12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการผ่อนชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/11. ถนนศรีดอนไชย ต. ช้างคลาน
เบอร์โทร
0857202666
อีเมล
่jo@wintravel.co.th​
หมายเหตุ

ระยองฮิ มีดีอะไร....ต้องไปเยือน !

location_on พิจิตร - ระยอง
โดย บริษัท วิน ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หลบความวุ่นวาย แล้วตามเราไปชิลล์ที่ระยอง กันดีกว่า ต้องบอกเลยว่า ระยอง ไม่ได้มีดีแค่น้ำทะเสสวยแน่นอน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คน (1,500*3*1) = 4,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงออแกไนซ์ 1 คน (1,800*3*1) = 5,400 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงสตาฟ 2 คน (1,000*3*2) = 6,000 บาท
4.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สตาฟ 3 คน ไป-กลับ (1,000*3) = 3,000 บาท
5.ค่าห้องมัคคุเทศก์+สตาฟ (พิจิตร) 2 คืน (1,100*2) = 2,200 บาท
6.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 4 คน (35*4) = 140 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 21,240 บาท
ลูกค้า 35 คน เฉลี่ยคนละ 606.86 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 941.86 บาท

ภาษี 7 % = 1,007.79 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,949.65 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

18.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทำการเช็คชื่อและติดสัญลักษณ์ นำคณะทัวร์ออกเดินทางจาก จังหวัดพิจิตร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระยอง ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.

23.30 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก พาทุกท่านชมชุมชนปากน้ำประแสเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถสามล้อเที่ยวชมชุมชนริมแม่น้ำและชมทุ่งโปรงทอง ที่มีการปลูกต้นโปรงไว้เป็นจำนวนมาก มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา อำนวยความสะดวกทุกท่านด้วยสามล้อพ่วงข้างท้องถิ่น

09.30 ภูผาทัวร์

เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะมันใน (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) พาทุกท่านเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 10 วัน จนถึง 7 ปี เยี่ยมชมบ่อเต่าธรรมชาติ ให้เต่าเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอก ก่อนปล่อยเต่าลงสู่ทะเลจริง และชมทะเลแหวก ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 1 ชม. *****รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะทะลุ (ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) ท่านจะพบกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ฝูงปลามากมาย พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปเซลฟี่ใต้น้ำ

17.00 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ภูผาทัวร์

รับประทานอาหารเย็น พร้อมบุพเฟ่ต์ทะเลซีฟู้ด น้ำจิ้มรสแซ่บจี๊ดจ๊าด

07.00 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( ครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

ออกจากที่พัก เดินทางไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดนวลทิพย์ อิสระทุกท่านเลือกซื้อของทะเลแห้งและสด รวมทั้งผลไม้แปรรูปต่างๆกันอย่างจุใจ ใช้เวลาเลือกซื้อของประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นออกเดินทางจาก ตลาดนวลทิพย์และรับประทานอาหารกลางวันบนรถ (Set Box) มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.30 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

นำท่านเที่ยวชม วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คน จากนั้นออกเดินทางกลับจังหวัดพิจิตร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ