12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยว สงขลา-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
ค่าห้องพัก 2 คืน
ค่าอาหารตามรายการที่กำหนด
ค่ามัคคุเทศก์ 1 คน
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท
ค่าเจลแอลกอฮอล์
ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ค่าภาษี 7%
โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1107 ม.1 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
เบอร์โทร
0839953965
อีเมล
Designtime@outlook.co.th
หมายเหตุ

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ 3วัน2 คืน

location_on สงขลา - กรุงเทพมหานคร
โดย ดีไซน์ทามทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สายบุญ ช้อป ชิม ชิว สงขลา-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศ์ 5000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 2000 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 3500 บาท
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10700 บาท
ลูกค้า 10 คน เฉลี่ยคนละ 1070 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 50
2.ค่าขนม น้ำ และของบริการบนรถ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1320 บาท
ภาษี 7% = 14124 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2732.4 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 ดีไซน์ทามทราเวล

จุดนัดหมาย…………..โดยทีมงานดีไซน์ทามทราเวล คอยให้การต้อนรับคณะทุกท่าน บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจ 1 วันก่อนเดินทาง เมื่อผลเป็นลบท่านสามารถเดินทางไปกับคณะได้ (กรณีผลเป็น บวก ต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางไปกับคณะได้) คณะทุกท่านทำการสแกนใบหน้าและสแกนคิวอาร์โค๊ดเช็คอิน ทีมงานอำนวยสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กรุงเทพมหานคร

14.00 ดีไซน์ทามทราเวล

แวะเที่ยว หัวหิน อุทยานราชภักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

20.00 เอสดีอเวนิว กรุงเทพ

ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารโรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

คณะออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

10.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะทุกท่านนมัสการวัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง จุดเด่นของวัดใหญ่ก็คือ พระเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งทรงมีชัยในยุทธหัตถี และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย รวมถึงภายในวัด ยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่ วิหารพระพุทธไสยาสน์ และมี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้เราได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

11.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะทุกท่านนมัสการ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อันเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวไทยจีนแทรกโศกนาฏกรรมตำนานรักซ้อนอยู่ในชื่อ ตามพงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้ง กษัตริย์ผู้ครองอโยธยาก่อนราชวงศ์อู่ทองทรงสร้างขึ้น ณ บริเวณที่พระราชทานเพลิงพระศพพระนางสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาบุญธรรมในพระเจ้ากรุงจีน

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะทุกท่านนมัสการวัดไชยวัฒนาราม เป็นโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

14.30 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะไปนมัสการวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่จัดอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย

16.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะทุกท่านเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ จ.กรุงเทพฯ

17.30 เมอริเดียน ครูซ จำกัด

ล่องเรือเจ้าพระยา

21.00 เอสดีอเวนิว กรุงเทพ

นำคณะเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารโรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

คณะทุกท่านทำการสแกนใบหน้าและสแกนเช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทาง

09.00 ดีไซน์ทามทราเวล

นำคณะทุกท่านออกเดินทางไปกราบนมัสการ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดไตรมิตร) ไหว้พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเสริมดวง

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

19.00 ดีไซน์ทามทราเวล

จากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางกลับ ทุกท่านสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะบนรถไปเรื่อยๆ

22.00 ดีไซน์ทามทราเวล

คณะทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ (เวลาโดยประมาณการณ์)