12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
- ค่ารถรับ ส่ง ทุกวันตามโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการกำหนด
- ค่าล่องเรือยอร์ชคาตามารัน
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
- มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัย อุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
- อาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทัวร์บริการ
- ค่ามินิบาร์ ซัก รีด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
343/10 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร
0959879228
อีเมล
skkanoktour@gmail.com
หมายเหตุ

- ผู้เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ทุกกรณี
- ผู้เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
- ผู้เดินทางไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี เว้นแต่มีการประกาศยกเลิกโครงการตามคำสั่งของรัฐ
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นเงื่อนไขภายใต้โครงการทัวร์เที่ยวไทย
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เท่านั้น

ภูเก็ต 3วัน 2คืน ESAN

location_on ขอนแก่น - ภูเก็ต
โดย แฮ้ปปี้เนส อินเตอร์ ทราเวลเลอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ชมวิวเสม็ดนางชี จ.พังงา
ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ชมวิวท้องทะเลอันดามัน
พาเที่ยวย่าน Old Town ในเมืองภูเก็ต
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมพรหมเทพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

vat 7% = 817.76.-

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่ามัคคุเทศก์ 1500/14 = 322.-
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 600/14 =43.-
ค่าเครื่องดื่มบริการระหว่างเดินทาง 20
ค่าประกันภัย 27
รวม 1229.76 บาท

รวม 2899.42 บาท

03.00 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

ทีมงานมัคคุเทศก์ต้อนรับผู้เดินทางโดยรถปรับอากาศVIP โดยรถตู้/รถบัส ตามความเหมาะสมมของผู้เดินทาง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อเช็คอินสายการบิน

07.30 สายการบินไทยแอร์เอชีย

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3601

09.25 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นำท่านเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ VIP โดย บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีนสวยงามมาก

11.30 ร้านอาหารเสม็ดนางชี บูทีค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเสม็ดนางชี บูทีค

13.30 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางไปชมคาเฟ่บ้านต้นไม้ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant ซึ่งเป็นคาเฟ่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาดื่มกาแฟและพักผ่อนทามกลางธรรมชาติป่าไม้

15.00 วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

ทีมงานพาทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก วรบุรี รีสอร์ท แอนด์สปา หรือเทียบเท่า

18.00 รับประทานอาหารเย็น ร้านBukito

ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมพรหมเทพ และรับประทานอาหารเย็น ร้านBukito

07.00 วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.00 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

พาทุกท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารและส่งทุกท่านที่ท่าเรือ

12.00 ร้านต้นโอ๊คคาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านต้นโอ๊คคาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง

14.00 บริษัท นนทศักดิ์ มารีน จำกัด

ทีมงานพาทุกท่านล่องเรือยอร์ช คาตามารัน ชมความงามของท้องทะเลภูเก็ต เดินเล่นบนหาดทรายขาวสะอาด สนุกสนานกับการเล่นน้ำ จากนั้นออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือฉลอง

18.00 ร้านกันเอง 2

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านกันเอง 2

20.00 วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

07.00 วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และร่องรอยอดีต อันรุ่งเรือง ใน ย่านชุมชนที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน และถ่ายรูปเก็บภาพความ ประทับใจสวยๆ ชิคๆ

12.00 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

รถบัสโดย บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด พาทุกท่านแวะร้านขายของฝาก ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ของฝากขึ้นชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย จุดนี้ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย

15.30 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3170 สู่ท่าอากาศยานอุดรธานี

17.20 บริษัท อันดามัน เซาท์ โคสท์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ จากนั้นออกเดินทางกลับสู่จังหวัดสกลนคร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระหว่างทางท่านสามารถซื้ออาหารรับประทานได้ตามอัธยาศัยตามจุดต่าง ๆ ที่รถจอดแวะพัก