5,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่ารถรับ ส่ง ทุกวันตามโปรแกรม
- ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
- มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัย อุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
- อาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทัวร์บริการ
- ค่ามินิบาร์ ซัก รีด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
343/10 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร
0959879228
อีเมล
skkanoktour@gmail.com
หมายเหตุ

- ผู้เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ทุกกรณี
- ผู้เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
- ผู้เดินทางไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี เว้นแต่มีการประกาศยกเลิกโครงการตามคำสั่งของรัฐ
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นเงื่อนไขภายใต้โครงการทัวร์เที่ยวไทย
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เท่านั้น

รักเลย เชียงคาน 3วัน2คืน

location_on ชัยภูมิ - เลย
โดย แฮ้ปปี้เนส อินเตอร์ ทราเวลเลอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงคานแบบกรุ๊ปส่วนตัว นอนริมโขง ยลโฉมเมืองเชียงคาน 3วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

Vat 7% = 391.87 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์ 1500*3/6 =750 บาท
ค่าที่พักไกด์ 1600/6=250 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 1500/6= 250 บาท
ค่าประกันลูกค้า 32 บาท
ค่าเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง 20 บาท ต่อคน

รวม 1693.87บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

12.30 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

ทีมงานต้อนรับทุกท่านและพาออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลย

16.30 เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

เช็คอินเข้าสู่ที่พักบรรยากาศสุดชิวริมน้ำโขง เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

18.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

ทีมงานพาทุกท่าเดินชมถนนคนดินเชียงคาน และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

07.00 เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

มัคคุเทศก์พาท่านเดินทางไปวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

10.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

มัคคุเทศก์พาทุกท่านเดินทางไปชมความงามสกายวอล์คเชียงคาน ถ่ายรูป มองเห็นบรรยากาศฝั่ง สปป.ลาว

12.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

พาท่านไปนั่งจิบกาแฟชิว ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ร้านเดอะครีมคาเฟ่ และท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

วัดศรีคุณเมือง แหล่งรวมงานศิลปะแบบล้านช้างและล้านนา จากนั้นพาทุกท่านไปปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตริมโขง และถ่ายรูปแบบชิค ๆ

17.00 เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

พาทุกท่านกลับเข้าสู่ที่พัก เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

18.00 เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

พาทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารที่พัก

07.00 เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก พาทุกท่านออกเดินทางไปชมภูทอก

10.30 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

พาทุกท่านแวะชมความงามสวนหินผางาม หรือ คุณหมิงเมืองเลย

11.30 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

พาทุกท่านเดินทางไป น้ำผุดทับลาว ระหว่างเดินทางพาทุกท่านแวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00 หจก.เอส.เค.กนก ทัวร์

พาทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ