12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนาทัวร์ ผ่านมาตรฐาน SHA
2. รวมค่าที่พักโรงแรม,รีสอร์ท รวม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. รวมค่ารถท้องถิ่น ค่าบัตรเข้าชมทุกอย่างตามรายการ
4. รวมค่าอาหารบริการทุกมื้อ พร้อมอาหารว่าง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดการเดินทาง
6. ไกด์และทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางหรือไปแทนได้

เบตง ใต้สุดในสยาม VIP

location_on สงขลา - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ สกายวอล์คเปิดใหม่ เบตง ใต้สุดในสยาม ” ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ไก่เบตงแท้ (ต้าเหยิน) สนามบินเบตง - มัสยิดกรือเซะ - เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดถ้ำคูหาภิมุข - หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 2,000 * 3 = 6,000 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 1,000 * 3 = 3,000 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 2,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,600 + 1,600 = 2,400 * 2 ห้อง = 6,400 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 17,400 บาท ลูกค้า 20 คน เฉลี่ยคนละ 870 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 50 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม เฉลี่ยวันละ 50 บาท * 3 วัน = 150 บาท/ท่าน
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน * 3 วัน เฉลี่ยรวม 100 บาท/ท่าน
4.ชุดตรวจ ATK ก่อนขึ้นรถทัวร์ 180 บาท/ท่าน

ค่าภาษี
VAT 7% = ฿875
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%(ปลายปี) = ฿375
รวมภาษี 875+375 = 1,250 บาท

รวมทั้งหมด 2,600 บาท/ท่าน

05.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ จ.ยะลา

06.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเช้า ขณะเดินทาง (บะจ่าง เค้ก โอวัลติน) ขณะเดินทาง ..................................บริการมื้อที่ 1

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางถึงปัตตานี สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีและต่างจังหวัด พร้อมชมย่านเมืองเก่าปัตตานี จากนั้นชมมัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของยุโรปและตะวันออกกลาง กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ล่องเรือ 'ทะเลสาบฮาลาบาลา' ชมความงามแผ่นดินไทยปลายด้ามขวาน พร้อมทานอาหารเที่ยง บนเรือ (บริการมื้อที่ 2 )

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ เมืองเบตง - นำท่านไปถ่ายรูปกับป้าย "ใต้สุดในสยาม" - ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา - ชมนกนางแอ่น ที่เกาะเต็มเสาไฟฟ้า ณ เมืองเบตง

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ่อน้ำร้อน )

ทานอาหาหารเย็น ห้องอาหารต้าเหยิน ไก่เบตงแท้ ..................................บริการมื้อที่ 3

19.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง หรือ สวนหมื่นบุปผา ดอกไม้เมืองหนาว )

เข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน ใจกลางเมืองเบตง

05.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ต่อรถท้องถิ่น รถสองแถว รถมอเตอร์ไซด์ พร้อมบริการถุงเท้าหุ้มรองเท้า ขึ้นชมทะเลหมอก บนยอดเขาสูง อัยเยอร์เวง อากาศหนาวเย็นสบาย พร้อมรับอรุณยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอด เขาสูง สกายวอล์คเปิดใหม่ สวยงาม เมืองเบตง

07.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

หลังจากทานอาหารเช้า (บริการมื้อที่ 4) ออกเดินทางขึ้นชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ สถาปัยตกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นมัสการ พระพุทธมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น ปูชนียวัตถุที่สำคัญประจำเมืองเบตง

10.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมตลาดเมืองเบตง แวะซื้อของฝากหมี่เบตง ผลไม้ตามอัธยาศัย จากนั้นชมสนามบินเบตงในหุบเขา สร้างใหม่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม

11.30 ร้านอาหารรวงข้าว หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหารครัวสมุย )

ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารรวงข้าว.....................บริการมื้อที่ 5

13.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ต่อรถท้องถิ่น สู่ รีสอร์ท สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา พร้อมชม สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน ระหว่างหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นพื้นที่โครงการหลวงในพระราชดำหริ

14.30 โรงแรมแกรนด์แมนดารินทร์ หรือเทียบเท่า ( สวนหมื่นบุปผา ดอกไม้เมืองหนาว หรือ โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง หรือ บ่อน้ำร้อนเบตง )

ร่วมสังสรรค์ นันทนาการ สารสัมพันธ์ พร้อมกิจกรรมเกมส์ ทดสอบความสามัคคีหมู่คณะ ณ. ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมแกรนด์แมนดารินทร์

18.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินทร์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง หรือ สวนหมื่นบุปผา ดอกไม้เมืองหนาว หรือ ร้านอาหารบ่อน้ำร้อน )

ทานอาหารเย็น สังสรรค์คาราโอเกะ งานเลี้ยงยามค่ำคืน.....................บริการมื้อที่ 6

20.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินทร์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง หรือ สวนหมื่นบุปผา ดอกไม้เมืองหนาว หรือ บ่อน้ำร้อนเบตง )

เข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน ใจกลางเมืองเบตง

07.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

หลังจากทานอาหารเช้า (บริการมื้อที่ 7) ออกเดินทางนั่งรถท้องถิ่นเบตง ชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็นฐานปฏิบัติการของ จีนคอมมิวนิสต์มาลายา ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ชมบ่อน้ำร้อนเบตง พักผ่อนแช่เท้าลงในบ่อน้ำแร่ตามอัธยาศัย ก่อนออกเดินทาง สู่ เมืองยะลา

12.00 ลาภปาก ยะลา

ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร เมืองยะลา................บริการมื้อที่ 8

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม วัดถ้ำคูหาภิมุข มหัศจรรย์ชายแดนใต้ ชม ยักษ์ วัดถ้ำ พร้อมนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำเมืองยะลา จากนั้นนมัสการ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดช้างให้

18.00 ทิวทัศน์@ไฮเวย์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารทิวทัศน์@ไฮเวย์.................บริการมื้อที่ 9

19.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ