13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง ทัวร์เที่ยวไทย
1.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3.ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้นโดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อผู้เดินทางเท่านั้น
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่ร่วมทริปในบางวัน
7.ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
26/21 ซอยวัชระ 4 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทร
0896478510
อีเมล
trulykrabi@hotmail.co.th
หมายเหตุ

เที่ยวกระบี่ ดี้ดี

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย หน่อยทรูลี่ กระบี่ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ปักหมุดเที่ยวกระบี่ ที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเล
กระบี่ 3วัน2คืน
- ท่องทะเลกระบี่ โดย speed boat เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก่ และ อ่าวไร่เลย์ ดำน้ำ 1 จุด
- สระมรกต น้ำตกร้อน
- อนุสาวรีย์ปูดำ
- ท่าปอมคลองสองน้ำ
- วัดถ้ำเสือ
กำหนดเดินทาง 7-9 / 14-16 /21-23 /28-30 ม.ค. 65
(หากมีผู้เดินทาง 6 ท่าน สามารถจัดกรุ๊ปสวนตัวเลือกวันเดินทางเองได้โดยแจ้งวันเดินทางให้ทัวร์เช็คตั๋วและห้องพักก่อน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงไกด์ 1,500 x 3 วัน = 4,500 หาร 6 ท่าน = 750
2. ประกันการเดินทาง = 30 บาท
3. ค่าเข้าชม สระมรกต = 20 บาท
4. ค่าเข้าชม น้ำตกร้อน = 20 บาท
5. ค่าเข้าชม ท่าปอมคลองสองน้ำ = 20 บาท
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทาง, เจล, แอลกอฮอล์ 300
รวมเบ็ดเตล็ด 750 + 30 + 20 + 20 + 20 + 300 = 1,140

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่ เคาเตอร์สายการบินไทยสมาย เพื่อเช็คอินน์บัตรโดยสาร พร้อมโหลดสัมภาระ

09.10 สายการบินไทยสมาย

เหิรฟ้าสู่ จังหวัดกระบี่ ด้วยเครื่องบินไทยสมายล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

10.30 สนามบินกระบี่

ถึงท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ รับสัมภาระ เดินทางโดยรถตู้ สู่อำเภอคลองท่อม มุ่งหน้าสู่ สระมรกต น้ำตกร้อน

12.00 ร้านอาหารครัวริมธาร

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1 ) ณ ร้านอาหารครัวริมธาร

13.00 สระมรกต

เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่
ที่มีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.30 น้ำตกร้อน

น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ สายน้ำแร่จากใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะ กับการแช่เพื่อสุขภาพ

15.30 สมฤทัย จันทร์หอม

ออกจากน้ำตกร้อน เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม บียอนด์ รีสอร์ท กระบี่

16.30 บียอน รีสอร์ท กระบี่

เข้าที่พัก โรงแรม บียอนด์ รีสอร์ท กระบี่ ประเภทห้องพัก Villa Garden หรือ Deluxe sea view
พักผ่อนเล่นน้ำสระ เดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย

18.30 ร้านอาหารเรือนทิพย์คลองสน

รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 ) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์คลองสน

19.30 สมฤทัย จันทร์หอม

รถตู้รับ จากร้านอาหารเดินทางกลับสู่ ที่พัก โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กระบี่

07.00 สมฤทัย จันทร์หอม

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.15 สมฤทัย จันทร์หอม

เดินทางสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา

09.00 หจก.ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์

ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก โดย สปีดโบ๊ท แบบจอยทัวร์ร่วมกับผู้อื่น ออกจากกระบี่ พร้อมบริการ รถ รับส่ง
ชมหาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงาม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ ดำน้ำดูปลาและปะการัง ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน ขึ้น เกาะปอดะ พักผ่อนเล่นน้ำ บริเวณชายหาด ทัวร์รวมอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

14.00 สมฤทัย จันทร์หอม

เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 สมฤทัย จันทร์หอม

รถตู้เดินทางสู่ตัวเมือง ผ่านชมตัวเมืองกระบี่ที่สวยงาม ชมอนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ชมแม่น้ำกระบี่และ ป่าโกงกางที่ยังสมบูรณ์

18.00 ร้านอาหารอัญชลี

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารอัญชลี

19.00 บียอน รีสอร์ท กระบี่

คณะเข้าที่พัก บียอนด์ รีสอร์ท กระบี่

07.00 สมฤทัย จันทร์หอม

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 สมฤทัย จันทร์หอม

เช็คเอ๊าท์ จากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ

10.40 สมฤทัย จันทร์หอม

ท่าปอมคลองสองน้ำ ท่าปอมคลองสองน้ำ (Unseen in Thailand) ธารน้ำสองรสไหลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล ชมธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และสวยงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 ร้านอาหารเรือนทิพย์สาขาในเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 ) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขาในเมือง

13.30 สมฤทัย จันทร์หอม

เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดชื่อดังของเมืองกระบี่กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก 9 ประเทศ ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จากทั่วภาคใต้ เช่นรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง ๆ พระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี , หลวงปู่ทวด นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

16.30 สนามบินกระบี่

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่ เช็คอินน์สายการบินไทยสมาย

18.10 สายการบินไทยสมาย

เหินฟ้า สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน WE 250 (18.10 – 19.30 ) เดินทางถึง ที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ