21,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม !!! 5 วัน 4 คืน !!!
สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน ( เครื่องบิน / รถบัส VIP / เรือ Speed Boat-เหมาลำ )
ราคาผู้ใหญ่ : ท่านละ 21,500 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท)

อัตรานี้รวม :
* ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ (ดอนเมือง–หาดใหญ่–สุวรรณภูมิ) รวมน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อท่าน ทั้งไปและกลับ
* รถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
* ค่าอาหาร 15 มื้อ (ทานอาหารกล่อง 2 มื้อ)
* ค่าที่พักตามระบุ จำนวน 4 คืน พัก 2-3 ท่าน/ห้อง (ห้องพักส่วนใหญ่เป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)
* อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
* ค่ากิจกรรมท่องทะเลสตูลโดย Speed Boat แบบเหมาลำ ขนาดความจุ 75 ท่าน
* ค่ากิจกรรม-ค่ายานพาหนะเที่ยวชม “ปราสาทหินพันยอด”
* ค่ากิจกรรม-ค่ายานพาหนะเที่ยวชม “สันหลังมังกร”
* ค่ากิจกรรม-เข้าชม "ถ้ำภูผาเพชร" มีไฟฉายคาดศีรษะให้ทุกท่าน
* ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามระบุ
* ทีมงาน วิทยากร ช่างภาพ และ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปราชญ์ผู้รู้ท้องถิ่น
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด500,000 บาท
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ ไม่รวม :
– ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จห้างร้าน
– ค่าทิปทีมงาน อัตราที่เหมาะสมแนะนำไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อท่าน
– ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

**เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
- หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการเข้าเช็คอิน ที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
- หลักฐานการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

เยือนเมืองต้องห้ามพลาด... กาลครั้งหนึ่งต้องไป "สตูล"

location_on กรุงเทพมหานคร - สตูล
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บ.เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
นำท่านเยือน “ จังหวัดสตูล” ย้อนเวลาสู่ดินแดนโลกล้านปี อุทยานธรณีโลก UNESCO Global Geopark : Satun Geopark แห่งแรกของประเทศไทย Unseen หาดสันหลังมังกร ตันหยงโป หาดหอย 100 ปี โดยการท่องเที่ยวโดย ชุมชนบ้าน บากันเคย–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น – Dream Destinations ท่องเกาะสวรรค์ อันดามันใต้ หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-อาดัง-ราวี-หินงาม-หลีเป๊ะ –อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา “สะพานข้ามกาลเวลา”& “หมู่เกาะบุโหลน” กองหินขาว 1 ใน 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN New Series –ชม “ถ้ำภูผาเพชร"ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ, Unseen เกาะเขาใหญ่- "ปราสาทหินพันยอด" โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก - ชิมอาหารถิ่น ของกินต้องห้ามพลาด
**พัก SeeSea Resort ปากบารา 3 คืน และ บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน**

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว จ. สตูล - หมู่เกาะตะรุเตา-หมู่เกาะเภตรา
2. ล่องเรือดำน้ำชมความงานของเกาะต่างๆ เช่น เกาะไข่,เกาะอาดัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะหินงาม,เกาะหลีเป๊ะ,หมู่เกาะบุโหลน
3. ได้ไปสถานที่ ท่องเที่ยว Highlight / Unseen เช่น ร่องน้ำจาบัง , กองหินขาว
4. เที่ยวชมแบบครบรส ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี งานศิลป์สถาปัตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
5. เยือนชุมชนบากันเคย นั่งเรือหางยาวไปชมสันหลังมังกรตันหยงโป ทะเลแหวกที่
ยาวที่สุดในโลก
6. ที่พัก ระดับมาตราฐาน พร้อมได้รับมาตราฐาน SHA
7. ใช้ยานพาหนะหลากหลาย เครื่องบิน / รถบัส / รถท้องถิ่น / เรือท้องท้องถิ่น / เรือแคนู
8. ทีมงานคุณภาพ มีวิทยากร ร่วมเดินทาง เชิญปราชย์ ผู้รู้ ท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูล
9. มีช่างภาพมืออาชีพร่วมเดินทางคอยบันทึกภาพประทับใจ

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ (@3,600X 3 ท่าน =10,800) = 338 บาท
2.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,500 บาท จำนวน 5 วัน = 12,500) = 416 บาท
3.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 5 วัน = 15,000) = 469 บาท
4.ที่พักรถบัส ( 600X4 วัน) = 80 บาท
5.ไวนิล/ป้ายบัส/ป้ายรถตู้ = 83 บาท
6.อุปกรณ์ Covid + สเปร์ยการ์ด = 30 บาท
7.สำนักงาน+เอกสารแจก = 50 บาท
8.ของรางวัล = 80 บาท
9.ช่างภาพ มืออาชีพ + โดรน = 500 บาท
10.เสื้อแจก = 120 บาท
11.ประกันการเดินทาง = 29 บาท
12.เบ็ดเตล็ด+ทิป = 247 บาท
13.VAT 7% = 1,407 บาท
รวม = 3,849 บาท

04.30 ท่าอากาศยานดอนเมือง

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง : อาคาร 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ชั้น 3 ลงประตู 14 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ทีมงานเพื่อนธรรมชาติ รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารและสัมภาระเดินทาง... (กรุณาอย่าลืม พกบัตรประชาชนนะคะ)

05.00 มอบอาหารเช้าแบบสะดวกทานแด่ทุกท่าน

ทีมงานเพื่อนธรรมชาติ รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระเดินทาง...พร้อมมอบอาหารเช้าแบบสะดวกทานแก่ทุกท่านค่ะ

06.00 ออกเดินทางด้วยสายการบนนกแอร์

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 70

07.25 ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ. สงขลา

คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เชิญทุกท่านรับสัมภาระและจัดการภารกิจส่วนตัว

08.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ อ.มะนัง จ.สตูล (ระยะทาง 125 กม. /2.15 ชม.)

10.30 ถ้ำภูผาเพชร

** ถ้ำภูผาเพชร ** ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขา นำท่านเดินเท้าขึ้นเขา ชัน ที่เป็นบันไดดินสลับพื้นราบ ระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม.เพื่อเข้าชมความอลังการของประติมากรรมล้ำค่ารังสรรค์โดยธรรมชาติ ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ถ้ำมีความอลังการใหญ่โตขนาดเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตัวเพดานถ้ำสูงโปร่งไม่อึดอัด มีความวิจิตรตระการตา ความงามของหินงอกหินย้อยที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ เมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีประกายวาวเหมือนเพชร
#จุดไฮไลท์ ของถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้คือ ห้องมรกต ซึ่งปรากฎ “อุโมงค์แสงมรกต” ซึ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปด้านในสุดจะเห็นเพดานถ้ำมีแสงส่องลงมากระทบกับหินสีเขียวก้อนใหญ่ตรงใจกลางห้อง กลายเป็นลานแสงมรกตแปลกตา และสุดท้ายปลายทางเป็นห้องที่มีความมืด 100 เปอร์เซ็นต์ที่ห้องพญานาค
***พร้อมบริการอาหารว่างให้ท่านได้รองท้อง ***

14.00 สิ้นสุดกิจกรรม บริการอาหารกล่อง

สิ้นสุดกิจกรรม กล่าวอำลาเจ้าหน้าที่
**บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง**
นำท่านเดินทางสู่ อ.ละงู จ.สตูล (ระยะทาง 57 กม. / 1 ชม.)

15.00 SeeSea Resort

คณะเดินทางถึงที่พัก @ SeeSea Resort ระดับ 3 ดาวใหม่ สะอาด สะดวก ริมหาด
**ห้องพักมี 2 แบบให้ท่านเลือก รบกวนสอบถามก่อนทำการจองนะคะ (ห้องพักส่วนใหญ่เป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)
**เราจองห้องยาว 4 คืน วันที่ลงไปพักที่ “เกาะหลีเป๊ะ” ของสิ่งใดไม่ต้องใช้-สามารถเก็บของไว้ในห้องพักค่ะ

16.15 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์ - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

รถบัสรับคณะเดินทางสู่พื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (เขาโต๊ะหงาย )
(ระยะทาง6 กม. /15 นาที)

16.30 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา-สะพานข้ามกาลเวลา

คณะเดินทางถึง... **อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา**
เดินเท้าเข้าชมอีก 1 พื้นที่ที่ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่เป็นอุทยานธรณีโลก
สะพานข้ามกาลเวลา และ หาดหินหลากสี ซึ่งอยู่บริเวณ เขาโต๊ะหงาย เป็นภูเขาลูกโดด ๆ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 600×300 ตารางเมตร ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมมีหน้าผาริมทะเลสูงชัน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวที่เป็นหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งมีปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏอยู่ในบริเวณช่วงหนึ่งของหน้าผา กับการชนกันหรือรอยสัมผัสของ หิน 2 ยุค คือ หินทรายสีแดง กลุ่มหินตะรุเตายุคแคมเบรียน (542-488 ล้านปี) และ หินปูนสีเทา แห่งยุคออร์โดวิเชียน (488-444 ล้านปี)

18.00 ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา หรือเทียบเท่า ( ร้านน้องณี สาขาละงู )

บริการอาหารค่ำ ณ ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา
หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก.....เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

06.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์ - ชุมชนบากันเคย

นำคณะเดินทางสู่... ชุมชนบ้านบากันเคย ... ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล (ระยะทาง 70 กม. /1.20 ชม.)

08.00 เปลี่ยนรถท้องถิ่น-เข้าชุมชนบากันเคย

เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถท้องถิ่นที่ โรงเรียนบ้านตันหยงโป
เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเทียบเรือ รีสอร์ทชุมชนบากันเคย (ระยะทาง 2 กม.)

08.30 สันหลังมังกรตันหยงโป

ล่องเรือหางยาว ชมความมหัศจรรย์สันหลังมังกรโค้งเสี้ยวพระจันทร์ หรือ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “สันหลังมังกรตันหยงโป” สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของภาพหมู่เกาะแห่งทะเลอันดามันที่สำคัญ ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ
** หาดสันหลังมังกร (DRAGON BEACH)** เดินชมบนหลังมังกร ซึ่งมีความมหัศจรรย์ของ หาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์กว่าล้านๆ ตัวดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ที่เชื่อมจาก “เกาะหัวมัน PULAU UBI - ปูเลาอูบี” ซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกร ทอดตัวสู่ “เกาะสาม PULAU TIGA-ปูเลาติก้า” เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของ ทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในโลก
จากนั้นล่องเรือหางยาวกันต่อสู่ ** เกาะกวาง (Pulau Rusa) ** สัมผัสความมหัศจรรย์ ของหาดหอยร้อยปี แทนที่จะเป็นชายหาดทรายเหมือนเกาะทั่วๆไป ไฮไลต์อยู่ที่ความมหัศจรรย์หาดเปลือกหอย กว้าง 5 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร เป็นชายหาดเปลือกหอยล้วนๆ เกิดจากการทับถมของหอยกาบงที่ตายมาแล้วนับล้านๆปี ชายหาดเปลือกหอยแห่งนี้ จะโผล่ให้เห็นเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด

11.45 รีสอร์ทชุมชนบากันเคย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทชุมชนบากันเคย

13.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

รถท้องถิ่นนำท่านเดินทางกลับไปยังจุดจอดรถบัส
.... เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) อ.เมือง จ.สตูล (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)

13.45 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

นำท่านย้อนอดีตสู่ ยุคนครีสโตยมำบังสคารา **ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น**
จวนผู้ว่าราชการ คนแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามปกครอง เมืองไทรบุรี หรือ เคดาห์ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตย เป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต ในขณะนั้นและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 118 ปี ที่ผ่านมา
....ปากทางเข้ามีภาพ Street Art ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูลพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก....

15.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะมุ่งหน้าสู่
** กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง ** (ระยะทาง 14 กม./ 20 นาที)

15.30 กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง

คณะเดินทางถึง ** กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง **
ร่วมเรียนรู้การทำขนมชื่อดัง “ ขนมผูกรัก” หาทานได้แค่ที่ จ.สตูล
ขนมที่มีประวัติความเป็นมาจากการถนอมอาหารสมัยก่อน
และร่วมลงมือเรียนรู้ทำ Workshop “ขนมผูกรัก” มีชื่อท้องถิ่นเป็นภาษามลายูว่า “ซิมโป้ยซายังกาเซะ”

16.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

ได้เวลากล่าวคำอำลา
นำคณะเดินทางกลับ .... อ.ละงู จ.สตูล (ระยะทาง 57 กม. / 1 ชม.)
ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปที่ Pakbara Viewpoint

18.00 ร้านน้องณี สาขาละงู หรือเทียบเท่า ( ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา )

รับประทานอาหารค่พ ณ ร้านน้องณี สาขา ละงู

19.00 SeeSea Resort

นำคณะเดินทางเข้าที่พัก SeeSea Resort เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 รถสองแถวท้องถิ่น-ท่าเรือปากบารา

รถสองแถว รับคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล (ระยะทาง 700 เมตร)

08.30 Speed Boat (อาดังซีทัวร์) - เกาะหลีเป๊ะ

ขนย้ายสัมภาระลงเรือแบบเหมาลำ Speed Boat 4 เครื่องยนต์ ขนาด 75 ท่าน
เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร)
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.30 ชม.
นำท่านนั่งเรือเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน

09.30 Speed Boat (อาดังซีทัวร์)

ระหว่างทางนำคณะแวะเที่ยวชม
- เกาะไข่ เกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวละเอียด งดงาม ห่างจากเกาะตะรุเตา 25 กม.อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เกาะไข่ไม่เพียงแต่เป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ แต่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ สามารถเดินเข้าและลอดได้ ในอดีตมักจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนเกาะอยู่เป็นประจำ คนท้องถิ่นจึงมักจะเรียกเกาะแห่งนี้ด้วยความคุ้นเคยว่า “เกาะไข่”
ทะเลย่านนี้มีปลาชุกชุมและ ไม่อนุญาตให้พักแรมบนเกาะ และนำท่านชมซุ้มประตูหินแห่งรัก พร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่ง จ.สตูล ไว้เป็นที่ระลึก
- เกาะอาดัง สวรรค์กลางทะเลสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ เกาะใหญ่อันดับ 2 รองจากเกาะตะรุเตา เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะอาดัง มีบ้านพักอุทยาน มีลานกางเต็นท์ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับเที่ยวชายหาด ไม่มีแนวปะการัง ตั้งอยู่เคียงข้างเกาะหลีเป๊ะ ห่างกันเพียง 1.5 กิโลเมตร ห่างจากเกาะตะรุเตา 40 กิโลเมตร ห่างจากฝั่งท่าเรือปากบาราประมาณ 58 กิโลเมตร
ก่อนลงสนามจริงต้องมาซ้อมกันก่อนค่ะ ทีมงานสอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น การลอยตัว การล้างหน้ากากกรณีดำน้ำแล้วหน้ากากเป็นฝ้า การเคลียร์เอาน้ำออกจากท่อหายใจ เป็นต้น
- เกาะยาง เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ำทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็งที่สวยงาม เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาดที่มีทรายละเอียด และบริการอาหารว่าง
- จากนั้นไปดำนั้นกันต่อที่ **เกาะราวี** โลกใต้น้ำของเกาะราวี มีแนวปะการังที่สวยงาม ที่นี่มีกัลปังหาสวยๆ มีกอดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนนีโม ดาวขนนก ปะการังสารพัดชนิด เป็นจุดดำน้ำ ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้
***ก่อนลงสนามจริง " ทีมงานสอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น การลอยตัว การล้างหน้ากากกรณีดำน้ำแล้วหน้ากากเป็นฝ้า การเคลียร์เอาน้ำออกจากท่อหายใจ"

13.00 อาหารกลางวัน @ เกาะราวี

บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง พร้อมผลไม้ / น้ำดื่ม / ไอศครีม แก่ทุกท่าน
หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นพักผ่อนคลายถ่ายรูปในมุมยอดฮิต
...... จากนั้นนำท่านไปดำน้ำปิดท้าย ณ จุดไฮไลต์ บริเวณ **ร่องน้ำจาบัง** จะเป็นแหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล
และฝูงปลาที่มีสีสันสวยงาม ระดับน้ำลึกราว 15-20 ฟุต อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะหลีเป๊ะ เป็นสุดยอดของการดำน้ำตื้น เพราะท่านจะได้ชมปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อนหลากสีที่ขึ้นอยู่บนกองหินจาบังที่ปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี พบอยู่ในระดับที่ตื้นมาก แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะกระแสน้ำจะค่อนข้างแรงเนื่องด้วยอยู่ในบริเวณร่องน้ำ
...... ต่อไปนำท่าน ชมความงามมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นที่ **เกาะหินงาม** เกาะขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินควอตซ์ สีดำ-น้ำตาลอ่อน-เข้ม มีลวดลายงดงาม ผิวกลมเกลี้ยง มันวาวยามโดน คลื่นซัดทำให้ ก้อนหินเป็นมันวาวยิ่งขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานเป็นพันเป็นหมื่นปีและกลายเป็นจุดเด่นที่หาได้ยากบนเกาะอื่นๆ
**และหากเวลาและยังไม่เหนื่อยกันจะนำท่านไปดำน้ำบริเวณหลังเกาะหินงามกันเพิ่มอีก 1 จุด **

15.30 Speed Boat (อาดังซีทัวร์) - เข้าเกาะหลีเป๊ะ

นำท่านสู่ 1 ใน “Dream Destinations กาลค รั้งหนึ่ง…ต้องไป ” เกาะหลีเป๊ะ เกาะสวรรค์แห่งอันดามันใต้สุดเขตประเทศไทย
“เกาะหลีเป๊ะ” หมายถึง เกาะที่ราบเรียบ คล้ายกระดาษ ซี่งมีที่มาจากภาษาท้องถิ่นชาวน้ำหรือชาวเล (ชนเผ่าอุรักลาโว้ย) ถูกกล่าวขานว่างามดั่งเกาะมัลดีฟส์

16.00 บันดาหยา รีสอร์ท

Speed Boat เทียบส่งคณะ
เพื่อเดินเท้าเข้าที่พัก **บันดาหยา รีสอร์ท** ตั้งอยู่บริเวณหาดพัทยา
เชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ ว่ายน้ำที่สระ เดินเล่นชมบรรยากาศของหาดพัทยา ที่มีทรายขาวนุ่มละมุนเท้าแล้วรอบรรยากาศโรแมนติก ส่งอาทิตย์ลับขอบฟ้า

18.00 บันดาหยา รีสอร์ท

บริหารอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
..... เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่น Walking Street สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากถิ่น ช้อปปิ้งสินค้า หาโรตี-ชาชัก ทานปิดท้ายค่ำคืนนี้

07.00 บันดาหยา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 Speed Boat (อาดังซีทัวร์)

นัดหมายคณะ นำกระเป๋าเดินทาง ให้ทีมงานขนสัมภาระลำเลียงไปยัง Speed Boat ลำเดิม
เพื่อเตรียมออกเดินทาง ( ออกจากพื้นที่ “อุทยานฯ หมู่เกาะตะรุเตา” ไปเที่ยวชมพืนที่ “อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา” )

09.30 Speed Boat (อาดังซีทัวร์) - หมู่เกาะบุโหลน

อำลาเกาะหลีเป๊ะ Speed Boat
นำท่านไปยัง **หมู่เกาะบุโหลน ** หมู่เกาะบุโหลน อยู่ในความรับผิดชอบของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (อุทยานฯ ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ ตรังและสตูล โดยเกาะบุโหลนอยู่ในเขตจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล) เกาะบุโหลนตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 22 กิโลเมตร เช่นเดียวกับเกาะตะรุเตาที่อยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราไป 22 กิโลเมตรเท่าๆกัน แต่เกาะบุโหลนนั้นตั้งอยู่ทางด้านเหนือ (ด้านบน) ติดทะเลตรัง ส่วนเกาะตะรุเตาตั้งอยู่ทางใต้ (ด้านล่าง) ติดกับน่านน้ำมาเลเซีย

10.30 Speed Boat (อาดังซีทัวร์) - เกาะหินขาว /เกาะบูโหลนรัง

นำท่านพบกับความ สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังอ่อน 7 สี & ดอกไม้ทะเล ณ เกาะหินขาว
และ สัญลักษณ์แห่งเภตรา ที่คล้ายคลึงเกาะไข่ ณ..เกาะบูโหลนรัง และดำน้ำดูปะการังอีกครั้งอย่างจุใจ

12.30 อาหารกลางวันแบบกล่อง @ เกาะบูโหลนเล

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง บริเวณหาดหน้าโรงเรียน...บนเกาะบูโหลนเล
หลังอาหารเชิญท่านเล่นน้ำทะเล เดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียดยาวประมาณ 800 เมตร

14.00 Speed Boat (อาดังซีทัวร์) - บูโหลนไม้ไผ่

หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะบูโหลนไม้ไผ่ มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่
ดำน้ำดูปะการังอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเดินทางกลับเข้าฝั่ง

16.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

คณะเดินทางถึง.....ท่าเรือปากบารา.....
รถบัสรับคณะเดินทางเข้าที่พัก **SeeSea Resort ** (ระยะทาง 2 กม.)

16.45 SeeSea Resort

คณะเดินทางถึงที่พัก ***SeeSea Resort*** เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังทานอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อน นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

07.00 SeeSea Resort

ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์ - ไปชุมชนบ่อเจ็ดลุก

นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ....ชุมชนบ่อเจ็ดลูก (ระยะทาง 26 กม./ 40 นาที)
“บ่อเจ็ดลูก” หรือที่ภาษามาลายูเรียกว่า “ลากาตูโยะ” มีตำนานเล่าสืบเนื่องกันมาว่า บุคคลกลุ่มแรกที่เข้าไปอาศัยอยู่เป็นพวกชาวเลหรือชาวน้ำที่อพยพมาจากเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งออกไป ขณะที่อพยพมาอยู่นั้น พวกเขาได้ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ แต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำออกมาเลย พวกเขาพยายามขุดบ่อแล้วบ่อเล่าก็ไม่มีน้ำใช้ จนกระทั่งถึงบ่อที่เจ็ดจึงมีน้ำออกมา บางตำนานก็เล่าว่า 6 บ่อแรกเป็นน้ำเค็ม แต่บ่อที่ 7 เป็นน้ำจืด

09.30 ชุมชนบ่อเจ็ดลูก - ปราสาทหินพันยอด

... นำคณะเดินเท้าไปชม โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก บ่อน้ำทั้งเจ็ดลูก ถูกก่ออิฐประสานคอนกรีตบุผังบ่อไว้และมีลานซีเมนต์โดยรอบของบ่อ
.... จากนั้น เดินเท้าประมาณ 300 เมตร นำคณะลง **เรือหางยาว/เรือหัวโทง** ผ่านหมู่บ้านเห็นวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน /ผ่าน “หินตา หินยาย” ฟังแหล่ตำนานสำเภาเภตรา /ผ่าน “ผาใช้หนี้” เรือหยุดเพื่อฟังเรื่องเล่าพื้นบ้าน
จากไกด์ท้องถิ่น /จากนั้นเรือหางยาววิ่งออกท้องทะเลเพื่อนำท่านไปชมประติมากรรมที่รังสรรค์โดยธรรมชาติภูเขาหินปูนยุคดึกดำบรรพ์อายุกว่า 470 ล้านปี ณ เกาะเขาใหญ่-ปราสาทหินพันยอด

12.00 เรือท้องถิ่น

นั่งเรือกลับ..ท่าเรือแหลมเซปัน (ประมาณ 20 นาที)
และเดินเท้ากลับสู่ที่พัก (ระยะทาง 150 เมตร / 5 นาที)

12.30 SeeSea Resort

กลับถึงที่พักSeeSea Resort
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ .... (รบกวนสลับกันจัดการภารกิจส่วนตัว-เก็บสัมภาระ) ....

14.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

เช็คเอาท์ ล้อหมุน - รถบัสรับคณะเดินทาง (ระยะทาง 6 กม. / 10 นาที )
แวะให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ชุมชนกัน ณ **ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง**
บังฮาซัน หรือ คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้มีผู้ชมเข้ามาดูและซื้ออาหารทะเลตากแห้งผ่านทางออนไลน์กันอย่างล้นหลาม จนสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อคืน โดยรับและคัดสินค้าจากชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือน ในชุมชนปากบารา จังหวัดสตูล จำหน่ายอาหารทะเลตากแห้ง สินค้าจากจังหวัดสตูล เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาแห้ง หมึกฉาบ ปลาหวาน ปลากระพงทุบ หมึกผ่า เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

15.15 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์ - อ.หาดใหญ่

ได้เวลาออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ระยะทาง 115 กม. / 2 ชม.) พร้อมแวะ **ตลาดกิมหยง/ร้านผ้าชัย**
ให้ท่านได้เพลินช้อปปิ้ง แวะซื้อของฝากกระจายรายได้สู่ชุมชนกันค่ะ
ใช้เวลาในการช้อปปิ้งประมาณ 1 ชั่วโมง และออกเดินทางต่อเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น

19.00 ร้านอาหารต้าเหยิน หาดใหญ่ (ต้าเหยินช๊าซิ้ว)

รับประทานอาหารเย็นก่อนการเดินทางกลับ ณ ** ร้านต้าเหยิน ** สาขาหาดใหญ่ ชิมเมนูดังไก่เบตง

20.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

ได้เวลาอันควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ (ระยะทาง 13 กม. / 20 นาที)
เมื่อคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อของฝากที่สนามบินและทำการโหลดสัมภาระ

22.00 สายการบิน ไทยสมายล์

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268

23.30 สายการบินไทยสมายล์

คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ