7,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว


1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก

2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้

5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)

9.1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ


อัตราค่าบริการนี้รวม
-รถบัสรับ-ส่งคณะเดินทางตลอดการเดินทางด้วยของว่าง กาแฟ ขนมต่างๆตลอดจนลูกอม ผ้าเย็น น้ำดื่ม
-คนขับรถ 2คนคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขับ และมีเด็กผู้ช่วยรถ 1คนคอยช่วยบริการด้วย
-ทีมงานไกค์ สตาฟ 2 คน คอยบริการคณะ ดูแล ดุจญาติมิตร ตลอดการเดินทาง
-มีประกันการเดินทางทุกท่านวงเงิน1ล้านบาท ทุกท่าน
-จำนวนมื้ออาหารตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม


1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้

4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
411 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เบอร์โทร
0840413834​
อีเมล
patcharaporntravel@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย-จันทบุรี

location_on เชียงราย - จันทบุรี
โดย พัชรพร ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวจันทบุรีให้หายคิดถึง เล่นน้ำทะเลหาดเจ้าหลาว บุฟเฟต์กินปูดูเหยี่ยวแดง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

13.00 หจก.พัชพร ทราเวล

คณะพร้อมกันที่นัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน ทำการแสกนเช็คอิน

18.00 ร้านอาหารสวนบัว

คณะทานอาหารเย็น แบบเซ็ทเมนูตั้งโต๊ะ อาหารเป็นเซ็ทๆ นั่งโต๊ะละ 8 ท่าน เมนูอาหารไทยพร้อมเครื่องดื่ม ผลไม้(มื้อที่1) จากนั้นออกเดินทางต่อ สนุกสนาน พักผ่อนบนรถบัส

06.00 หจก.พัชพร ทราเวล

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ที่อำเภอแกลง จ ระยอง คณะเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟัน ทำภาระกิจส่วนตัว

07.00 เจียวโภชนา อ.แกลง จ ระยอง

คณะรับประทานอาหารเช้า อิ่มอร่อยกับอาหารไทย นานาชนิดแบบบุฟเฟต์ มีทั้งขนมปัง กาแฟ โอวัลติน ผลไม้ ทานเต็มที่ จุใจ (มื้อที่2

09.00 วัดเขาสุกิม

เที่ยววัดเขาสุกิม ชมทิวทัศน์เมืองจันทบุรี นมัสการสรีระสังขาล หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย พระเกจิชื่อดัง ภาคตะวันออก ที่พุทธศาสนิกชนนับถือยิ่ง และสักการะหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนพระเกจิชื่อดังต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งรวบรวมไว้ที่นี่..

11.00 เนินนางพญา

นำคณะเข้ารับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารทะเล บรรยากาศริมชายหาด วิวสวยงาม นั่งทานโต๊ะละ8คน แบบเซ็ทเมนู(มื้อที่3)

12.00 ร้านคุณไพเราะหาดสวย หาดเจ้าหลาวจันทบุรี

นำคณะเข้ารับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารทะเล บรรยากาศริมชายหาด วิวสวยงาม นั่งทานโต๊ะละ8คน แบบเซ็ทเมนู(มื้อที่3)

14.00 หาดสวยรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

ที่พักติดทะเล ชายหาดขาวนวล น้ำทะเลใส สะอาด บรรยากาศเงียบสงบ มีซุ้มนั่งทานอาหารติดทะเล บริการบานาน่าโบ็ทให้คณะได้เล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านคุณไพเราะหาดสวย หาดเจ้าหลาว

เมนูอาหารเย็นแสนอร่อย บรรยากาศริมทะเล ลมโชยเบาๆ พร้อมเสียงดนตรี คาราโอเกะ อาหารตั้งโต๊ะ แบบเซ็ทเมนู เน้นอาหารทะเลสดๆ นั่งทานโต๊ะละ 8 ท่าน พร้อมเครื่่องดืม (มื้อที่4) คณะสังรรค์ จนถึง22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ร้านคุณไพเราะหาดสวย หาดเจ้าหลาว

สวัสดียามเช้าที่สดใส อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้าแบบบุฟเฟต์ ทั้งอาหารไทย และ ขนมปังปิ้ง พร้อมกาแฟ โอวัลติล และผลไม้ ( อาหารรวมกับที่พัก) มื้อที่ 5

08.00 หจก.พัชพร ทราเวล

นำคณะออกเดินทางไปวัดแขมหนู

09.00 วัดปากน้ำแขมหนู

นำคณะเยี่ยมชมวัดปากน้ำแขมหนู ชมปะติมากรรม การสร้างด้วยกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงินทั้งหลัง อย่างสวยงาม ลงตัว

11.00 ทะเลงามโฮมเสตย์

เรือทะเลงามมารับคณะ ไปยังบ้านทะเลงาม นั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่ง ชมป่าโกงกางและการเลี้ยงหอยนางรม.. ที่พักบรรยากาศสวยงาม ชุมชนชาวประมง ใกล้วัด ติดสถานีอนามัย สามารถพายเรือคะยัค เล่นได้..

12.00 ทะเลงามโฮมเสตย์

พร้อมกันที่ห้องอาหารทะเลงาม อร่อยกับเมนู ทะเล สดๆ เมนูหลากหลาย ให้ได้ทานจนอิ่ม อาหารแบบเซ็ทเมนู เติมเต็มที่อย่างไม่อั้น พร้อมอาหารหวานหรือผลไม้(มื้อที่6) คณะพักผ่อนรอเวลา เล่นน้ำทะเลลงแพเปียก คณะสามารถเดินเล่นรอบๆที่พัก ที่เป็นหมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิต ชุมชนหาปลา และการดำรงชีวิตของชาวบ้าน

15.00 ทะเลงามโฮมเสตย์

ได้เวลาสนุกสนานกับกิจกรรมแพเปียก ล่องแพ ให้อาหารและดูเหยี่ยวแดง เล่นน้ำทะเล พอกโคลน ณ ทะเลแหวกบางชัน สนุกสนานกับดนตรีสุดมันส์บนแพเปียก พรีมิกเซอร์ ตลอดการล่องแพ .

18.00 ทะเลงามโฮมเสตย์

อิ่มอร่อย กับเมนูอาหารเย็นอิ่มไม่อั้น เต็มที่ กับอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้งตัวโตๆ ปูเป็นๆนึ่งสดๆ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ทานเต็มที่ จนจุใจ ไม่อั้น ทานตามความสามารถของแต่ละคน(มื้อที่7)...จนถึง 22.00 น. ราตรีสวัสดิ์...ทุกท่าน

07.00 ทะเลงามโฮมเสตย์

คณะตื่นเช้ามารับบุญและสูดอากาศที่สดชื่น คณะใส่บาตรพระสงฆ์ ประมาณ 5 รูป ที่เดินมารับบาตรญาติโยมหน้าที่พัก ทางที่พักเตรียมอาหารไว้ให้คณะเรียบร้อยแล้ว ท่านละ 5 ชุด เพื่อใส่บาตรพระ อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ อาหารนานาชนิด หลากหลายเมนู ทั้งกาแฟ โอวัลติน เลือกทานตามใจชอบ..(อาหารรวมกับที่พัก)มื้อที่ 8 จากนั้นลงเรือที่มารอรับคณะเพื่อเดินทางกลับที่ท่าเรือขลุง ..อำลา..ทะเลงาม นั่งเรือชมทิวทัศน์ ที่สวยงามยิ่งนัก

09.00 หจก.พัชพร ทราเวล

รถบัสมารอคณะที่ท่าเรือขลุง คณะนั่งรถบัส ออกเดินทางต่อ แวะซื้อของฝากจากเมืองจันท์

10.00 ของฝากแม่วรรณา

นำคณะซื้อของฝากจากเมืองจันท์ ทั้งพลอยสวยๆ ทุเรียนทอด ผลไม้ต่างๆ และขนมอื่นๆมากมาย เป็นของฝากทางบ้าน

12.00 เจียวโภชนา อ.แกลง จ ระยอง

อิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง แบบตั้งโต๊ะเซ็ทเมนู อาหาร 7 อย่าง และ ผลไม้ นั่งทานโต๊ะละ 8 ท่าน พร้อมเครื่องดื่ม(มื้อที่9) จากนั้นออกเดินทางต่อ

18.00 แม่ลาปลาเผา สิงห์บุรี

อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น ก่อนเดินทางกลับ ด้วยเมนูอาหารไทย ภาคกลาง แบบเซ็ทเมนู นั่งทานโต๊ะละ 8 ท่าน (มื้อที่10) จากนั้นออกเดินทางกลับเชียงราย เช้าวันถัดไป เวลาประมาณ 06.00 น. ส่งคณะกลับโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ.