12,950/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าเดินทางรวม
ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่-สุวรรณภูมิ
รถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้วีไอพี
มัคคุเทศก์ชำนาญการ ดูแลตลอดทริป
อาหาร 9มื้อ (เช้า3,เที่ยง3,เย็น3) ตามระบุในรายการ
โรงแรมที่พัก 2 คืน
ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
ประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33 ถนนมหาราช ซอย8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
เบอร์โทร
0619289988
อีเมล
sevensmiletour@hotmail.com
หมายเหตุ

ลมหวนล่องใต้ @กระบี่ 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย เซเว่น สไมล์ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ลมหวนล่องใต้ @กระบี่ 3 วัน 2 คืน
ชุมชนบ้านแหลมสัก – ล่องเรือหัวโทงชมกระชังและเกาะในชุมชน – ล่องเรือยอร์ชหรูเที่ยวกระบี่ 4 เกาะ – พิพิธภัณฑ์ลูกปัด - สวนดอกหน้าวัว – ท่าปอมคลองสองน้ำ - เขาทองฮิลล์ – ช้อปปิ้งของฝาก

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1500*3=4500
ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง 2000
ค่าเจล แอลกอฮอร์ 2000
ค่าอุทยาน (40+40)*30=2400
ค่าประกัน 35*30=1050
รวมเบ็ดเตล็ด 11950/30=400
ภาษี 850
กำไร 680
ต้นทุน 11020
รวมราคาขาย 12950

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.40 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ ด้วยเที่ยวบิน WE241 BKKKBV 07.40-09.00

09.00 เซเว่นสไมล์ทัวร์แอนด์ทิคเก็ต

รถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอ ต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดกระบี่ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว

09.30 ร้านแป๊ะยิ้มติ่มซำ

นำคณะรับประทานอาหารเช้า (มื้่อที่1) แบบติ่มซำ ณ ร้านอาหาร

11.00 เซเว่นสไมล์ทัวร์แอนด์ทิคเก็ต

นำคณะเดินทางสู่ ชุมชนบ้านแหลมสัก ดินแดนทะเล 3ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย นั่งเรือยาวชุมชน ชมความงามของธรรมชาติที่งดงาม ชมประวัติศาสตร์ชาวเล ภาพเขียนอายุกว่า 3000ปี พร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ชุมชนแห่งนี้

17.30 ร้านอาหารวังทรายซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนทิพย์ คลองสน )

คณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

19.00 โรงแรมอ่าวนางวิลล่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดุสิต ดีทู )

คณะเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

07.00 ห้องอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

คณะ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ โรงแรมที่พัก และพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว

09.00 กิจกรรม 4เกาะ วันเดย์ทัวร์ หจก.ศรีสวัสดิ์ ทราเวลแอนด์ทัวร์

เดินทาง ไปท่าเรือ กระบี่ มารีน่า ปากน้ำจัวหวัดกระบี่ เพื่อล่องเรือยอร์ชหรู ชมทะเลกระบี่ โปรแกรม 4 เกาะทะเลแหวก พร้อมรับบริการ อาหารเที่ยง (มื้อที่5) น้ำดื่ม ผลไม้ ของว่าง บนเรือ

14.00 เซเว่นสไมล์ทัวร์แอนด์ทิคเก็ต

นำคณะกลับสู่โรงแรม แวะถ่ายรูป กับเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ สัญลักษณ์เมืองกระบี่

18.00 ห้องอาหารเย็น อ่าวนางวิลล่า หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนทิพย์ สาขาคลองสน )

ปาร์ตี้สังสรรค์ ที่่ห้องอาหารเย็น (มื้อที่6) ของโรงแรม อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์พร้อมเพริดเพลินกับคาราโอเกะจากคณะลมหวน

20.00 โรงแรมอ่าวนางวิลล่า หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดุสิต ดีทู )

คณะเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก

07.00 โยคะ หน้าหาดอ่าวนาง

ให้ท่านทำกิจกรรม โยคะริมหาด ผ่อนคลาย รับลมทะเล ยามเช้า (มื้อที่7)หรือหากท่านใดไม่ทำกิจกรรมโยคะ สามารถรับประทานอาหารเช้า ได้ตาม อัธยาศัย

09.30 ท่าปอมคลองสองน้ำ

นำคณะสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ แหล่งท่องเที่ยว ของคนหัวใจสีเขียว

12.30 ร้านอาหารเขาทองเทอเรสต์

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารเขาทองเทอเรส และ ต่อด้วย ร้านกาแฟ เขาทองฮิลล์ ที่มีวิวสวยที่สุดในกระบี่ คาเฟ่บรรยากาศดี ตั้งอยู่บนภูเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงาม

14.00 พิพิธภัณฑ์ลูกปัด

นำคณะชม พิพิธภัณฑ์ลูกปัด ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัด

17.00 ร้านอาหารอัญชลี

บริการอาหารเย็นพื้นเมืองที่ ร้านอัญชลี (มื้อที่9)

18.30 เซเว่นสไมล์ทัวร์แอนด์ทิคเก็ต

คณะเดินทางถึงสนามบิน เช็คอิน เที่ยวบิน WE250 20.15-21.35

20.15 สายการบินไทยสมายล์

เดินทางจาก ท่าอากาศยานกระบี่ สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.35 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ