9,100/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1. กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่ายังว่างและรับได้ “ และ ยังเหลือสิทธิ์จองได้ ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน
3. ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน (ไม่มีการชำระมัดจำ) เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และออกใบรับเงินให้แก่ท่าน
4. หลังจากคณะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วทางบริษัท จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วัน
5. บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
6. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำสั่งจังหวัด)
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. หากงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
10. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
11. ท่านต้องให้ความร่วมมือในการสแกนใบหน้าจำนวน 2 ครั้ง (วันแรก และ วันสุดท้าย) โดยต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของบริษัทฯ
12. ท่านต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ไว้สำหรับกรณีไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือสแกนได้แต่ไม่ครบจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางไว้สำหรับให้บริษัทฯ นำไปประกอบการเบิกจ่ายกับ ททท.
13. ท่านต้องยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่หน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและการดำเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ของท่าน ท่านตกลงยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้บริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของ ททท. ถือเป็นที่สุด
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/2 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร
0841600210
อีเมล
newviewtour@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมกิจกรรมระนอง 4 วัน

location_on พิจิตร - ระนอง
โดย นิววิวทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

พิจิตร – ระนอง - สุสานเจ้าเมืองระนอง – พระราชวังรัตนรังสรรค์ – บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน - ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน หรือ เขาผี - ท่าเรือเกาะพยาม สะพานปลา – เกาะพยาม - อ่าวใหญ่ - บลูสกายรีสอร์ท - บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง - วัดบ้านหงาว - ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง – พิจิตร

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1400*4 = 5600 บาท
2. ค่าเดินทางและอื่นๆมัคคุเทศก์ กทม-พิจิตร-กทม 4775 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1000+1000 = 2000 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12400 บาท
ลูกค้า 45 คน เฉลี่ยคนละ 275.55

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 824.45

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษี 7% = 637

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1762 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

19.00 ณรงค์ พานิชการ

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จังหวัดพิจิตร) มัคคุเทศก์ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกคณะ ออกเดินทางสู่ จังหวัดระนอง โดยรถบัส VIP ปรับอากาศ 50 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.)
รับประทานอาหารมื้อค้ำ (1) ณ. แบบกล่องบนรถ

07.00 ณรงค์ พานิชการ

ถึง จังหวัดระนอง แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม พร้อมล้างหน้าแปรงฟัน

08.00 ร้านอาหารยามเช้าติ่มซำ หรือเทียบเท่า ( ร้านระนองโอชา หรือ ร้านชิลล์ชิลล์ )

รับประทานอาหารมื้อเช้า (2) ณ. ร้านอาหารยามเช้าติ่มซำ
รายละเอียดร้านอาหาร* 130/171 ถนนสะพานปลา ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

10.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

ออกเดินทางสู่ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคน แรก บริเวณสุสานเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ภายใน บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตนำมาจากประเทศจีน
นำท่านไปเยี่ยมชม พระราชวังรัตนรังสรรค์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ของไทยหลายๆ พระองค์ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ. 2460 และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2471

12.00 ร้านคุ้นลิ้น หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวเจริญ หรือ ร้านข้าวหอม )

รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหารคุ้นลิ้นโภชนา
รายละเอียดร้านอาหาร* Khao Niwet, Mueang Ranong District, Ranong 85000

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

นำท่านไปชม บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้ทรงพระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ว่า "ชลระอุ" โดย อุณหภูมิของน้ำภายในบ่อนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 65 องศาเซลเซียส
เดินชมวิว ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน หรือ เขาผี เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ

18.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด หรือ ร้านเคียงเล )

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (4) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
รายละเอียดร้านอาหาร* Bang Non, Mueang Ranong District, Ranong 85000

20.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะกาลล่า )

หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
รายละเอียดโรงแรม* Bang Non, Mueang Ranong District, Ranong 85000

07.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.30 ณรงค์ พานิชการ

08.30 เดินทางไปท่าเรือเกาะพยาม สะพานปลา

09.00 เจซีทัวร์

09.00 นำคณะลงเรือที่ ท่าเรือเกาะพยาม สะพานปลา (ใช้สปีดโบ้ทเหมาลำ) มุ่งหน้าสู่ เกาะพยาม

09.45 น. ถึง เกาะพยาม ทัวร์รอบเกาะพยามทางบกด้วยรถท้องถิ่น ชม อ่าวต่างๆ เช่น อ่าวเขาควาย แวะถ่ายภาพหินทะลุ ที่อ่าวเขาควาย

รับประทานอาหารเที่ยง (6) แบบกล่อง เล่นน้ำหน้ารีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาศัย เพลิดเพลินกับนกเงือกที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคง ซื่อสัตย์

ออกเดินทางเพื่อไป อ่าวใหญ่ ก่อนนำชมบลูสกายรีสอร์ท

แวะชมความงาม บลูสกายรีสอร์ท เซวฟี่ภาพสวยๆ เป็นที่ระลึก จิบเครื่องดื่มเย็นๆ กาแฟอร่อยๆ กับบรรยากาศฟินฟิน ของรีสอร์ทริมทะเลอันสวยงาม (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เดินทางเข้าสู่ที่พัก

18.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด หรือ ร้านเคียงเล )

18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (7) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
รายละเอียดร้านอาหาร* Bang Non, Mueang Ranong District, Ranong 85000

20.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะกาลล่า )

20.00 หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์ คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
รายละเอียดโรงแรม* Bang Non, Mueang Ranong District, Ranong 85000

07.00 โรงแรม ฟาร์มเฮ้าส์

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.30 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

เดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ซึ่งเกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอาบน้ำแร่ แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ
นำท่านไปเยี่ยมชม วัดบ้านหงาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ จ.ระนอง วัดนี้มีชื่อเสียงอยู่กัน 3 อย่าง 1.) วังมัจฉา มีปลาจำนวนมากและมีขนาดใหญ่แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มีตั้งแต่ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุกยักษ์ 2.) อุโบสถหลังใหม่ ที่มีการตกแต่งอย่างประณีตและสวยงามมาก 3.) พระพุทธรูปดีบุก เป็นพระพุทธรูปที่ สร้างจากแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

12.30 ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ร้านเคียงเล )

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด ระนอง
รายละเอียดร้านอาหาร* 133/8 หมู่.5 ตำบล.ปากน้ำ อำเภอ.เมือง จังหวัด.ระนอง

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

แวะ ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับจังหวัดพิจิตร

18.00 ซ้งทับสะแก

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (10) ณ. ร้านซ้งทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

23.59 ณรงค์ พานิชการ

เดินทางถึงจังหวัดพิจิตร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแห่งวันพักผ่อนเดินทาง