนฟาร์มขนาดย่อมๆ เพราะมีสัตว์น่ารักๆ อย่างหงส์ ห่าน นกเป็ดน้ำ และกระต่าย วิ่งเล่น
อยู่รอบบริเวณร้านที่มีขนาดกว้างขวางมากก...บรรยากาศร่มรื่นด้วยสระน้ำตรงกลางร้าน และยัง
มีสะพานสีแดงสุดเก๋พาดผ่านให้เราได้ไปเดินเล่นถ่ายรูปกัน ชิล ๆ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

16.30 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ