12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รับชำระผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถเลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ได้
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงิน ทุกกรณี
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1107 ม.1 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
เบอร์โทร
0839953965
อีเมล
Designtime@outlook.co.th
หมายเหตุ

ภูเก็ต 3วัน 2คืน

location_on สงขลา - ภูเก็ต
โดย ดีไซน์ทามทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กินของหรอย นอนหรู ดูวิวแหลมพรหมเทพ ไหว้พระวัดฉลอง ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศ์ 5000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1000 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2500 บาท
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8650 บาท
ลูกค้า 10 คน เฉลี่ยคนละ 865 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 50
2.ค่าขนม น้ำ และของบริการบนรถ 150 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1065 บาท
ภาษี 7% = 11395.55 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2204.55 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับลูกค้าจากจังหวัดสงขลา พร้อมทำการสแกนเช็คอินโดยมัคคุเทศก์

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

แวะรับประทานอาหารเช้า (อิสระ)

09.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึงจังหวัดกระบี่ แวะรับประทานอาหารกลางวันอิสระ

17.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

19.00 ลาพลาญ่า

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามหน้าหาดป่าตอง หาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

11.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยงอิสระ

12.30 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางไปยังท่าเรือฉลอง เพื่อลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึงท่าเรือฉลอง เตรียมตัวลงเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

14.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ขึ้นเกาะเฮพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำ ถ่ายรูป ชมความสวยงามของบรรยากาศบนเกาะ
ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการัง และปลาที่สวยงาม บริเวณด้านหน้า หรือด้านหลังของเกาะเฮ

16.30 ดีไซน์ทามทราเวล

ล่องเรือ ชมบรรยากาศ ถ่ายรูปสวยๆ บนเรือ

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

ล่องเรือกลับเข้าฝั่งพร้อมๆ กับดื่มด่ำกับบรรยากาศ และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

19.00 The front village หรือเทียบเท่า ( Splash beach resort )

กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

11.00 ดีไซน์ทามทราเวล

แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยงอิสระ

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางกลับสู่จังหวัสงขลา

18.30 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางกลับถึงจังหวัดสงขลาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ