8,660/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม หรือแสดงใบรับรองผลตรวจATK ผ่าน
- มีสมาร์ทโฟนใช้การได้ดี
- จ่ายเงินมัดจำก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- หลังจองและจ่ายเงินมัดจำแล้ว หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินได้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
302/16 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
เบอร์โทร
0817346341
อีเมล
suthamas_tour@hotmail.com
หมายเหตุ

***โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

location_on ชัยนาท - เชียงใหม่
โดย สุฑามาศทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่เมืองล้านนา ชมแดนเทวดาสำราญใจ หลากหลายวัฒนธรรม มากล้ำประเพณี นี่แหละนครพิงค์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์จำนวน 4 วัน วันละ 1500 บาท = 6000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาร์ฟ จำนวน 4 วัน วันละ 700 บาท = 2800 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 30 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8830 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 294 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าทำประกันการเดินทาง 30 บาท
2. ค่าขนมขบเคี้ยวบนรถ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็งลูกค้าและพนักงานขับรถ 150 บาท
3. ค่าเจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย 150 บาท
***รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน+ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 294+330 = 624
***ภาษีร้อยละ 7 = 43 บาท
***รวม 624 + 43 = 667 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

22.30 สุฑามาศทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จ.ชัยนาท) โดยมีเจ้าหน้าที่สุฑามาศทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระให้กับทุกท่าน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น พร้อมรับฟังการบรรยายของมัคคุเทศก์มืออาชีพ บริการเครื่องดื่มและความบันเทิงบนรถตลอดการเดินทาง (เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ ติดตัวไว้ ) ออกเดินทาง เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ ให้อิสระทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างการเดินทางบนรถ

06.00 สุฑามาศทัวร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

07.00 ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เมนูอาหารไทยหลากหลายชนิด พร้อมชา กาแฟ ให้ทุกท่านได้เติมพลังก่อนออกเดินทาง

08.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ก่อนภายในวัดมี ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเป็นมงคล จึงได้นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัด แล้ววัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” นับตั้งแต่นั้นมา วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) ภายในวัดมีพื้นที่กว้างกว่า 80ไร่ และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ผสมผสานกับแนวคิดของท่านครูบาเจ้าเทือง ที่เรียกว่า “แนวสถาปนึก” ภายในวัดยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี และยังมี อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ มีพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปองค์สีขาวที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร

10.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม แดนเทวดา Landmark จุดเช็คอินแห่งใหม่ ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ ครบพร้อมสรรพ์ของการมาเยี่ยมเยือน แดนเทวดา Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีสวนดอกไม้และBackdropบ้านไม้จำลอง มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่สามารถทะลุไปชมลำน้ำแม่แตงได้และในจุดนี้ยังมี มาตะ คาเฟ่ คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น มีเครื่องดื่มพร้อมให้บริการ มีน้ำตกซึ่งให้ความชุ่มฉ่ำ สามารถเดินเข้าไปในน้ำตกเพื่อขึ้นไปยังชั้น 2 ชมวิวทิวทัศน์ในสวน มีเสาโทริอิสีแดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมยอดฮิตสำหรับสายถ่ายรูป มีน้ำตกจำลองที่มีความสูงมากกว่าตึก 5 ชั้น มีสายน้ำไหลกระเซ็นลงมา สร้างความเย็นสดชื่นสบาย โดยด้านหน้าน้ำตกนั้นก็จะมีทุ่งดอกไม้นานาชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์ ดอกสะมอ และดอกไม้อีกหลายพันธุ์ หลากสีที่รอให้ทุกคนแวะเวียนมาชม สำหรับใครที่อยากมองหรือถ่ายรูปจากมุมสูง Sky Walk เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาด มีคาเฟ่ “จิบกาแฟ แลธรรม”ด้านข้างของคาเฟ่จะมี“เขาพระสุเมร”จำลองซึ่งบริเวณด้านบนยอดของเขาจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ สำหรับใครที่หิวที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารที่จะจัดจำหน่ายอาหารในรูปแบบของปิ่นโตที่สามารถหิ้วไปทานที่ไหนก็ได้ในแดนเทวดาแห่งนี้

12.00 ร้านอาหารโป่งแยง แอ่งดอย

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารโป่งแยง แอ่งดอย

13.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดมี Canopy walkway ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ คือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป รวบรวมพรรณไม้ในเขตป่าดงดิบของทวีปเอเชีย นอกจากนี้อาคารเรือนกระจกและโรงเรือนอื่นก็มีพรรณไม้ ที่น่าสนใจ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิน กล้วยไม้ ด้านหน้าอาคารมีน้ำพุขนาดใหญ่ รวมถึงสวนหย่อมที่จัดแสดงดอกไม้ตามแต่ละฤดู ซึ่งแต่ละปีก็จัดไม่เหมือนกัน ทำให้การไปแต่ละครั้งก็จะได้มุมถ่ายรูปสวยๆที่ไม่ซ้ำกันเลยซักครั้งเดียว

15.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม วัดป่าดาราภิรมย์ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าดารารัสมี พระราชชายาของ ร.5 พระวิหารหลวงเป็นศิลปะล้านนา จำลองมาจากหอคำของเจ้าหลวงเชียงใหม่ในสมัยโบราณ มีมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ(หอแก้ว)ศิลปะล้านนาไทยผสมสกุลไต ยึดหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยเปรียบมณฑปเป็นเขาพระสุเมรุ แต่ละชั้นของมณฑปเปรียบเหมือนสวรรค์วิมานชั้นต่างๆ รอบฐานเจดีย์จะมีสัตว์ในจินตคติล้านนา เช่น สิงห์ คชสีห์ ล้อมรอบ เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง

17.00 ร้านอิ่มปลาเผา แม่เหียะ

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา แม่เหียะ

18.30 ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

07.00 ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เมนูอาหารไทยหลากหลายชนิด พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน และขนมปังปิ้ง

08.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ไปยังวัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง เที่ยวชม One Nimman และให้อิสระทุกท่านเดินเล่นถนนคนเดิน รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ขันโตก นำทุกท่านกลับเข้าที่พัก ณ โรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

09.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า 1300ปี เป็นที่ประดิษฐานของ"หลวงพ่อทันใจ" อายุกว่า 500ปี ให้โชคลาภ โรคภัยไข้เจ็บหายขาดได้ รวมถึงการขอเลขเสี่ยงดวงในการซื้อล็อตเตอรี่ ที่นี่คือตำนานแห่งการขอพรและคือที่สุดแห่งการอธิษฐานและบนบานขอเลขเด็ด ส่วนใหญ่มักสำเร็จสมหวังทุกประการในเวลาอันรวดเร็ว มีองค์เจดีย์พระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญอีก 2 องค์ คือ พระรอดหลวง และพระสามหมอ

10.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ ชูช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย มีหอคำหลวง อาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนาจำลองมาจากภาพหอคำหลวงของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีต มีสวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติ เช่น ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย และอื่นๆอีกมากมาย

12.00 ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง (ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง ป่าในจินตนาการ 黑森林餐厅)

13.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม One Nimman แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในย่านนิมมานเหมินท์ มักรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ กว่า 100 ร้านค้าชั้นนำ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผาได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป สวยสะดุดตาเหมาะแก่การถ่ายรูปสุดๆ มีลานกลางแจ้งที่ดูคล้ายจตุรัสกลางเมือง ถือเป็นมุมถ่ายรูปเช็คอินได้อย่างดี ถ่ายมุมไหนก็สวยไม่ว่าจะมุมฝั่งหอนาฬิกา หรือตรารูปดวงตาก็คลู (เดินทางโดยรถสองแถว)

17.30 สุฑามาศทัวร์

เดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือจะเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย ถนนคนเดินท่าแพ เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ / ถนนคนเดินวัวลาย เปิดเฉพาะวันเสาร์

18.30 ร้านอาหารเบญจรงค์ขันโตก

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ขันโตก พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

19.00 ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

07.00 ICON PARK HOTEL CHIANG MAI

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ห้องอาหารโรงแรม ICON PARK HOTEL CHIANG MAI อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เมนูอาหารไทยหลากหลายชนิด พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน และขนมปังปิ้ง ให้ทุกท่านได้เติมพลังก่อนออกเดินทาง

08.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารเรือนแพ 1 และรับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ ก่อนเดินทางกลับสู่จังหวัดชัยนาท

09.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม น้ำพุร้อนสันกำแพง สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อนและแช่เท้า พร้อมกับชมวิวสวยๆ และบรรยากาศที่งดงาม มีบ่อน้ำแร่ 2 บ่อที่เอาไว้สำหรับนำไข่ไปต้มได้ซึ่ง 2 บ่อนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ส่วนบ่อที่ใช้แช่นั้นจะแยกอยู่อีกโซน เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ สามารถใช้รักษาโรคผิวหนัง ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย

10.30 สุฑามาศทัวร์

นำทุกท่านเที่ยวชม หมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยร่มสีสันสดใส จนกลายเป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวไปเดินเล่น ถ่ายรูป และชมขั้นตอนในการผลิตอย่างประณีตจนกลายมาเป็น ร่มบ่อสร้าง ที่มีเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ชมภูมิปัญญาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน หลังจากชมการผลิตร่มแล้ว สามารถช็อปปิ้งต่อที่ร้านขายของที่ระลึก มีร่มลวดลายต่างๆหลากหลายขนาดมากมาย แถมยังมีงานฝีมืออื่นๆจากชาวบ้าน เช่น กระเป๋า พัด ภาพวาด เลือกซื้อเลือกชมติดไม้ติดมือไปเป็นของที่ระลึกให้กับทางบ้าน

12.00 ร้านอาหารเรือนแพ 1

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารเรือนแพ 1

15.30 สุฑามาศทัวร์

บริการของว่างบนรถ แบบ Box set พร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ และน้ำผลไม้ บริการทุกท่านโดยไกด์สตาฟ ตลอดการเดินทาง

18.00 สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ จ.ตาก ก่อนเดินทางกลับสู่จังหวัดชัยนาท โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ