7,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตลอดทริปการเดินทาง ทั้งไป-และกลับ
2. ค่าที่พักเกาะช้าง 2 คืน ( นอน 2 คน/ห้อง )
3.ค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไป-กลับ ( เกาะช้าง-ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ )
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 9 มื้อ
7. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ vmtravelservice@hotmail.com หรือช่องทาง Line id: vmtour
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางจะต้องสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
777/168 ม.8 บ้านอยู่สบาย5 ซ.15 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทร
0652754961
อีเมล
vmtravelservice@gmail.com
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับ 40 คนขึ้นไป

เกาะช้าง - จันทบุรี ( 4 วัน 2 คืน )

location_on นครราชสีมา - ตราด
โดย ชำนาญวิทย์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เกาะช้าง เกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย มีความสวยงามทางธรรมชาติอันหลากหลายนานาพันธ์ ประกอบกับมีหาดทรายที่สวยงามมีเสน่ห์น่าหลงไหลชวนให้ไปสัมผัส และดื่มด่ำกับการพักผ่อนในแบบที่เป็นตัวของตัวคุณเองริมหาดทรายขาวละเอียด ชื่นใจไปกับอาหารทะเลอันหลากหลายพร้อมทั้งเต็มอิ่มจุใจไปกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังบนหมุ่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีฝูงปลาทะเลมาแหวกว่ายรายล้อมตัวคุณ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ทางเราได้รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการไว้เรียบร้อยแล้วอาทิ อาหารทะเลปิ้งย่างทั้ง 2 คืน และอาหารทะเลที่จัดเสริมให้แบบบุฟเฟ่บนเรือในระหว่างไปดำน้ำดูปะการังอุปกรณ์เสริมส้มตำแบบบุฟเฟ่บนเรือไปดำน้ำ รวมถึงค่าอาหารที่ทางลูกค้าอยากสั่งทานเพิ่มหากยังไม่อิ่มกับเซ็ตเมนุที่ทางเราจัดให้ ราคาเบ็ดเตล็ดนี้ยังรวมไปถึงค่าไกด์และทีมงานสต๊าฟที่คอยให้การดูแลอำนวยความสะดวกสะบายเป็นอย่างดี มีคาราโอเกะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ทางคณะอีกด้วย อัตรานี้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้คอยดูและเสิร์ฟแก่ทางคณะตลอดทริปการเดินทาง ทั้งนี้เราหวังว่าทางลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดกับทริปการเดินทางไปกับเรา

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

21.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

ทีมงานชำนาญวิทย์ทัวร์คอยให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านขึั้นรถ ณ หน้าที่ว่าการศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

22.00 ตังค์กาญจนทัวร์

นำคณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี

05.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงจังหวัดจันทบุรี แวะทำภารกิจส่วนตัวก่อนรับประทานอาหารเช้า

06.30 โรงแรมนิวทราเวลลอดจ์ จันทบุรี

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่1 )

07.50 ตังค์กาญจนทัวร์

นำคณะทัวร์ทุกท่านเตรียมตัวเดินทางตามโปรแกรม

08.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางแวะกราบไหว้สักการะขอพรศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นศิริมงคลในการเดินทาง

09.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางชมความสวยงามของโบสถ์คริตส์อาสนวิหารพระนางมารีอาร์ปฎิสนธินิรมล โบสถ์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี และให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมตลาดย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีอย่างชิลๆ

11.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

สมควรแก่เวลานำคณะทุกท่านเดินทางชมความสวยงามของโบสถ์สีน้ำเงินทั้งหลัง ณ วัดปากน้ำแขมหนู อีกหนึ่งสิ่งต้องห้ามพลาดของการเดินทางทริปท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

12.00 วรรณาโฮมสเตย์

บริการอาหารกลางวัน ณ วรรณาโฮมสเตย์ ( มื้อที่2)

14.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เพื่อนำคณะทุกท่านเดินทางข้ามฝั่งสู่เกาะช้าง

15.00 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

สมควรแก่เวลานำคณะทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โคโคนัทบีชรีสอร์ท

16.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำทะเลหรือน้ำสระตามอัธยาศัย ณ ที่พักติดชายหาด

18.00 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ( มื้อที่ 3 )

05.00 ตังค์กาญจนทัวร์

ค่าจ้างเหมารถจอดรอบนฝั่ง

06.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์และเดินเล่นริมหาด

07.00 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4 )

08.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือบ้านบางเบ้าเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ตามหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก ยักษ์ใหญ่

08.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านออกเดินทางจากท่าเรือบ้านบางเบ้าเพื่อไปดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะรัง

10.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางถึงจุดดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะรัง ให้ทางคณะได้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเพื่อสำหรับลงดำน้ำดูปะการัง และดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

12.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ บนเรือ ( มื้อที่5 )

14.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะช้าง

16.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

เดินทางถึงท่าเทียบเรือหมู่บ้านบางเบ้า นำคณะทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

นำคณะทุกท่านเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 ) พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คาราโอเกะยามค่ำคืน

06.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์รับอรุณ ณริมชายหาด

07.00 โรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 7 )

08.40 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทัวร์ทุทท่านเช็คเอาท์ออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง

09.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวธรรมชาติ และนำท่านขึ้นรถทัวร์สองชั้นที่จอดรถที่ฝั่ง

10.00 ตังค์กาญจนทัวร์

นำคณะทุกท่านขึ้นรถทัวร์

10.10 ชำนาญวิทย์ทัวร์

นำคณะทุกท่านเดินทางแวะซื้อสินค้าของฝาก อาหารทะเลสดทะเลแห้ง ณ ตลาดเทสบาลเมืองตราด

12.00 ร้านอาหารเฟื่องฟ้า จ.ตราด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฟื่องฟ้า จ.ตราด

14.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

สมควรแก่เวลานำคณะทุกท่านเดินทางแวะซื้อสินค้าของฝาก จากจันทบุรี ซึ่งอยู่ทางผ่านก่อนเดินทางกลับ

14.30 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังจากซื้อสินค้าของฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนำคณะทุกท่านเดินทางกลับต่อ พักผ่อนสนุกสนานบนรถตามอัธยาศัย

17.30 ร้านอาหารแซ่บอีหลี สระแก้ว

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแซ่บอีหลี สระแก้ว (มื้อที่9)

19.00 ชำนาญวิทย์ทัวร์

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนำคณะทุกท่านเดินทางกลับต่อ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย