6,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***ในกรณีมีเด็ก เด็กต่ำกว่า 5 ขวบฟรี , 6-12 ขวบ คิด 70% , 13 ขวบขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่
อัตรานี้รวม
 ราคานี้การันตีตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3-4-6 ท่าน ตามไทพ์ของโรงแรม สวนไทรโยครีสอร์ท
 ค่ารถตูัปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง 1 คัน หรือ (รถบัสปรับอากาศสองชั้น VIP จำนวน 1 คัน ในกรณีจำนวนลูกค้า 40-44 ท่าน)
 ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุ
 เครื่องดื่ม โซดา น้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ในมื้ออาหารเย็น
 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษา วงเงิน 500,000
 ประกันอาหารเป็นพิษวงเงิน 100,000
 เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
 ทีมงานไกด์ สต๊าฟ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
 กิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 ดนตรีคาราโอเกะ (ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 ภาษี 7%
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ
 ค่าเสียหาย อันเกิดจากลูกค้าทำสิ่งของชำรุด
 ค่าทิปไกด์ สต๊าฟ แล้วแต่ลูกค้าพึงพอใจในการบริการ
อภินันทนาการ
 ม็อคเทล สแน็ก ในงานเลี้ยง (ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 น้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น บริการระหว่างการเดินทาง
 ของรางวัลเล่นเกมส์บนรถ ระหว่างเดินทาง
 เกมส์หน้างาน ยิงปืน ปาโป่ง โยนห่วง (ในกรณี สถานที่อำนวย(ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 ตกแต่งสถานที่งานเลี้ยง ตามตรีมงานที่ตกลง(ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)
 เกมส์พร้อมรางวัลของที่ระลึกอีกมากมาย
 ยาสามัญทั่วไป
 ป้ายไวนิลถ่ายรูปหมู่
 บริการถ่ายภาพ เก็บส่งให้หลังจบงาน
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดเล่นน้ำ ชุดว่ายน้ำ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
65 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
เบอร์โทร
0833076329
อีเมล
หมายเหตุ

หมายเหตุ
รายการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าช้าที่เกิด
จากการจลาจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของผู้เดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
สำคัญ
ทางบริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด หวังว่ารายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นนี้ คงเป็นที่
เพียงพอในการพิจารณาใช้บริการ บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด ของเรา หากท่าน
ต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ทุกโอกาส
บริการด้วยใจรัก ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล
Tour / Guide /  Tour leader / Mc / organize / Event / Team building
⭐️ฮักลูกค้า ฮักเรา ฮักเขา ฮักทราเวล
⭐️ฮักเที่ยวไทย
⭐️ฮักทราเวลทีม
บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 52/00459?
☎️0833076329
☎️0822657008
? : oatzaazaa
? : huktravel
email : [email protected]

กาญจนบุรี เที่ยวกี่ทีไม่มีเบื่อ

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กาญจนบุรี เที่ยวกี่ทีไม่มีเเบื่อ
ใหว้พระใหญ่วัดถ้ำเสือ แลนด์มาคต้นจามจุรียักษ์ สนุกสนานไปกับล่องแพเปียก กิจกรรมแอดเวนเจอร์ เที่ยวน้ำตก นั่งรถไฟชมวิวโค้งสวยงาม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สัมผัสบรรยากาศ เย็นสบาย ทิวหมอก แม่น้ำ ภูเขา อาหารอร่อยๆ
จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีทั้งประวัติศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งธรรมชาติอีกมากมาย ไม่ไปไม่ได้แล้ว
เดินทาง ตค-ธค 2564 มค-กพ 2565 ราคาท่านละ 6,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้้จ่ายมัคคุเทศก์
1 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3=3600 บาท
2 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 900+900=1800 บาท
3 ประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 5435 บาท
ลูกค้า 9 คน เฉลี่ยคนละ 604 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1 ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2 ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 739 บาท

ภาษี 7% = 406 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1145 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมออกเดินทาง ทีมงาน ให้การต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวก ลงทะเบียน รับป้ายติดกระเป๋า ขึ้นรถบัส พร้อมออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น/รถตู้ บริการ กาแฟ โอวัลติล ขนมของว่าง

07.00 รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น นพรัตน์

ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP พร้อมบริการ ของว่าง ระหว่างการเดินทางให้ท่านอิสระทำกิจกรรมบนรถเช่นเลือกดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง หรือจะพักผ่อนบนรถก็ได้ตามสะดวก พร้อมสนุกสนานรื่นเริงกับทีมงาน ไกด์ สตาฟ มืออาชีพ
07.30 บริการอาหารเช้า (1) ณ บนรถเซ็ตบ็อก

09.30 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สิ่งที่สะดุดสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัด เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ ก็คือ ความใหญ่โตกว้างขวางของวัด และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน

10.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี โดยได้จัดทำสะพานไม้เป็นวงกลมรอบต้นไม้ เพื่อช่วยป้องกันให้นักท่องเที่ยวไม่เดินไปเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชคตามความเชื่อ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ด้วยการจัดทำสวยหย่อมขนาดย่อมนำไม้ดอก ไม้ประดับมาปลูก เพื่อให้มีความสวยงามชวนมองมากขึ้น

13.00 ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร ห้องอาหารสวนไทรโยค รีสอร์ท

14.00 โรงแรมสวนไทรโยค รีสอร์ท

นำคณะเข้าที่พัก โรงแรม สวนไทรโยค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
นอนริมน้ำ ดูวิวรถไฟ ล่องแพเล่นน้ำยามเย็น ติดกับสถานีรถไฟถ้ำกระแซ
รีสอร์ทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์รถไฟ ท่องเที่ยวผจญภัยในแดนตะวันตก โรงแรมสวนไทรโยครีสอร์ท จุดเช็คอินที่สวยที่สุดบนทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สะพานถ้ำกระแซกว่า 30 ปี แห่งความเชื่อมั่นที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ห้องพักหรูหรา สนามหญ้างามตา อาหารอร่อย กิจกรรมสนุก
15.30 น. ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก ประสบการณ์ใหม่ที่ กระโดดน้ำ เย็นฉ่ำ สนุกสนาน เฮฮา ลำน้ำแคว ด้วยระบบความปลอดภัยครบครัน

18.00 ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท

บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท
20.00 น. ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ #กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมสนุกสนานที่ยังมีการอนุรักษ์กิจกรรมนี้ อย่างต่อเนื่องมาตลอด 30 ปี ละลายพฤติกรรมด้วยการร้องรำทำเพลง ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม ของทุกท่าน คือ ความสุขของพวกเรา

07.00 ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (4) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 รถตู้ VIP 9 ที่ั่นั่ง หรือ รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น นพรัตน์

นำคณะออกเดินทางสู่น้ำตกไทรโยคน้อย

09.30 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชม น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้ นานาชนิด ถนนด้านหน้าของน้ำตกที่มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ เป็นร้านอาหารประเภทส้มตำ ไก่ย่าง และให้บริการเช่าเสื่อ สำหรับปูนั่ง พักผ่อน ใต้ร่มเงาต้นไม้ตรงทางขึ้นน้ำตกจากนั้นมีทางเดินขึ้นมาข้างบนบนเพื่อชมความสวยงามของน้ำตกไทรโยคน้อย ระหว่าง ทางเดินสั้นๆ เราเห็นหัวรถจักรไอน้ำจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้นำมาตั้งไว้ เพื่อระลึกถึงครั้ง สงครามโลกที่มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะไปยังประเทศพม่า โดยมีเส้นทางผ่านมาที่บริเวณหน้าน้ำตกนี้

11.00 ครัวแม่สมสอง อำเภอไทรโยค

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร แม่สมสอง

12.30 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะ นั่งรถไฟชมวิว เที่ยวชม “ถ้ำกระแซ” ถ้ำกระแซแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะอันเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวกาญจนบุรีไม่มีวันลืมเลือน ในอดีตเชื่อกันว่าถ้ำกระแซเคยเป็นที่พักของเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ดังนั้นเมื่อมาเยือนถ้ำกระแซแล้ว ควรเริ่มด้วยการแวะสักการะขอพรหลวงพ่อถ้ำกระแซพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่คนท้องถิ่นบริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือ ท่านจะได้เดินชมวิวบนสะพานถ้ำกระแซซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผามีความยาวกว่า 450 เมตร และปิดท้ายด้วย การเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์บนเส้นทางรถไฟสายมรณะยาว 400 เมตร และเส้นทางสายนี้ยังได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยที่สวยที่สุดเลยทีเดียว

15.00 โรงแรมสวนไทรโยค รีสอร์ท

นำคณะเข้าที่พัก สวนไทรโยค รีสอร์ท
16.00 น. ร่วมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ อย่างสนุกสนานกับเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ ที่ สวนไทรโยค รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท

ร่วมรับประทานอาหารเย็น (6) พร้อม สนุกกับ งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ ม่วนซื่นโฮแซว สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการที่จัดเตรียมความสุขไว้ให้ท่าน ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลของที่ละลึกมากมายจากทีมงาน

07.00 ห้องอาหารสวนไทรโยครีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (7) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง หรือ รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น นพรัตน์

ออกเดินทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำแคว

10.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด หรือเทียบเท่า ( แพโลทติ้ง )

นำคณะเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีนญวน ชวา มลายูไทยพม่าอินเดียอีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าซึ่งเส้นทาง ช่วงหนึ่ง จะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง

12.00 ร้านอาหารแพน้องใหม่

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ แพน้องใหม่ หรือเทียบเท่า

14.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะ ซื้อของฝากร้านของฝากชื่อดัง พบกับสินค้าคุณภาพ อาทิ ทองม้วน มะขามแก้ว วุ้นเส้น ขนมหวานต่างๆนานา เป็นต้น

15.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางกลับ พร้อมสนุกสนานกับ ระบบแสงสีเสียง คาราโอเกะ ดูหนัง ฟังเพลง บนรถปรับอากาศ VIP

18.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำที่ดี และความประทับใจ