7,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-รับชำระเงินด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินในบางส่วนกรณีไม่ได้ร่วมกิจกรรมในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/78 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เบอร์โทร
0819784288
อีเมล
sukit25104@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เที่ยวไทย ไปเขาใหญ่

location_on สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์..เขาใหญ่ - พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ - ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค - Hokkaido Flower Park - หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก - ไร่องุ่นสุพัตรา - ตลาดผลไม้ปากช่อง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,500 * 4 = 6,000 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 200 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 200 บาท

ภาษี 7 % = 491 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 891 บาท

*ค่ากิจกรรม พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ 450 ราคานี้ รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง + เครื่องดื่ม อยู่แล้วด้วย

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 Vip 2 ชั้น ไป-กลับจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี - กรุงเทพมหานคร - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 วัน ใช้ในการนำเที่ยวระหว่างทางและในจังหวัดนครราชสีมาตลอดการเดินทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ 2 ท่าน และมีบริการน้ำดื่ม / เครื่องดื่ม และของว่าง ขนม ครบครัน

07.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 1)

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน จังหวัดชุมพร (อิสระ)

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น จังหวัดเพชรบุรี (อิสระ)

19.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนนทบุรี พาเลซ )

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว *เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700, ธนบุรี, กรุงเทพ, ไทย, 10700

07.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนนทบุรี พาเลซ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

10.00 พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ

เที่ยวย้อนวันวาน ตลาดโรงคั่ว พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นั่งชิลล์อินไปกับบรรยากาศคลาสสิค ชมของเก่าของโบราณได้สัมผัสถึงวันวานยังหวานอยู่ บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างขนม + กาแฟ สูตรพิเศษ

12.00 พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ

บริการอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ (มื้อที่ 3)

13.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นำทุกท่านสัมผัสกับฟาร์มโคนมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมมากมาย อาทิ รีดนมจากแม่โค เลี้ยงลูกโค โดยนำน้ำนมที่รีดได้ไปป้อนให้กับลูกโค

18.00 บริษัทศุภาลัย พรอพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เขาใหญ่ ลำตะคอง )

บริการอาหารเย็น สังสรรค์คาราโอเกะ ธีมคาวบอย ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) *เลขที่ 79 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

19.00 บริษัทศุภาลัย พรอพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เขาใหญ่ ลำตะคอง )

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม บริษัทศุภาลัย พรอพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด *เลขที่ 79 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

07.00 บริษัทศุภาลัย พรอพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เขาใหญ่ ลำตะคอง )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) *เลขที่ 79 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

09.00 Hokkaido Flower Park

นำชมสวนดอกไม้บนพื้นที่กว้างขวางท่ามกลางวิวภูเขา แถมยังมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้แชะภาพ ทั้งดอกเวอร์บีน่าสีม่วง ดอกสร้อยไก่หรือซิโลเซียสีแดง ม่วง ชมพู่ ดอกมาเร็ตสีม่วงและสีขาว และดอกคอสมอสสีชมพู กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม

10.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สีทองเหลืองอร่าม โดยมีความสูงถึง 111 เมตร ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีและธรรมชาติอันงดงาม สร้างความเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็น บริเวณโดยรอบมีการจัดสวนตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุด ที่มีความงดงามทั้งศิลปะทางพุทธศาสนา ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นพลังศรัทธาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมาสักการะบูชา

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

14.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ไร่องุ่นสุพัตรา องุ่นสายพันธ์ต่างประเทศ และชิมผลิตภัณฑ์องุ่น เช่น ไวน์ น้ำองุ่นสด เพลิดเพลินและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวนหย่อมตกแต่ง ตามอัธยาศัย

15.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ตลาดผลไม้ปากช่อง ช้อปปิ้งของฝากจากโคราช

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

19.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนนทบุรี พาเลซ )

นำทุกท่าน เข้าพักที่ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว *เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700, ธนบุรี, กรุงเทพ, ไทย, 10700

07.00 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนนทบุรี พาเลซ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางกลับ

12.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)

18.00 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

23.59 บริษัท สุกิจทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย