12,490/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
- ค่าเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
- ค่าที่พักเกาะช้าง 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีห้องที่จำนวนพักไม่ครบคู่ เศษหญิง/ชาย ทัวร์จัดพักห้องละ 3 ท่าน)
- ค่าอาหารมื้อหลักตามที่ระบุในโปรแกรม (เช้า-เที่ยง-เย็น จำนวน 9 มื้อ)
- ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี ไป-กลับ เกาะช้าง
- ค่ารถตู้รับส่งท่าเรือ – โรงแรม ไปกลับ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
- บริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น ขนมของว่างตลอดการเดินทาง
- มีมัคคุเทศก์นำเที่ยว และสตาฟคอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%
- ค่าใช้จ่ายกรณีจ่ายเกินบิลที่ทัวร์จ่ายให้กับโรงแรม(over bill) และค่ารถในการเดินทาง
- ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
9 หมู่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ซอย สัมผัสบุญ ถนน แจ้งสนิท ตำบล แจระแมอำเภอ เมืองอุบลราชธานี
เบอร์โทร
0812643693
อีเมล
tanawat.travel@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะช้าง เพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก (4 วัน 2 คืน)

location_on อุบลราชธานี - ตราด
โดย ธนวัฒน์ การท่องเที่ยว
คำโปรยรายการนำเที่ยว

"เที่ยวเกาะช้าง เพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก" นอนเกาะช้าง 2 คืน
- ที่พักสุดหรูมีชายหาดส่วนตัว
- ดำน้ำชมความงามปะการัง และกิจกรรมทางทะเล
- เต็มอิ่มกับอาหารทะเลแสนอร่อย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าบริหารงานและการจัดการระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการบริการ การอำนวยความสะดวกต่างๆให้ลูกค้าปลอดภัย มีความสุข และคุ้มค่าที่สุดตลอดการเดินทาง

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

18.00 หจก.อุบลศรีอุทัยทัวร์ แอนด์ ทราเวล

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานธนวัฒน์การท่องเที่ยว คอยให้การต้อนรับพร้อมดูแลกระเป๋าสัมภาระ
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ

06.00 ร้านแม่วรรณาของฝาก จันทบุรี

เดินทางถึงร้านแม่วรรณาจังหวัดจันทบุรี ให้คณะทำธุระส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์

08.00 หจก.อุบลศรีอุทัยทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดตราด เพื่อลงเรือข้ามไปยังเกาะช้าง

12.00 ร้านอาหารริมทะเลซีฟู๊ดส์ หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารแสงฟ้า )

รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง

13.00 ธนวัฒน์การท่องเที่ยว

นำคณะลงเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางข้ามไปเกาะช้าง เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางจากฝั่งถึงเกาะช้างประมาณ 40-45 นาที เรือถึงฝั่งเกาะช้างเดินทางต่อด้วยรถตู้เข้าสู่ที่พัก มีรถขนกระเป๋าสัมภาระคอยอำนวยความสะดวก

15.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

Check In เข้าที่พัก รับกุญแจห้องนำสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้นทางคณะสามารถเดินเล่นชายหาด เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปเล่น พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

18.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นทางคณะสามารถเดินท่องราตรีริมชายหาด ชมแสงสียามค่ำคืนที่เกาะช้างได้ตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ห์ (แพคเกจโรงแรม)

09.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

นำคณะขึ้นรถเพื่อไปลงเรือดำน้ำชมประการังใต้ท้องทะเล เกาะรัง เกาะหวาย เกาะหยวก และบริเวณหมู่เกาะรอบๆเกาะช้าง กิจกรรมทางทะเลต่างๆ และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ มีทีมงานทัวร์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (แพคเกจโรงแรม)

15.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

นำคณะกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเลหน้าที่พัก เดินเล่นชายหาด

18.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นทางคณะสามารถเดินท่องราตรีริมชายหาด ชมแสงสียามค่ำคืนที่เกาะช้างได้ตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โคโคนัท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (แพคเกจโรงแรม)

08.30 ธนวัฒน์การท่องเที่ยว

Check Out ออกจากที่พัก และนำคณะขึ้นรถตู้จากโรงแรมไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อลงเรือข้ามจากเกาะช้างไปยังฝั่งจังหวัดตราด ใช้เวลาเดินทางจากเกาะถึงฝั่งประมาณ 40-45 นาที

11.00 หจก.อุบลศรีอุทัยทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำคณะแวะซื้อของฝาก อาหารทะเลแห้ง กะปิ น้ำปลา ขนมต่างๆที่ร้านของฝาก ก่อนเดินทางกลับ

12.00 ร้านอาหารริมทะเลซีฟู๊ดส์ หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารแสงฟ้า )

รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 ร้านอาหารขอนแก่น

รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ