11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทย
- ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม ไม่ต้องแสดงผลตรวจATK/ยังไม่ได้รับวัคซีน แสดงผลตรวจATK ก่อนเดินทาง 24 ชม.
- มีสมาร์ทโฟนใช้การได้ดี สามารถใช้แอปเป๋าตังได้ปกติ
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- หลังจองและจ่ายเงินมัดจำแล้วภายใน 7 วัน ยกเลิกทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
205/1 หมู่ที่10 ต.สารภี อ.สารภี
เบอร์โทร
0877894946
อีเมล
p.newnattawan@hotmail.com
หมายเหตุ

- ทางบริษัทฯ บริการคณะเดินทางตลอดการเดินทางด้วยอาหารว่างขนมต่างๆตลอดจนลูกอม ผ้าเย็นและน้ำดื่ม
- รถบัสที่ให้บริการ มีพนักงานขับรถ 2 คน คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
- ทีมงานไกด์ สตาฟ 2 คน คอยบริการคณะดูแล ดุจญาติมิตร อย่างมีไมตรีจิต ตลอดการเดินทาง
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
*ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง,ค่าอาหารตลอดเล้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม, ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม, ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ระบุ), ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย ตลอดเส้นทาง, ค่ากิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตตรานี้ไม่รวม
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ และค่ามินิบาร์

เชียงราย ไปจันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน หาดจ้าวหลาว

location_on เชียงราย - จันทบุรี
โดย บริษัท นิวณัฐตะวัน ทรานส์เซอร์วิส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บริการท่านดุจมิตร อย่างมีไมตรีจิต
"นิวณัฐตะวันทรานส์เซอร์วิส"
จากจังหวัดเชียงราย เที่ยวไกลไปจันทร์ @บ้านไร้แผ่น - หาดจ้าวหลาว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์1คน และสตาร์ฟ1คน และพนักงานขับรถบัส
1. -ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ จำนวน 5 วันๆละ 1500 บาท = 7500 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาร์ฟ จำนวน 5 วันๆละ 700 บาท = 3500 บาท
2.ค่ารถเดินทางมัคคุเทศก์เพื่อเดินทางไป-กลับไปรับงานจังหวัดเชียงราย = 2000 บาท
3.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์วันเดินก่อนเดินทางและวันกลับถึงเชียงราย 850*2คืน 1700 บาท
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และสตาร์ฟจำนวน 2 คนๆละ 30 บาท= 60 บาท
5.ค่าเครื่องดื่มและค่าห้องพักพนักงานขับรถระหว่างเดินทาง 5วันๆละ 350บาท = 1750 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ 16,510 บาท
ลูกค้าต่อ1บัส= 30 คน เฉลี่ยคนละ 550 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
1.ค่าทำประกันการเดินทาง 30 บาท
2.ค่าขนมขบเคี้ยวบนรถ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็งลูกค้า 150 บาท
3.ค่าเจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่ หน้ากากอนามัย และสายคล้องแมส 100 บาท

***รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน+ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า 550+280 = 830 บาท
***ภาษี 7% =720 บาท
รวม 830+720= 1550บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

15.00 บริษัท อรทัยทรานส์เซอร์วิส จำกัด

ทีมงานไกด์และสตาร์ฟของบริษัทฯ ต้อนรับคณะทัวร์ ณ จุดนัดหมายในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายเพื่อทำการสแกนใบหน้าเช็คอินคณะทัวร์ตามระบบทัวร์เที่ยวไทย เมื่อเเสร็จรียบร้อยถูกต้อง ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศVIP คืนนี้ลูกค้าพักผ่อนบนรถ ทีมงานพร้อมดูแลท่านดุจญาติมิตร ปลายทางจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดินทางมีบริการแจกของว่าง ขนมขบเคี้ยว และน้ำดื่ม

19.00 ร้านอาหารครัวส้มเกลี้ยง โดยนางสุดา จอมดวง

รับประทานอาหารเย็นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (มื้อที่1) เมนูเซ็ตโต๊ะ นั่งทานโต๊ะละ 6-8 ท่าน เมนูอาหารไทยสุดอร่อย พร้อมน้ำดื่ม และผลไม้ ก่อนออกเดินทางต่อโดยรถบัสVIP สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการที่ทางทัวร์จัดให้เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายระหว่างการเดินทาง พักผ่อนบนรถบัส

07.30 ร้านอาหารครัวต้นตำหรับ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจังหวัดจันทบุรี คณะทัวร์เข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะทัวร์รับประทานอาหารเช้าร้านต้นตำหรับ(มื้อที่2) รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมชา กาแฟ โอวันติน และน้ำผลไม้ มีให้ทานอย่างเต็มที่

09.30 บริษัท อรทัยทรานส์เซอร์วิส จำกัด

คณะทัวร์สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ 1 โปรแกรม ระหว่าง 1. วัดเขาสุกิม หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจันท์ เพื่อกราบสรีระของหหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตโต) หรือ 2.อ่าวคุ้งกระเบน ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงามและแปลกตา จากนั้นเดินทางต่อโดยรถบัสVIP มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือขลุงเพื่อส่งคณะทัวร์ลงเรือไปหมู่บ้านบางชัน(หมู่บ้านไร้แผ่นดิน)

11.45 นายตี๋ เจริญสาคร

นำคณะทัวร์นั่งเรือหางยาว เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านบางชัน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทั้งสองฝั่งข้างทางจนถึงที่พัก (ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 30 นาที)

12.15 ห้องอาหารเหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

เดินทางถึงหมู่บ้านบางชัน นำคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่3) ณ ห้องอาหารเหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์) พร้อมเมนูขนมหวานหรือผลไม้

13.15 ที่พักเหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

คณะเช็คอินเข้าที่พักสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน(ห้องปรับอากาศ) สบู่,แซมพู, wifi (คณะทัวร์ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวไปเอง) พักผ่อนอิสระ ตามอัธยาศัย สามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆหมู่บ้านเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบางชัน การทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปอาหารทะเล หรือจะเดินเท้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อบางชันและรอยพระหัตของ ร.5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

15.00 เหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

คณะทัวร์ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก ท่ามกลางธรรมชาติป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสนุกสนานกับเสียงดนตรีตลอดการล่องแพ ท่านจะนั่งพักผ่อนชิวๆบนแพ ลงพอกโคลน หรือกระโดดลงเล่นน้ำได้เต็มที่ มีเรือคายัคให้พายเล่น ชมบรรยากาศทะเลปากแม่น้ำและตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารเหยี่ยวแดง และกิจกรรมมากมายที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

18.00 เหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

รับประทานอาหารเย็นมื้อแสนพิเศษ (มื้อที่4) ทานอาหารทะเลแบบบุฟเฟต์ เน้นอาหารทะเลสดๆ ซีฟู๊ดเติมได้ไม่อั้น อาทิ ปูดำต้ม กุ้งเผา ปลากระพงทอดสามรส กุ้งแช่น้ำปลา ต้มส้มปลากระบอก ฯลฯ ซึ่งอาหารทะเลมื้อนี้รับประกันความสดใหม่อร่อยถูกใจ และมีบริการเครื่องดื่ม และเบียร์สดตามเวลาที่กำหนด คณะทัวร์สามารถรับประทานอาหารพร้อมร้องเพลงคาราโอเกะสนุกสนาน ได้เวลาพอสมควร คณะทัวร์พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 เหยี่ยวแดงโฮมสเตย์ (มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์)

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าณ.หมู่บ้านไร้แผ่นดิน คณะทัวร์ร่วมทำบุญใส่บาตรบริเวณที่พัก จากนั้นรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่5) ข้าวต้มทะเล พร้อมทั้งชา กาแฟ โอวันติน และน้ำผลไม้ เสร็จเรียบร้อยตรวจเช็คสัมภาระเพื่อเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

08.00 นายตี๋ เจริญสาคร

คณะทัวร์ขึ้นเรือหางยาวเพื่อเดินทางกลับฝั่ง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ บรรยากาศสายน้ำไหล ระหว่างนั่งเรือเพื่อกลับขึ้นฝั่ง (ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 30 นาที)

10.00 บริษัท อรทัยทรานส์เซอร์วิส จำกัด

ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อโดยรสบัสปรับอากาศVIP แวะซื้อของฝากของที่ระลึกเมืองจันทร์ ณ.ร้านต้นตำหรับ จากนั้นนำคณะทัวร์เที่ยวชมโบสถ์พระแม่ฟาติมา โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกที่มีความสวยงาม และเดินทางไป วัดปากน้ำแขมหนู ชมความสวยงามของประติมากรรมการสร้างและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินทั้งหลังอย่างประณีตสวยงาม

12.30 ห้องอาหาร หาดทรายทองรีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่6) นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดจ้าวหลาวที่สวยงามและสงบ พักผ่อนเต็มที่ณ.ชายหาดส่วนตัว เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปสวยๆ อิสระ

13.00 หาดทรายทองรีสอร์ท จันทบุรี

นำคณะทัวร์เช็คอินเข้าที่พักติดทะเล ริมชายหาดส่วนตัว น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ มีซุ้มสำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มริมทะเล มีบริการบานาน่าโบ๊ทให้คณะทัวร์ได้เล่นอย่างสนุกสนาน พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มอิ่ม ณ.ชายทะเลหาดจ้าวหลาว

18.00 ห้องอาหาร หาดทรายทองรีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่7) อาหารแบบเซ็ตเมนู ณ.ห้องอาหารที่พัก บรรยากาศริมทะเล ฟังเสียงคลื่น และมีลมโชยเบาๆ พร้อมดนตรีคาราโอเกะที่ทางทัวร์ได้จัดให้กับคณะได้สนุกสนานสร้างความปรองดองในคณะทัวร์ คณะสังสรรค์จนถึง 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้องอาหารหาดทรายทองรีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า คณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่8) บุฟเฟต์อาหารไทยและขนมปังปิ้ง พร้อมทั้งชา กาแฟ โอวันติน และน้ำผลไม้ (อาหารรวมกับที่พัก) ก่อนcheck-out ออกจากที่พัก ทีมงานไกด์และสตาร์ฟของบริษัทฯ ทำการสแกนใบหน้าคณะทัวร์เพื่อเช็คเอ้าท์ตามระบบโปรแกรมทัวร์เที่ยวไทย

10.00 บริษัท อรทัยทรานส์เซอร์วิส จำกัด

นำคณะเที่ยวชมเนินนางพญา จุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จุดชมวิวเลียบถนนบูรพาวิถี ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย คณะทัวร์ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเรียบร้อย ออกเดินทางต่อกลับถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพ ในเช้าวันถัดไป

12.00 ร้านเจียวโภชนา โดย น.ส.นพรัตน์ เอ็นดูราษฎร์

คณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่9) อาหารไทยแบบเซ็ตเมนู นั่งทานโต๊ะละ 9 ท่าน พร้อมอาหารหวาน ผลไม้ และน้ำดื่ม

18.00 ร้านอาหารกังหันลม โดยนางกัญญ์ภวิศา หัสกุล

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่10) อาหารไทยแบบเซ็ทเมนู พร้อมทั้งน้ำดื่ม ขนมหวานหรือผลไม้ จากนั้นเดินทางต่อโดยรถบัสVIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย คณะทัวร์เดินทางโดยรถบัสถึงจังหวัดเชียงรายในเช้าวันถัดไป เวลาประมาณ 05.00 น. ส่งคณะทัวร์กลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ตลอดการเดินทาง ขอขอบคุณคณะทำงาน ทัวร์เที่ยวไทยที่ทำให้พวกเราได้เที่ยวเต็มที่ กินเต็มอิ่มในราคาแสนประหยัดของทริปนี้