13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่นเป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วทริปในบางวัน
ราคานี้รวม
- ค่าเครื่องบินไปกลับ สุวรรณภูมิ - นครศรีธรรมราช
- ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
- รถตู้บริการนำเที่ยว ตามโปรแกรม
- อาหาร 8 มื้อ
- ประกันการเดินทางบริษัทไทยประกันภัย ทุนประกัน 1 ล้านบาท
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
- อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
ราคานี้ ไม่รวม
* ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการนำเที่ยว เช่น ค่าซักรีด , ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
160/381 หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางสมัคร อ.บางปะกง
เบอร์โทร
0819498298
อีเมล
jidapa.14@hotmail.com
หมายเหตุ

ไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ , พระธาตุเมืองคอน , ชมปลาโลมาสีชมพู

location_on สมุทรปราการ - นครศรีธรรมราช
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที. ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่ พระะาตุเมืองคอน ชมโลมาสีชมพู สวนตาสวรรค์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
* ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 4,400 บาท
* ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2,500 บาท
* ค่ามัคคุเทศก์ 3 วัน ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 บาท
* ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
รวมเป็นเงิน 10,525 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 1,754 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
* ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 บาท
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 817 บาท
รวมเป็นเงิน 2,746 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

09.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก สแกนคิวอาร์โคต และสแกนหน้า โครงการทัวร์เที่ยวไทย บริการอาหารว่าง

11.55 ไทยเวียดเจ็ด แอร์ไลท์

เดินทางต่อไปยังสนามบินนครศรีธรรมราช ด้วยสายการบินเวียดเจ็ต

13.10 นายธนกร พลนิกร

เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ

14.00 ร้านโกปี๊ คิวคูตอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโกปี๊ ร้านกาแฟและอาหารอาหารโบราณชื่อดัง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณครับ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟ
มีทั้งอาหารคาว-หวาน ร้านในแต่ละสาขาจะตกแต่งด้วยของโบราณๆ แต่ละร้าน
จะมีโต๊ะและเก้าอี้สไตล์เดียวกันหมด คือโต๊ะสีขาว มีกาน้ำชาครับ พนักงานจะ
แต่งตัวเหมือนกันหมดครับเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นก็คือรู้เลยว่าเป็นร้านโก๊ปี๊

15.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านสักการะ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็น
เวลานับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์
ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณพ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้า
มาอยู่ประจำเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐาน
ของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ไข่วัดเจดีย์ คือรูป
ไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อ
กันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่
เชื่อกันว่า“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

16.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามรถ
ชมวิวของทะเลขนอมได้แบบกว้างไกล วิวทะเลสวยๆ หาดทรายทอดยาวของ
ขนอม อีกหนึ่งจุดชมวิวที่ไม่ต้องขึ้นไปไกล

18.00 กลางอ่าวซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านกลางอ่าวซีฟู๊ด บริการท่านด้วยอาหาร อาหารพื้นเมือง

19.00 กลางอ่าวซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท

เดินทางเข้าที่พัก กลางอ่าวซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมระดับ 4 ดาว
พักห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 กลางอ่าวซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นายธนกร พลนิกร

ออกเดินทางไปยังท่าเรือ

09.30 กลางอ่าวซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท

นำท่าน ถ่ายรูปสวย ณ สะพานไม้กลางทะเล "อ่าวเตล็ด" เป็นสะพานไม้ยื่น
ออกไปในทะเล สำหรับลงเรือไปชมโลมาสีชมพู สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบ
อ่าวได้อย่างสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจึง
นิยมมาถ่ายรูป นำท่านลงเรือหางยาว เพื่อ ชมปลาโลมาสีชมพู ถือเป็น
ประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย จากนั้นชม หินพับผ้า เป็น
ปรากฏการณ์ ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกัน
เป็นชั้น ๆ สูงขึ้นไป เกาะนุ้ยนอก

12.00 ร้านอาหารตังเก ขนอม

บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารครัวตังเก ที่โดดเด่นในด้านความสด อร่อย
ของอาหารทะเล ซึ่งส่งตรงมาจากเรือประมงหรือเรือตังเกของทางร้านนั่นเอง

13.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

จากนั้นนำท่านสู่ สวนตาสรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวอันซีน ที่ท่านจะได้มาพักผ่อน
ฟอกปอด สูอากาศดีดี พร้อมเอาเท้าจุ่มน้ำแช่ลำธารเย็น ๆ นั่งมองฝูงปลา
แหวกว่าย ให้ปลาตอดเท้า ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม

16.00 GRAND FORTUNE HOTEL

นำท่าานเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม GRAND FORTUNE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว

18.00 ครัวนายหนัง

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารครัวนายหนัง บรรยากาศท้องถิ่นสบายๆ
บ้านๆเป็นกันเอง หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 นายธนกร พลนิกร

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และออกเดินทาง

09.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัด
พระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง
นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น
โบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และรับประทานอาหารกลางวัน

10.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางไป
ยังสนามบินนครศรีธรรมราช

13.40 เวียดเจ็ตแอร์ไลท์

เหินฟ้ากลับยังสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินเวียดเจ็ต

15.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ กับทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์