11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 9 มื้อ
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางหรือไปแทนได้

" แอ๋วเหนือ ดอยอินทนนท์ พักม่อนแจ่ม นอนแม่กำปอง "

location_on ชุมพร - นครสวรรค์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ แอ่วเหนือ นอนแม่กำปอง ”
เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - แม่กำปอง - ม่อนแจ่ม - ห้วยตึงเฒ่า - ดอยสุเทพ - ดอยปุย - ซากุระบาน ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - แดนเทวดา - สุโขทัย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 7 = 10,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 7 = 5,600 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,000*7 = 7,000 * 2 ห้อง = 14,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 31,100 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,035 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฉลี่ยวันละ 50 บาท * 7 วัน = 300 บาท/ท่าน

ค่าภาษี VAT 7% = ฿875

รวมทั้งหมด 2,245 บาท/ท่าน

00.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ ภาคเหนือ (ค่ารถทัวร์เดินทางท่องเที่ยวรวม 7 วัน)

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานเช้าแบบปิกนิกบนรถ บะจ่าง เค้ก..........บริการมื้อที่ 1

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

16.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางถึงนครสวรรค์ ชมพาสาน สัญลักษณ์ต้นแม่น้าเจ้าพระยา จุดเช็คอิน ชมวิว สุดชิลล์ แห่งใหม่ของปากน้าโพ

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.ตาก พร้อมทานอาหารเย็น ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิง ชมวิวเมืองตาก ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงตาก (คืนที่1)

06.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..............บริการมื้อที่ 2 จากนั้นออกเดินทาง สู่ จ.ลำปาง

09.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ธนบดี ที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แห่งความภูมใจ ที่จัดแสดงต้นกาเนิดชามตราไก่ และกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

10.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมวัดศรีชุม ที่เป็นวัดที่สวยงาม สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่า พระบรมธาตุสีทอง งดงามมาก

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.ลำปาง ทานอาหารเที่ยงศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชม “ กู่ช้าง กู้ม้า ” เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลาพูน มีรูปปั้นพระยาช้าง ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าได้ลอดท้องช้าง จะทาให้ ขออะไรจะสมหวังดังปรารถนา

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมและซื้อสินค้า OTOP จากบ่อสร้าง สันกาแพง

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคา (คืนที่ 2)

04.00 รถตู้เชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

ต่อรถตู้ออกเดินทางไปชมทะเลหมอก ดอยอินทนนท์

06.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางถึงดอยอินทนนท์ ชมจุดสูงสุดของประเทศไทย พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ กิ่วแม่ปาน พร้อมบริการอาหารเช้า (กล่อง)....มื้อที่ 3

07.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ต่อรถอุทยานชมมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่ที่กองทัพอากาศและพสกนิกรชาวไทยสร้างถวายรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

08.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางแวะซื้อของฝากที่กาดม้ง ดอยอินทนนท์ ผัก ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล และเสื้อผ้าพื้นเมือง

10.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมน้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตกจากหน้าผาสูง

11.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง เป็นโบราณสถานที่สาคัญของชาติ ประดิษฐานพระธาตุประจาปีชวด (ปีหนู)

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ น้ำตกแม่กลาง พร้อมทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมวัดพระธาตุดอยคำ เป็นที่สำคัญของเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่อง การขอพรจากหลวงพ่อทันใจ

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางสู่ อ.สันกาแพง ชมน้ำพุร้อน มีบรรยากาศอันรื่นรม พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลก ก่อให้เกิดน้ำร้อนที่มีอุณภูมิดัง 100°

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้าน ใช้อยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่าย

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางเช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟ ชมนกชมไม้ น้าตกแม่กำปอง โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ยามเย็นเดินเล่นเมืองแม่กำปอง เดินชมบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ต้นไม้ กลิ่นไอวิถีความเป็นอยู่ ทามกลางธรรมชาติรายล้อมมองไปทางไหนก็มีหุบเขา สีเขียวขจี

19.00 บ้านอิงดอย รีสอร์ท

ทานอาหารเย็นรีสอร์ท ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย......มื้อที่ 4

19.30 บ้านอิงดอย รีสอร์ท

เข้าที่พักบ้านอิงดอย รีสอร์ทบนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นมองเห็นหมู่บ้านแม่กำปองที่สวยงามเรียบง่าย (คืนที่ 3)

06.00 บ้านอิงดอย รีสอร์ท

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร รีสอร์ท...............บริการมื้อที่ 5 พร้อมชมบรรยากาศยามเช้า ธรรมชาติ แม่กำปอง ตามอัธยาศัย

08.00 รถตู้เชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

ออกเดินทางจากแม่กำปอง มุ่งสู่เมืองเชียงใหม่

09.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางเข้าสู่พระธาตุดอยสุเทพ ประจาปีมะแม ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง และเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของเชียงใหม่

10.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ดอยปุย บริเวณรอบๆ หมู่บ้านมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง และยังสามารถเห็นดอยอินทนนท์ได้อย่างชัดเจน ชมสินค้าชาวเขามากมาย

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

13.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมห้วยตึงเฒ่า รูปปั้นหุ่นฟางยักษ์พร้อมชมทะเลสาบที่สวยงาม

14.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมความสวยงามของม่อนแจ่ม ที่เที่ยวเชียงใหม่ยอดฮิต อากาศเย็นสบายตลอดปี ชมทิวเขาสลับซับซ้อนไกลสุดลูกหู ลูกตา

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ สถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม ตระการตา งดงามแฝงคติธรรม

18.00 Ton Fang Forest Camp & Baan Nai Cafe

ถึงที่พัก Ton Fang Forest Camp & Baan Nai Cafe อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (คืนที่ 4)

18.30 Ton Fang Forest Camp & Baan Nai Cafe

ทานอาหารเย็นรีสอร์ท ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย...มื้อที่ 6

06.00 Ton Fang Forest Camp & Baan Nai Cafe

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร รีสอร์ท.............บริการมื้อที่ 7

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ดอยอ่างขาง ชมโครงการหลวง ดอยอ่างขาง โครงการพืชเมืองหนาวมากมาย เช่น ดอกกุหลาบ , ไม้ดอกไม้ประดับ , สวนดอกกะหล่า ขณะใหญ่ , ผลไม้เมืองหนาว

11.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม ชายแดน ไทย พม่า ณ ดอยนอแล โครงการเด็กบน ดอย และเยี่ยมทหาร , ชมหลุมหลบภัยของทหารชายแดน

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เที่ยงอิสระ ตามอัธยาศัย ศูนย์อาหารฮิโนกิแลนด์

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชม อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เที่ยวสุดเก๋ที่เชียงใหม่ จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่แล้ว พร้อมมุมถ่ายรูปที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ สถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม ตระการตา งดงามแฝงคติธรรม

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทง ชมแดนเทวดา แลนด์มาร์คแห่งเมืองเชียงใหม่ อลังการงานสร้างที่ให้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด อีกทั้ง ความสวยงามของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคา (คืนที่ 5)

06.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม............บริการมื้อที่ 8 ก่อนออกเดินทาง สู่ กาดทุ่งเกวียน

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ทุ่งเกวียน

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อหาร ตามอัธยาศัย จ.กำแพงเพชร

14.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นั่งรถรางชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดพายหลวง วัดศรีชุม และไหว้พ่อขุนรามคาแหง

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดิน ริมแม่น้ำปิง จ.นครสวรรค์

19.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์ฮิล (คืนที่ 6)

06.00 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม.............บริการมื้อที่ 9 ก่อนออกเดินทาง สู่ ภาคกลาง

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ของฝากจาก จ.นครสวรรค์ ร้านโมจิ

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ตลาดน้ำดอนหวาย พร้อมซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย ก่อนเดินทาง กลับสู่ปักษ์ใต้

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารคุณสาหร่าย ตามอัธยาศัย

22.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ