12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

รวมบริการ
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-ระนอง-ดอนเมือง สายการบินนกแอร์ (รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.)
-รถรับส่งโคราช-สนามบินดอนเมือง และใช้ท่องเที่ยวตามรายการที่ระนอง
-ค่ารถอีแต๊กบนเกาะ
-ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
-อาหาร 8 มื้อ
-ค่าเรือสปีดโบ๊ทไป/กลับเกาะพยาม
-เครื่องดื่มของว่าง
-มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดทริป
-ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ คุ้มครองอายุไม่เกิน 85 ปี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
174 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
เบอร์โทร
0864680075
อีเมล
chktour@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ
1.รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
3.ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5.รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์เท่านั้น
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

เกาะพยาม แดนสวรรค์ คนรักทะเล

location_on นครราชสีมา - ระนอง
โดย บริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เกาะพยาม แดนสวรรค์ คนรักทะเล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ และสต๊าฟ
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000=4000 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1000*2คืน=2000 บาท
3.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และสต๊าฟ 30*2คน=60 บาท
5.ค่ามัคคุเทศก์ 1200*3วัน*2คน=7200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13260บาท
ลูกค้า 40 คน เฉลี่ยคนละ 331.5 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
2.ค่าเครื่องดื่มของว่าง วันละ 2 รอบ *50บาท*3วัน=150 บาท
3.ค่าของที่ระลึก 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 611.5 บาท

ภาษี 7% = 875 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.00 นครชัยทัวร์

ออกเดินทางจากนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ (รถจอดหน้าบริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ ถนนยมราช ตรงข้าม รร.เทศบาล3) ทีมงานไกด์ สต๊าฟ รอบริการ สมาชิกสามารถรอขึ้นระหว่างทาผ่านเส้นมิตรภาพได้คะ ***อย่าลืมเด็ดขาด!!! นำบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อเช็คอินขึ้นเครื่องบิน***

04.00 นกแอร์

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 3 (ขาออก) สายการบินนกแอร์ ทำการตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทาง พร้อมโหลดกระเป๋า (15 กิโลกรัม) (สำหรับท่านที่นัดพบสนามบินดอนเมือง พบไกด์ที่เคาน์เตอร์14 สายการบินนกแอร์ เวลา 04.00น.)

06.05 นครชัยทัวร์

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 610 สู่สนามบิน จ.ระนอง

07.30 รถตู้วีไอพี

เดินทางถึงสนามบิน จ.ระนอง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการท่านด้วยรถตู้ปรับอากาศ

08.00 ระนองโอชา

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารระนองโอชา (ติ่มซำ)

09.00 รถตู้วีไอพี

เดินทางสู่ วัดหงาวกราบหลวงพ่อดีบุก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง”

10.00 รถตู้วีไอพี

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง) เป็น นำท่านพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สร้างจากไม้ทั้งหลังสวยงามาก นำท่านเดินทางสู่หอพระเก้าเกจิ อยู่ใกล้พระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 เป็นที่ประดิษฐานรูป เหมือนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ ได้แก่ หลวงพ่อจันทร์ หลวงพ่อนุ้ย หลวงพ่อรื่น หลวงปู่ทวด หลวงพ่อเบี้ยว หลวงพ่อติ๋ว หลวงพ่อลอย หลวงพ่อน้อย และหลวงพ่อบรรณ ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ชาวระนองและประชาชนในภาคใต้จะมาสักการบูชา

12.00 ร้านอาหารสมบูรณ์โภชนา

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารสมบูรณ์โภชนา

14.00 สปีดโบท

เดินทางสู่ท่าเรือเทศบาล นำท่านลงเรือ Speed Boat(เหมาลำ) มุ่งหน้าสู่เกาะพยาม

15.00 รถอีแต๊กท้องถิ่น

เดินทางถึงเกาะพยาม บริการรถอีแต๊กนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

15.30 พยามาศ รีสอร์ท เกาะพยาม

นำท่านเข้าที่พัก พยามาศ รีสอร์ท เกาะพยาม อิสระสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ ณ ที่พัก

18.00 ห้องอาหารพยามาศ รีสอร์ท

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารพยามาศ รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 รถอีแต๊กท้องถิ่น

นั่งรถอีแต๊กเที่ยวบนเกาะพยาม น้ำทะเลสีคราม หาดทรายสีแดง รอบเกาะมีทุกสิ่งที่ยังเป็นชนบทให้ดู

10.00 หินทะลุ

@ เช็คอิน หินทะลุ เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ เพราะถูกสรรค์สร้างโดยธรรมชาติชายหาดจะมีกองหินรูปร่างแปลกๆ และเป็นหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นช่องโพรง เหมือนซุ้มประตู มีรูอยู่ตรงกลาง เอาไว้ถ่ายรูปเก๋ๆ

12.00 ร้านวรรณดี ซีฟู๊ด

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านวรรณดีซีฟู๊ด

13.00 วัดเกาะพยาม

@ เช็คอิน วัดเกาะพยาม จุดเด่นคือมีโบสถ์กลางน้ำ ที่มีความงามกลางทะเล สักการะพระพุทธรูปหลวงปู่ทวด เรือน้อยๆ ที่สร้างขึ้นเป็นศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล @ เช็คอิน บลูสกาย แวะชมความงดงามของป่าชายเลน และคลองธรรมชาติบนเกาะพยาม มุมสวยสุดของ โรงแรม Blue Sky และหลังจากนั้นเดินเล่นตรงเมืองเกาะพยาม (ย้ำว่าเป็นแค่เมืองเล็กๆ นะครับ)

16.00 พยามาศ รีสอร์ท เกาะพยาม

นำท่านกลับที่พัก พยามาศ รีสอร์ท เกาะพยาม

18.00 ห้องอาหารพยามาศ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านวรรณดี ซีฟู๊ด )

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 ห้องอาหารของที่พัก

อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของทีพัก

10.00 สปีดโบท

ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ฝั่ง จ.ระนอง

10.30 รถตู้วีไอพี

เดินทางถึงท่าเรือเทศบาล รถตู้ปรับอากาศรอบริการคณะ แวะซื้อของฝาก จ.ระนอง ของทะเลแห้ง กะปิ กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กาหยูหรือมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

12.00 ร้านอาหารคุ้นลิ้น

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร

15.00 นกแอร์

เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.สุราษฎรณ์ธานี ***อย่าลืมบัตรประชาชนไปด้วย*** ทำการตรวจสอบเอกสารก่อน เดินทาง โหลดสัมภาระได้ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม

18.00 นกแอร์/แอร์เอเซีย

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 579 สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ เดินทางโดยสายการบินแิอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3332 สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

19.15 นครชัยทัวร์

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง รถปรับอากาศั้นหนึ่งรอบริการนำท่านเดินทางกลับนครราชสีมา(สำหรับท่านที่เดินทางมาสนามบินเอง เดินทางถึงสนามบินดอนมืองโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ)

23.50 บริษัท เจ้าคุณฯ ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ (สำหรับท่านที่ขึ้นรถระหว่างทางมิตรภาพ จอดส่งสมาชิก ณ จุดที่ท่านรอขึ้นรถ)