12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 1,000,000 บาท จาก บมจ.ไทยวิวัฒน์
-รวมค่าเดินทางทั้งหมด ( ตั๋วเครื่องบิน +รถตู้กระบี่ )เริ่มเดินทางดอนเมือง
-รวมค่าอาหารทั้งหมด 6 มื้อ
-รวมที่พัก 4-5 ดาว โรงแรมไมด้า ภูเก็ตและ มณีเทลบีชฟรอนต์ หรือ ปาหนันรีสอร์ท กระบี่ ( ห้องละ 2 ท่าน ) 2 คืน
-รวมค่ากิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมด
-บริการอาหารว่างและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
-เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน สูงสุด 40 ท่าน ต่อรอบ( 5-6 รถตู้ VIP )
-มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
-เดินทางได้ทุกวัน
-วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มท่านละ 500 บาท
-เมื่อซื้อแพคเกจแล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษในโครงการทัวร์เที่ยวไทย
-กรุณาจองและชำระก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านแอพเป๋าตังค์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
94 MoO 2 BHOTHONG ฺBANGRAKAM
เบอร์โทร
0891935363
อีเมล
sarayuth_changontour@hotmail.com
หมายเหตุ

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าและชำระผ่านแอพเป๋าตังค์อย่างน้อย 7 วัน

เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ (บินตรงเชียงราย-ภูเก็ต)

location_on เชียงราย - กระบี่
โดย ช้างออนทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บินตรงเชียงราย ภูเก็ต กระบี่ เที่ยวดี 3วัน 2 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มจากเชียงราย ภูเก็ต ภูเก็ต ดอนเมือง เชียงราย
พักดีอ่าวนาง อาหาร 6 มื้อ เที่ยวโดยรถตู้ VIP
พระใหญ่ภูเก็ต แหลมพรมเทพ คลองหรูด อัพเดทที่เที่ยวใหม่

เลือกวันเดินทางเองได้ เพียงจองล่วงหน้าก่อน 7 วัน
ออกเดินทางได้ทุกอาทิตย์ เหมาๆ ขั้นต่ำ 8 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็คเตล็ดมัคคุเทศก์

1.ค่าจ้างมัคคุเทศก์ 1,000*3=3,000
2.ค่าประกันอุบัติิเหตุมัคคุเทศก์=25
3.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 500*2คืน=1,000
4.ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 200*3=600
5.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์=2000

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 6,625
เฉลี่ยลูกค้า 8 คน คนละ=830 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุคนละ=25
2.ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง ยาแก้เมารถ คนละ=105

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า=130

ภาษี 7%=560

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมดคนละ=1,520

08.00 ไทยเวียตเจ็ต

ทีมงานต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย เช็คอินสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ401 บินตรง เชียงราย ภูเก็ต พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม

13.00 นายสุริยะ ทองสมัคร

รถตู้รอรับท่าน ณ สนามบินภูเก็ต ( รถตู้ VIP ) นำเที่ยวทริปภูเก็ต กระบี่ ตลอด 3 วันด้วยรถตู้คันเดิม

14.00 ช้างออนทัวร์

เที่ยวชม และสักการะ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งต่อมาก็ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็น พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยนายสุพร วนิชกุล ประธานดำเนินการจัดสร้างเป็นผู้รับนมัสการสนองพระเดชพระคุณ

17.00 ช้างออนทัวร์

เที่ยวชม แหลมพรหมเทพ แลนด์มาร์กของจังหวัดภูเก็ตที่ใครไม่มานั้นถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต เพราะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว แหลมพรหมเทพมีลักษณะเป็นแหลมโค้งทอดตัวลงสู่ทะเล สามารถเดินลงไปที่ปลายแหลมได้ เมื่อไปถึงตรงปลายแหลมจะสามารถมองเห็นวิวด้านซ้ายเป็นหาดในยะ ส่วนด้านขวาก็จะเป็นชายหาดในหานสวยงามมากทีเดียว

19.00 โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

นำท่านเช็คอินโรงแรมระดับ 4 ดาว ไมด้า แกรนด์ รีสอรท ภูเก็ต ห้องพักดีลักซ์ ห้องกว้าง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เลือกใช้สระว่ายน้ำ สปา และสิ่งำนวยควาสะดวกอื่นๆของโรงแรมตามอัธยาศัย

19.30 โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบเซ็ทดินเนอร์ระดับ 5 ดาว

08.00 โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต/หลังอาหารเช้า เดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่

08.30 นายสุริยะ ทองสมัคร

รถตู้รอรับท่าน( รถตู้ VIP ) นำเที่ยวทริปภูเก็ต กระบี่ ตลอด 3 วันด้วยรถตู้คันเดิม

11.40 ร้านอาหารก้อยกุลากาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารก้อย กุลากาศัย

13.00 ช้างออนทัวร์

นำท่านเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ คลองหรูดพายคลองหรูด (คลองน้ำใส) กระบี่ “หรูด” ในภาษาใต้แปลว่า ลื่น ไถลเป็นที่มาของชื่อ “คลองหรูด” ที่ซึ่งเปรียบเสมือนการเล่นสไลด์เดอร์แบบบ้านๆ น้ำในคลองจะไหลรวมกันออกไปเป็นคลองซึ่งอยู่ท้ายสุด และจะมีฝาดทดน้ำ ที่เด็กๆหรือชาวบ้านแถวนี้ชอบไปเล่นสไลด์เดอร์กัน ชาวบ้านก็เลยเรียกว่า หรูด (ลื่น)

16.00 โรงแรมปาหนัน รีสอร์ท อ่าวนาง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมมณีเทลกระบี่บีชฟอนต์ อ่าวนาง )

เช็คอินเข้าที่พัก ระดับ 4 ดาว ณ โรงแรมปาหนันรีสอร์ท อ่าวนาง ( ห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย )

18.00 ร้านวังทรายซีฟู๊ต

รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมวิวรพระอาทิตย์ตกทะเล ณ ร้านอาหารวังทรายซีฟู๊ต ริมหาดอ่าวนาง พิเศษ!! เมนูหอยชักตีน ปลากะพงทอดราดน้ำปลา และอาหารทะเลอื่นๆ

08.00 โรงแรมปาหนัน รีสอร์ท อ่าวนาง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมมณีเทลกระบี่บีชฟอนต์ อ่าวนาง )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 นายสุริยะ ทองสมัคร

รถตู้รอรับท่าน( รถตู้ VIP ) นำเที่ยวทริปภูเก็ต กระบี่ ตลอด 3 วันด้วยรถตู้คันเดิม

10.00 ช้างออนทัวร์

แวะซื้อของฝากมากมายจากปักษ์ใต้ ณ ร้านศรีกระบี่

11.30 ไทยไลออนส์แอร์

เดินทางถึงสนามบินกระบี่ ไกด์นำท่าเช็คอินเที่ยวบินที่ SL807 พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม เดินทางจากกระบี่ 12:15 ถึงดอนเมือง 13:40 ( กรณีที่นั่งของไทยไลออนส์แอร์ไม่เพียงพอ บริษัทจะทำการสำรองที่นั่ง แอร์เอเชีย หรือ นกแอร์ แทน )

17.00 ไทยไลออนส์แอร์

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ต่อเครื่องไปยังจังหวัดเชียงราย ไกด์นำท่าเช็คอินเที่ยวบินที่ SL548 พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม เดินทางจากดอนเมือง 19:15 ถึงเชียงราย 20:40 ( กรณีที่นั่งของไทยไลออนส์แอร์ไม่เพียงพอ บริษัทจะทำการสำรองที่นั่ง แอร์เอเชีย หรือ นกแอร์ แทน )

21.00 ช้างออนทัวร์

ไกด์ส่งท่าน ณ จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ