12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เชียงราย - ภูเก็ต - เชียงราย
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า รวม ไกด์ชำนาญการ, อาหารเย็นบนเรือ ชุดซาชิมิ+สเต็กไก่ และจิบไวน์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
411 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เบอร์โทร
0840413834​
อีเมล
patcharaporntravel@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย - พังงา - ภูเก็ต (ล่องเรือยอร์ช)

location_on เชียงราย - ภูเก็ต
โดย พัชรพร ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย - ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยว+พัก4ดาว
บินตรงกับ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ เชียงราย-ภูเก็ต-เชียงราย (รวมโหลดสัมภาระและอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
เที่ยวภูเก็ตช่วงไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า สุดแสนโรแมนติค
ชมวิวระดับร้อยล้าน เสม็ดนางชี อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.03 หจก.พัชพร ทราเวล

พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เคาร์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท เจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์และโหลดสัมภาระ (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.) จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินท์ทุกท่านเข้าระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย (อย่าลืมโทรศัพท์ที่ท่านติดตั้งแอพ "เป๋าตังค์" ที่ทำการจองทัวร์ นำมาด้วยในวันเดินทาง)

10.55 ไทยเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ401 นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเชียงราย สู่สนามบินภูเก็ต
13.30 คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต หลังทุกท่านรับสัมภาระ

15.00 หจก.พัชพร ทราเวล

14.30 นำคณะเดินทางถึง วัดพระทอง สักการะหลวงพ่อพระทอง หรือ “พระผุด” เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผุด เป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลา สูงประมาณ 1 ศอก คนจีนเรียกกว่า “ภู่ปุ๊ค” เพราะคนจีนเชื่อว่าพระผุดมาจากเมืองจีน คนจีนในภูเก็ต พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และกระบี่ ต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

15.30 นำคณะเดินทางถึงวัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พระพทุธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต สร้างความเป็นสิริมงคลของผู้เดินทาง

17.00 แหลมพรหมเทพนำคณะเดินทางถึงแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพถ่ายกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

นำคณะรับประทานอาหารมื้อ 2 ที่Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( สุโข สปา รีสอร์ท หรือ กันเอง2 )
จากนั้นทุกท่านกลับมาจุดนัดพบ ณ ร้าน Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ บริการอาหารเย็น พร้อมดื่มดำไปกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

20.00 Seaview Patong Hotel

คณะเข้าเช็คอินท์สู่ที่พัก Seaview Patong โรงแรมสุดหรูหน้าชายหาดป่าตอง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Seaview Patong Hotel

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 หจก.พัชพร ทราเวล

รับคณะเดินทางสู่จังหวัดพังงา
09.30 สะพานรักสารสิน
นำคณะชมสะพานรักสารสิน พร้อมฟังคำบรรยายความมั่นคงในรัก จากมัคคุเทศก์จนเป็นที่มาของชื่อสะพานรักแห่งนี้
11.00 นำคณะชมวิวร้อยล้าน เสม็ดนางชี วิวและบรรยากาศโดดเด่นที่สุดของ จ.พังงา ณ เวลานี้

12.00 สวนอาหารครกไม้ไทย2

นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารครกไม้ไทย 2

14.00 หจก.พัชพร ทราเวล

14.00 นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ภูเก็ต ถึงเขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถชมวิวทัศนียภาพเมืองภูเก็ตได้360 องศา และชมอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ นายคอซิมบี้ ณ ระนอง ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองภูเก็ตมากมาย และพัฒนาเมืองภูเก็ตแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การปกครอง
14.30 นำคณะเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งการค้าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมตึกสภาพบ้านเรือนในยุคสมัยที่เหมืองแร่เฟื่องฟู สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปี่ยน แวะหยุดถ่ายรูปกับไฮไลท์ภูเก็ตสตรีทอาร์ทที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนภูเก็ต ถนนพังงา และพลาดไม่ได้กับการช๊อปปิ้ง ณ ถนนถลาง แหล่งผ้าปาเต๊ะ ของฝาก อื่นๆ อีกมากมาย

16.00 นิกรมารีน

นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น
ล่องเรือยอร์ชผ่านจุดชมวิวด่าวยะนุ้ย พร้อมเก็บภาพประทับใจ
ล่องเรือยอร์ชต่อไปแหลมกระทิงพร้อมชมภาพบรรยกาศพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า
คู่ไปกับการรับประทานอาหารเย็นบนเรือ (ซาชิมิและสเต็กไก่) พร้อมทั้งเสริฟไวน์ เปิดเพลงคลอเคลียเบาๆ
สุดแสนโรแมนติค และประทับใจกับประสบการณ์ใหม่ๆ

21.00 Seaview Patong Hotel

นำคณะกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Seaview Patong Hotel

05.30 Seaview Patong Hotel

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 หจก.พัชพร ทราเวล

นำคณะเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลดสัมภาระสายการบินไทยเวียดเจ็ท (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 15 กก.) พร้อมทั้งให้คณะเช็คเอาท์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" ออกจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย

08.00 หจก.พัชพร ทราเวล

นำคณะเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลดสัมภาระสายการบินไทยเวียดเจ็ท (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 15 กก.) พร้อมทั้งให้คณะเช็คเอาท์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" ออกจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย
08.15 ไทยเวียดเจ็ทแอร์
สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ400 คณะออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเชียงราย
10.25 สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ นำคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ

10.00 หจก.พัชพร ทราเวล

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ นำคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ