9,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-รับชำระเงินด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินในบางส่วนกรณีไม่ได้ร่วมกิจกรรมในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/78 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เบอร์โทร
0819784288
อีเมล
sukit25104@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เที่ยวไทย ไปเขาคิชฌกูช จันทบุรี

location_on สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

นมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ / ล่องแพเปียกชมทะเลแหวก / หาดทรายดำ / ชมเหยี่ยวแดง / ชุมชนริมน้ำจันทรบูร / อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล /ช้อปปิ้งของฝากจากจันทบุรี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,500 * 5 = 7,500 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 250 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 250 บาท

ภาษี 7 % = 654 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1154 บาท

*ค่าที่พัก สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์ ท่านละ 2,200 บาท ราคานี้รวม อาหาร 3 มื้อ ห้องพัก และ กิจกรรมท่องเที่ยวภายในรีสอร์ทแล้ว

07.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 Vip 2 ชั้น ไป-กลับจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี - จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 วัน ใช้ในการนำเที่ยวระหว่างทางและในจังหวัดจันทบุรีตลอดการเดินทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ 2 ท่าน และมีบริการน้ำดื่ม / เครื่องดื่ม และของว่าง ขนม ครบครัน

08.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1)

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดชุมพร (อิสระ)

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น จังหวัดเพชรบุรี (อิสระ)

19.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล ริเวอร์ )

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว *เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700, ธนบุรี, กรุงเทพ, ไทย, 10700

07.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล ริเวอร์ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) *เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700, ธนบุรี, กรุงเทพ, ไทย, 10700

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง (มื้อที่ 3)

13.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

นมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยระหว่างทางจะมีจุดแวะพักให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏ หรือเขาพระบาทนี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา

13.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ค่ารถท้องถิ่นขึ้น - ลง เขาคิชฌกูช

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น จังหวัดจันทบุรี (อิสระ)

19.00 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม เค.พี แกรนด์ *เลขที่ 35, 200 - 201 ถ. ตรีรัต ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

07.00 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) *เลขที่ 35, 200 - 201 ถ. ตรีรัต ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

08.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

นำทุกท่านชม ช้อป แหล่งจำหน่ายพลอย อัญมณีและเครื่องประดับหลากหลายประเภท

09.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก เป็นชุมชน เก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยว ที่หากใครที่มาเยือนจังหวัด จันทบุรี แล้วไม่ควรพลาด มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคาร ส่วนใหญ่ มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ร. 5 สิ่งที่น่าสนใจ ...บ้านหลวงราชไมตรี โดยท่านหลวง ถือเป็น "บิดาแห่งยางพารา ภาคตะวันออก" / บ้าน 69 ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำจันทบูร/ ร้านขายยาโบราณจังกวนอัน

10.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล เข้าชมโบสถ์ในนิกายคาทอริคที่ใหญ่ที่สุดของไทยและสวยที่สุดในเอเชีย วัดโรมันคาทอริคหรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล อายุกว่า 100 ปี ซึ่งงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคโบราณและ ชมความงดงามของหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ รูปหล่อจากเงินบริสุทธิ์ของพระแม่มารีอาปฎิสนธิ นิรมล สูง 1.20 เมตรและประดับด้วยพลอยแบบต่างๆกว่า 25,000 กะรัต สวยงามและประมาณค่า ไม่ได้

12.00 ห้องอาหาร สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้อที่ 5) *เลขที่ 8 7 ตำบล บางชัน อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110

13.00 สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

นำทุกท่านเข้าเช็คอิน สเน่ห์ทะเลจันท์โฮมสเตย์ มัลดีฟคลองขลุง *เลขที่ 8 7 ตำบล บางชัน อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110

15.00 สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

ล่องแพเปียกชมทะเลแหวก และ หาดทรายดำ เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ทำให้ทิวทัศน์ท้องทะเลดูสวยงามแปลกตา ทะเลแหวก จะเกิดขึ้นในช่วงน้ำลง บริเวณปากแม่น้ำเวฬุก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเล พอน้ำเริ่มลด ก็จะทำให้เห็นเนินสันทรายโผล่ขึ้นมา ทอดยาวอยู่กลางทะเล ทรายที่นี่จะไม่เหมือนกับทะเลแหวกทางภาคใต้ ตรงที่เนินทรายจะมีบางส่วนเป็นทรายสีดำ โดยไม่ได้เกิดจากสิ่งสกปรกมาทับถม แต่เป็นเม็ดทรายที่มีเนื้อทรายสีดำ บนเนินทราย สามารถลงไปเดินเล่น ถ่ายรูปวิวท้องทะเลกว้างใหญ่ ที่มองเห็นไปจนถึงเกาะช้าง และยังได้เห็นสัตว์เล็กๆ พวกหอย และปู

15.30 สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

ชมฝูงเหยี่ยวแดง การชมฝูงเหยี่ยวแดงหัวขาว เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเหยี่ยวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน การที่มีเหยี่ยวแดงในบริเวณลุ่มน้ำเวฬุ จึงหมายถึงความสมดุลของธรรมชาติและป่าในแถบนี้

18.00 ห้องอาหาร สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้อที่ 6) * 8 7 ตำบล บางชัน อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110

07.00 ห้องอาหาร สเน่ห์ทะเลจันท์ โฮมสเตย์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้อที่ 7) *เลขที่ 8 7 ตำบล บางชัน อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110

09.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ช้อปปิ้งของฝากจากจันทบุรี

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

19.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล ริเวอร์ )

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว *เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

07.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล ริเวอร์ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่ 8)

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดเพชรบุรี (อิสระ)

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดชุมพร (อิสระ)

23.59 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพปลอดภัย