7,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขโครงการรัฐ
1. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
6. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
7. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 1 คัน
+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
+ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญการ 1 ท่าน
+ ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
+ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด, มินิบาร์, ฯลฯ
x ค่าใช้จ่ายรถออกนอกเส้นทาง
x ค่า UPGRADE ห้องพัก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
x ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ น้ำใจจากท่านคือกำลังใจของผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/29 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
เบอร์โทร
0827829444
อีเมล
bluewavetravel@outlook.com
หมายเหตุ

เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป

เที่ยวกาญจนบุรี นครปฐม น้ำตกไทรโยค พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ สวนเกาหลีวอนแดซอง 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - นครปฐม
โดย บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม I พักรีสอร์ทใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา I สนุกสุดมันส์กับกิจกรรมล่องแพเปียกแม่น้ำแคว I เล่นน้ำตกสายน้ำใส น้ำตกไทรโยคน้อย I ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปสุดชิค ณ สวนวอน-แด-ซอง เกาหลีทิพย์เมืองกาญ I พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานสำคัญเมืองนครปฐม I พระราชวังสนามจันทร์ ชมพระที่นั่งและพระตำหนักที่สวยงามเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต I ไหว้พระราหู วัดศีรษะทอง I ลิ้มลองอาหารอร่อย ตลาดโต้รุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ และตลาดดอนหวาย

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ราคาท่านละ 7,200 บาท
ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย
ผู้เดินทางชำระ 60% ท่านละ 4,320 บาท
รัฐชำระ 40% ท่านละ 2,880 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยง 1500*3 = 4,500 บาท
2. ค่าห้องพัก 1800+1800 = 3,600 บาท
3. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
4. ภาษี ณ ที่จ่าย 3% 139.18 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8,264.18
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,033.02 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าชุดห่วงใยโควิด (แมส+แอลกอฮอล์) 50 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม ของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 175 บาท

ค่าภาษี
1. ค่าภาษี 7% = 471.03 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,679.05บาท

06.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทาง

06.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง ณ จุดนัดพบ (ข้าวเหนียวหมูหรือไก่ น้ำดื่ม) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

07.00 นายนพพล ศิริโภค

ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์ที่จะมาให้ข้อมูล เกร็ดความรู้ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

12.00 แพอาหารโฟลทติ้ง

บริการอาหารกลางวัน ณ แพอาหารโฟลทติ้ง ที่ตั้งอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว

13.00 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

หลังอาหาร อิสระให้ท่านท่องเที่ยวถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ จ.กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านสามารถเลือกชม ถ่ายรูปวิวสวยๆ เลือกช้อปปิ้งซื้อพลอยนานาชนิด ณ ตลาดค้าพลอยที่อยู่ใกล้ๆ อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลิน และนิล, สินค้าจากพม่าพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ฯลฯ

14.30 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( เกาะกอหญ้า รีสอร์ท หรือ ลูกแพรว รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขนาบด้วยต้นไม้ ติดแม่น้ำแควใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับวันพักผ่อนที่แสนวิเศษ

15.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

หลังจากพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้ว จากนั้นให้ท่านได้ **เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดพร้อมเปียกลงเล่นน้ำในแม่น้ำ พร้อมแล้วออกไปล่องแพเปียกกัน**

16.00 ล่องแพเปียก

นำท่านเข้าร่วมกิจกรรม ล่องแพเปียก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านนั่งแพลาก ชมบรรยากาศธรรมชาติ สนุกสนานท่ามกลางสายน้ำจนถึงจุดปล่อยตัว ท่านสามารถลอยไหลเล่นน้ำไปตามแม่น้ำสร้างความสุขสนุกสนานไปอีกแบบนึง

17.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อท่านกลับสู่ที่พัก ให้อิสระท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมสนุกสนานกันต่อในค่ำคืนนี้

18.00 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( แพบ้านเหนือ หรือ แพลูกแพรว )

บริการอาหารค่ำ ณ ไมด้า รีสอร์ท ร้านอาหาร RIVER ROMANCE อิ่มอร่อยกับเมนูที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน กับบรรยากาศสุดโรแมนติค ของสายน้ำแควล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

07.00 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( เกาะกอหญ้า รีสอร์ท หรือ ลูกแพรว รีสอร์ท )

บริการอาหารเช้า ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

09.00 นายนพพล ศิริโภค

ได้เวลาอำลาที่พัก นำท่านเช็คเอาท์ ตรวจสอบสัมภาระ **ให้ท่านเตรียมเสื้อผ้า และอุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำตก ใส่กระเป๋าเล็ก แยกจากกระเป๋าใหญ่ ถือนำขึ้นบนรถ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเมื่อถึงน้ำตก**พร้อมออกเดินทาง สู่ อ.ไทรโยค(เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

09.30 วอน แด ซอง

เดินทางสู่ที่เที่ยวใหม่สุดฮิต วอน-แด-ซอง ฟินกับเกาหลีทิพย์ สถานที่พักผ่อนท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ สร้างและตกแต่งผสมผสานแนวเกาหลีโบราณ กับสวนดอกไม้ตลอดปี มีชุดฮันบกให้เช่าถ่ายรูปสุดเก๋ไม่เหมือนใคร ในสวนดอกไม้ที่มีความงดงามตัดกับฉากหลังโรงกาแฟ และพร็อพฉากเสมือนได้ไปเกาหลี คิดถึงเกาหลี คิดถึงวอนแดซอง (ทัวร์ไม่รวมค่าเข้า หากท่านสนใจบริการในส่วนใด สามารถเลือกซื้อและชำระเงินกับทางวอนแดซองได้เลย)
**แนะนำรายละเอียดการเข้าชม :
• ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 70 บาท เด็กต่ำกว่า 10 ขวบ 30 บาท ทารกฟรี
• บริการเช่าชุดฮันบก ราคาชุดละ 200 บาท (ไม่จำกัดเวลา)
• มีร้านคาเฟ่ จำหน่าย ชา กาแฟ และอาหารเกาหลีบริการ (สามารถนำตั๋วค่าเข้ามาเป็นส่วนลด 20บาท/แก้ว)

11.30 ร้านไอซ์ โภชนา

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านไอซ์ โภชนา เปิดบริการมากว่า 20 ปี ร้านอาหารตกแต่งสวยงาม กว้างขวาง อาหารอร่อย

13.00 น้ำตกไทรโยคน้อย

นำท่านสู่ น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกว่า “น้ำตกเขาพัง” น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองกาญ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกที่มีความงดงามอลังการ โดยรอบๆน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงาม ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำและความเขียวขจีร่มรื่นของต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อิสระให้ท่านเที่ยวชม หรือ เล่นน้ำตก ได้ตามอัธยาศัย

15.00 ร้านของฝากเมืองกาญ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ จ.นครปฐม (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านแวะร้านของฝากเมืองกาญ ให้เวลาท่านเลือกซื้อของกันได้ตามอัธยาศัย อาทิ ขนมหม้อแกง, ทองม้วนสด, ขนมบ้าบิ่น, ขนมชั้น, วุ้นเป็ด, มะขามแก้ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

17.00 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

เดินทางสู่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นำท่านขึ้นสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถาน สัญลักษณ์แห่งเมืองนครปฐม มีประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยลักษณะของเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์ขนาดใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายใหญ่ โครงสร้างด้านในจะเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นใหญ่ ก่อนจะก่ออิฐถือปูนทับ ตกแต่งและประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหารทั้ง 4 ทิศ และกำแพงแก้วอีก 2 ชั้น เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาในแบบสุโขทัย ด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ให้ทุกท่านได้ไหวัสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 ตลาดโต้รุ่ง หน้าองค์พระปฐมเจดีย์

นำท่านเดิน ตลาดโต้รุ่ง หน้าองค์พระปฐมเจดีย์เปิดขายกลางลานกว้าง ตำนานความอร่อย มีร้านขายอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง ตั้งแต่ ก๋วยเตี๋ยว หอยทอด ทอดมัน บัวลอยแต้จิ๋ว ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำแข็งใส ฯลฯ

18.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

**อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารมากมายหลากหลายเมนู ที่เป็นเสน่ห์ของตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ อาทิ ข้าวหมูแดงร้านฉั่ว บะหมี่เกี๊ยวจอนยาว ร้านหอยทอด ราดหน้า ร้านขนมครกรสชาติดั่งเดิม บัวลอยแต้จิ๋ว มะม่วงน้ำปลาหวานระฆังทอง ฯลฯ **

19.00 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ที่พักสุดหรูตกแต่งแบบร่วมสมัย โดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของทวารวดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และชั้นดาดฟ้าบนสุดของโรงแรมเป็นสกายบาร์ สามารถเห็นองค์พระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ เปิดไฟสวยงาม เป็นภาพที่หาชมที่ไหนไม่ได้เลยทีเดียว

07.00 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นายนพพล ศิริโภค

ได้เวลา นำท่านเช็คเอาท์ ตรวจสอบสัมภาระ พร้อมออกเดินทางกลับ

09.00 พระราชวังสนามจันทร์

นำท่านเข้าชม พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบท ภายในมีบรรยากาศสวนต้นไม้ที่ร่มรื่น เงียบสงบ มีพระที่นั่งและพระตำหนักที่สวยงามมากมาย อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ ซึ่งจะเป็นลักษณะของหมู่เรือนไทยที่สวยงามหาชมได้ยากในปัจจุบัน

10.30 วัดศีรษะทอง

นำท่านสู่ วัดศีรษะทอง เป็นวัดเก่าแก่ของ อ.นครชัยศรี เป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทน์ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน วัดสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของขาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวลาวที่มาอยู่นครปฐม โดยตอนขุดดินสำหรับสร้างวัดได้เจอกับเศียรพระทอง จมอยู่ในดิน จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ท่านจะได้ไหว้สักการะพระราหู ที่เชื่อกันว่าไหว้พระราหู ท่านจะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี จะเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ และเจริญก้าวหน้า

12.00 ตลาดน้ำดอนหวาย

นำท่านแวะ ตลาดน้ำดอนหวาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ภายในตลาดมีของกินมากมาย ทั้งอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ พืชผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวนที่นำมาจำหน่ายในราคาเป็นกันเอง

12.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่น และเลือกลิ้มลองอาหารในตลาดดอนหวายที่มีหลากหลายเมนูให้ท่านเลือก อาทิ เป็ดพะโล้ ร้านนายหนับ นายโอ ขนมตาลป้าไข่ โส่ยขนมไทย ขนมบ้าบิ่น เพชรเบเกอรี่ขนมปังอบกรอบ ร้านปังพอนด์ ดอนหวาย ฯลฯ ***

15.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับ โดยระหว่างทางให้เวลาท่าน แวะจุดพักรถ ท่านสามารถพักเหนื่อย เข้าห้องน้ำ ซื้อของฝาก อาหาร ขนม น้ำดื่มกันได้ตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางกลับถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม