7,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขโครงการรัฐ
1. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
6. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
7. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 1 คัน
+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
+ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญการ 1 ท่าน
+ ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
+ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด, มินิบาร์, ฯลฯ
x ค่าใช้จ่ายรถออกนอกเส้นทาง
x ค่า UPGRADE ห้องพัก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
x ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ น้ำใจจากท่านคือกำลังใจของผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/29 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
เบอร์โทร
0827829444
อีเมล
bluewavetravel@outlook.com
หมายเหตุ

เดินทางได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป

เที่ยวจันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว น้ำตกพริ้ว หาดเจ้าหลาว 3 วัน 2 คืน

location_on ชลบุรี - จันทบุรี
โดย บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวครบ "จันทบุรี" ทั้งภูเขา น้ำตก แม่น้ำ ป่าชายเลน ทะเล I กินปูไม่อั้น ล่องแพชมป่าโกงกาง & เหยี่ยวแดง พักโฮมสเตย์ อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็ม โชว์ร้องคาราโอเกะสนุกสนาน I เล่นน้ำตกใส ว่ายน้ำกับปลาพลวง ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว I ชมวิวเนินนางพญา & เจดีย์บ้านหัวแหลม I ไหว้พระขอพร โบสถ์สีขาวน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู I สัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร I เล่นน้ำทะเลหาดเจ้าหลาว ชายหาดยาว ทรายขาว น้ำใส I ที่พักริมทะเลหาดเจ้าหลาว

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ราคาท่านละ 7,900 บาท
ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย
ผู้เดินทางชำระ 60% ท่านละ 4,740 บาท
รัฐชำระ 40% ท่านละ 3,160 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยง 1500*3 = 4,500 บาท
2. ค่าห้องพัก 2000+2000 = 4,000 บาท
3. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
4. ภาษี ณ ที่จ่าย 3% 139.18 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8,664.18 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,083.02 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าชุดห่วงใยโควิด (แมส+แอลกอฮอล์) 50 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม ของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 175 บาท

ค่าภาษี
1. ค่าภาษี 7% = 516.82 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,774.84 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ และมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

06.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (ข้าวเหนียวหมูหรือไก่) พร้อมเครื่องดื่ม ณ จุดนัดพบ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

07.00 นายนพพล ศิริโภค

ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์ ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เกร็ดความรู้ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

10.30 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แหลมสิงห์ ขลุง และมะขาม ประกอบไปด้วยป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำตกตลอดปี ประกอบไปด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร และไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มีปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงหิน ที่อยู่กันเป็นฝูงเล่นน้ำแหวกว่ายทักทายกับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจ คือ สถูปพระนางเรือล่ม อยู่ในบริเวณน้ำตกพลิ้ว สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ ด้วย **สิ่งที่ควรนำมาด้วย : เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว และของใช้ส่วนตัว**

11.30 วรรณา โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( ปลายตะวัน โฮมสเตย์ หรือ พาเพลิน โฮมสเตย์ )

นำท่านเข้าสู่ที่พักวรรณาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า เช็คอินเข้าสู่ห้องพักเก็บสัมภาระเรียบร้อย ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดบริการอาหารกลางวันของที่พัก **สิ่งที่ต้องนำมาเอง : ผ้าเช็ดตัว และของใช้ส่วนตัว**

12.00 วรรณา โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( ปลายตะวัน โฮมสเตย์ หรือ พาเพลิน โฮมสเตย์ )

บริการอาหารกลางวัน ณ บริเวณจุดบริการของโฮมสเตย์ อร่อยกับเมนูพื้นบ้านของจันทบูร

13.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พัก

15.00 ล่องเรือนั่งแพชมเหยี่ยวแดง

นำท่านร่วมกิจกรรมล่องเรือนั่งแพชมเหยี่ยวแดง กิจกรรมนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวเยอะตลอดทั้งปี ส่วนเวลาที่เหมาะกับการมาดูเหยี่ยวแดงมากที่สุดคือ ช่วงบ่ายระหว่างทางขณะนั่งแพท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ของป่าชายเลน สัตว์น้ำ และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่น

16.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านเล่นกิจกรรมสนุกสนาน ตื่นเต้นกันต่อ อาทิ สไลเดอร์ชุดใหญ่ พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ภายในโฮมสเตย์

18.30 วรรณา โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( ปลายตะวัน โฮมสเตย์ หรือ พาเพลิน โฮมสเตย์ )

บริการอาหารเย็น ณ บริเวณจุดบริการของโฮมสเตย์ **พิเศษ.. เสิร์ฟซีฟู้ดเติมไม่อั้น แบบจัดเต็ม หลากหลายเมนู** อิ่มอร่อยกับเมนู ปู กุ้ง หอย อาหารทะเลสดอร่อย พร้อม ผลไม้ หวานฉ่ำ น้ำดื่ม น้ำแข็ง และคาราโอเกะไว้บริการให้ท่านได้ร้องเพลงโชว์ลูกคอกัน ได้ถึง 5 ทุ่ม

07.00 วรรณา โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( ปลายตะวัน โฮมสเตย์ หรือ พาเพลิน โฮมสเตย์ )

บริการอาหารเช้า ณ บริเวณจุดบริการของโฮมสเตย์ แบบบุฟเฟ่ต์

08.00 นายนพพล ศิริโภค

ได้เวลาเช็คเอาท์ ตรวจสอบสัมภาระ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี ออกเดินทางสู่ตัวเมืองจันทบุรี

09.00 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

นำคณะเปลี่ยนนั่งรถรับ-ส่งของชุมชน นำท่านชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ซึ่งมีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก มีการตกแต่งโบสถ์ด้วยไม้ฉลุลาย ประดับกระจกสีเป็นรูปนักบุญในศาสนาคริสต์ รูปปั้นพระแม่มารี เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิก แต่ภายในมีความสงบเย็นและงดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบยุโรป

10.00 ชุมชนริมน้ำจันทบูร

นำท่านเดินข้ามสะพานสู่ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะบ้านเรือน ร้านค้าจะหันหลังให้แม่น้ำจันทบุรี มีทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย และตึกที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมจีน ท่านสามารถเข้าชมบ้านโบราณที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เรือนประวัติศาสตร์ บ้านเลขที่ 69 ของรองอำมาตย์ตรีขุนอนุสรสมบัติ เป็นบ้านเก่าแก่ที่นำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนตั้งอยู่ในย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง ที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัย ร.5 และบ้านหลวงราชไมตรี ซึ่งเคยเป็นบ้านพักท่านหลวงราชไมตรี บิดาแห่งยางพารา ภาคตะวันออก รวมทั้งมีร้านรวงเก่าแก่มายมาย อย่างร้านขายยาโบราณจังอวนกัน ที่เปิดขายมานานกว่า 100 ปี พร้อมจุดถ่ายรูปสวยๆ ให้ท่านได้แวะกันตลอดทาง และห้ามพลาดลิ้มลองของกินมากมายจากร้านอร่อยในชุมชนริมน้ำแห่งนี้ อาทิ ไอศกรีมตราจรวด, ขนมไข่, ขนมโก๋โบราณ, ร้านกาแฟแกลเลอรี่ และคาเฟ่สุดชิล

12.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่น ถ่ายรูป ชมพิพิธภัณฑ์บ้านเรือน และเลือกลิ้มลองอาหารพื้นบ้านในชุมชนที่มีหลากหลายเมนูให้ท่านเลือก อาทิ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเจ๊อี๊ด ก๋วยจั๊บป้าไหม ข้าวตังโบราณป้าจินดา ขนมไข่ป้าไต๊ ร้านไอศกรีมตราจรวด ร้านแม่กิมเซียขนมไทย ขนมเทียวแก้วลุงจุ่น ฯลฯ ***

13.00 ชุมชนขนมแปลก

นำท่านเที่ยวชม ชุมชนขนมแปลก เป็นชุมชนเล็กๆ ริมคลองหนองบัว มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่เรียงกันเป็นแถวทั้งสองฝั่ง สัมผัสวิถึชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และลิ้มลองขนมโบราณ ซึ่งหาทานได้ยากในปัจจุบัน อาทิ ข้าวเหนียวหัวหงอก ลำเตียง ขนมแดกงา ตังเมน้ำอ้อย ขนมควยลิง ขนมติดคอ ถั่วแปบโบราณ เฉาก๊วยน้ำเยี่ยววัว ขนมตะไล และอีกมากมาย ด้วยราคาที่เป็นมิตร รสชาติอร่อยรับรองรองว่าอิ่มพุงปลิ้น น้ำตาลพุ่งอย่างแน่นอน **เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์**

14.00 วัดปากน้ำแขมหนู

นำท่านสู่วัดปากน้ำแขมหนู ชมความสวยงาม โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน ที่มาของโบสถ์สวยแห่งนี้ก็คือ เมื่อโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นเพราะวัดตั้งอยู่ติดกับทะเล จึงมีการรื้อสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้น และเพื่อความมั่นคงแข็งแรงจึงใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูน ป้องกันอีกชั้นหนึ่งนั่นเอง มุมไฮไลท์ก็คือมุมด้านหน้าของโบสถ์ที่มีบันไดพญานาค 5 เศียร ตรงนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากๆ ทีเดียว

15.00 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน

นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารปลาฉลามที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน เป็นโครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟู และจัดสรรทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนรวมถึงการทำธนาคารปูม้า ท่านสามารถเดินชมและศึกษาพันธุ์ปลามากมายหลากหลายชนิด โดยเดินไปตามสะพานไม้ที่ยื่นไปในทะเล มีกระชังติดชื่อปลาต่างๆ อาทิ ปลากะพงขาว ปลากะรังดอกแดง ปลาหมอทะเล ปลาเก๋า เต่าตนุ เต่ากระ และไฮไลท์ ห้ามพลาด!! ปลาฉลามเสือดาว และปลาฉลามหัวบาตร
**สำหรับท่านที่ต้องการให้อาหารปลา ท่านสามารถซื้อจากชาวบ้านบริเวณทางเข้า เป็นปลาตัวเล็กๆ ถังละ 40 บาท 3 ถัง 100 บาท วิธีให้อาหารควรค่อยๆ โยนลงไปทีละตัว**

16.00 แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช หรือ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ที่พักบนหาดเจ้าหลาว หาดสวรรค์บนชายฝั่งตะวันออก มีการตกแต่งอย่างหรูหราทันสมัย พร้อมระเบียงส่วนตัวทุกห้องให้คุณได้สมัผัสบรรายากาศของธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใกล้ชายหาด

18.30 ร้านยายตุ๊ซีฟู้ด

บริการอาหารเย็น ณ ร้านยายตุ๊ซีฟู้ด
หลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนในห้องพักที่แสนสะดวกสบาย ... ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช หรือ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นายนพพล ศิริโภค

ได้เวลาเช็คเอาท์ ตรวจสอบสัมภาระ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี

09.30 จุดชมวิวเนินนางพญา

เดินทางสู่หาดคุ้งวิมาน นำท่านชม จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถือว่าสวยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก อยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยงามไว้เป็นที่ระลึก

10.00 จุดชมวิวบ้านหัวแหลม

นำท่านเดินทางไปยังบ้านหัวแหลม หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย หาเลี้ยงชีพด้วยการออกเรือหาปลามาตั้งแต่อดีต ไฮไลท์ของที่นี่คือจุดชมวิวบ้านหัวแหลมเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีสะพานไม้พาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ ยื่นยาวออกไปในทะเล วัดระยะทางได้ประมาณ 50 เมตร ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน ได้ร่วมสร้างเป็นทางเดินไปสักการะ แต่สะพานจะยาวไม่ถึงเจดีย์ ต้องรอช่วงน้ำลดถึงจะสามารถเดินไปได้ เจดีย์มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนโขดหินกลางทะเล โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง ได้กราบไหว้ก่อนออกเรือจะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

11.00 ร้านของฝาก

นำท่านแวะ ร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ ผลไม้สดและแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป พริกไทย เส้นจันท์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ น้ำสำรอง สินค้าพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย

12.00 ร้านครัวมารวย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวมารวย

14.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับ โดยระหว่างทางนำท่านแวะจุดพักรถ ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย

17.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางกลับถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม