12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการผ่อนชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
720/19 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เบอร์โทร
0642499363
อีเมล
tanatour@hotmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะ ดำน้ำ สไตล์ชิลๆๆ

location_on จันทบุรี - ระยอง
โดย ทานา ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไปเที่ยวชิคๆ ไม่โป๊ะ ดำน้ำ 3 เกาะ นอนหาดแหลมแม่พิมพ์ พร้อมอาหารทะเลซีฟู๊ดน้ำจิ้มรสเด็ด

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คน (1,500*3*1) = 4,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงออแกไนซ์ 1 คน (1,800*3*1) = 5,400 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงสตาฟ 2 คน (1,000*3*2) = 6,000 บาท
4.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สตาฟ 3 คน ไป-กลับ (1,000*3) = 3,000 บาท
5.ค่าห้องมัคคุเทศก์+สตาฟ (พิจิตร) 2 คืน (1,100*2) = 2,200 บาท
6.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 4 คน (35*4) = 140 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 21,240 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 708.00 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 943.00 บาท

ภาษี 7 % = 1,009.01 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,952.01 บาท

15.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย.......บริษัท ทานาทัวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทัวร์ให้การต้อนรับทำการเช็คชื่อและติดสัญลักษณ์ นำคณะทัวร์ออกเดินทางจาก จังหวัดจันทบุรี มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระยอง โดย Luxury Bus 44 Seat ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. ***มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการชุดอาหาร ​Welcome Drink + ขนมของว่าง***

17.30 ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส

07.00 ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ถึงชุมชนปากน้ำประแสพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถสามล้อเที่ยวชมชุมชนริมแม่น้ำเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา และชม ทุ่งโปรงทอง ซึ่งเป็นบริเวณป่าชายเลนริมทะเลประแส ที่มีการปลูกต้นโปรงไว้เป็นจำนวนมาก มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา (Tranfer ทุกท่านด้วยสามล้อพ่วงข้างท้องถิ่น)

10.30 ภูผาทัวร์

เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะมันใน (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) พาทุกท่านเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 10 วัน จนถึง 7 ปี เยี่ยมชมบ่อเต่าธรรมชาติ ให้เต่าเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอก ก่อนปล่อยเต่าลงสู่ทะเลจริง และชมทะเลแหวก ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 1 ชม. *****รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ****** เต็มอิ่มกับอาหารทะเล จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะทะลุ (ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) ท่านจะพบกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ฝูงปลามากมาย พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปเซลฟี่ใต้น้ำ ***พิเศษ มีบริการถ่ายรูปใต้น้ำฟรี บนเกาะทะลุ กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง จากนั้นเดินชมผาวิว 360 องศา มองเห็นทะเลรอบทิศทาง เกาะทะลุได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ใช้เวลาอยู่บนเกาะประมาณ 4 ชม. จากนั้นออกเดินทางจากเกาะทะลุขึ้นฝั่ง (ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)

17.00 ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ภูผาทัวร์

รับประทานอาหารเย็น ณ ภูผาทัวร์ บริการแบบบุพเฟ่ต์ซีฟู้ด พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดๆ

07.00 ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และของว่าง*** จากนั้นเดินทางไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดนวลทิพย์ อิสระทุกท่านเลือกซื้อของทะเลแห้งและสด รวมทั้งผลไม้แปรรูปต่างๆกันอย่างจุใจ จากนั้นออกเดินทางจาก ตลาดนวลทิพย์และรับประทานอาหารกลางวันบนรถ (Set Box)

13.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางถึง สะพานกระจกหรือSky Walk วัดเขาตะแบก เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเขา 2 ลูก มีความสูงกว่า 25 เมตร มีสะพานทั้งหมดยาว 226 เมตร ให้ชมธรรมชาติแบบ 360 องศา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั้วโมง จากนั้นออกเดินทางจากสะพานกระจกหรือSky Walk วัดเขาตะแบก ***มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และของว่าง*** จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรี โดยความสวัสดิภาพ